Volume 8

Page 3093

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסק בצרכי צבור בעירו.

בשנת 1901 נשא לאשה את לאה בת הרב משה צבי אהרונסון (נפטרה בתל-אביב, ח' סיון תרפ"ט-6.6.1929). בשנת 1914 התכונן לעלות לארץ. פרוץ מלחמת העולם הראשונה עכבה את נסיעתו.

בשנת 1922 עלה לארץ והקים בית חרושת למרצפות.

ממיסדי ובוני: שכונת נוה שאנן בתל-אביב, בית הכנסת אולפנה בנוה-שאנן ובית הכנסת וחברת יסוד המעלה בנוה שאנן.

מיסד בכספו גמילות חסדים יסוד המעלה שנקרא על שמו.

נפטר בתל-אביב, כ' כסלו תש"ה (6.12.1944).

צאציו: דב, יצחק, משה, שושנה אשת יעקב טופר (בניו הקימו תעשיות בארץ).

אליעזר יחיאל גוטמן

נולד בשנת תרכ"ד (1864) ביאסי שברומניה.

לאביו יששכר דב. למד בחדר וכשגדל יצא לעבודה.

בעת העלית מרומניה של מיסדי ראש פנה וזכרון יעקב ב-1882, נמשך גם הוא בזרם חיבת ציון לעלות לארץ, אך בהיותו בחור צעיר ומחוסר כל רכוש, לא השיגה ידו לרכוש לו נחלה, ועבד בהתחלה בראש פינה כפועל שכיר.

עבד בכבישים ובתור פועל-בנאי אצל אהרן אייזנברג (ראה כרך ב', עמ'982) בבנינים בראשון-לציון, בעקרון וברמלה. התגורר בראשון לציון, וזמן מה ברמלה, והיה בא לעתים קרובות לירושלים.

נשא לאשה את שרה באבל בת ליפא שפירא מרחוב חברון שבעיר העתיקה בירושלים.

החיים הקשים פירכו את הכח והבריאות של שני בני הזוג במהרה. הספיקו להוליד שני בנים, אך לא לגדלם.

אחרי מות האשה בכ''ב כסלו תרנ''ה (דצמבר 1894), ונקברה בחלקת כולל רומניה על הר הזיתים, נפטר גם הוא כחצי שנה אחריה בראשון לציון, ח' סיון תרנ"ה (1895), ושם נקבר.

בניו (גודלו בבית היתומים): דוד (מכונאי בעקרון), דב (פקיד - ראה ערכו בכרך זה).

דב (ברתולד) גוטמן

נולד בשנת תרמ"ט (14.4.1889) בעיר העתיקה שבירושלים.

לאביו אליעזר יחיאל (ראה ערכו בכרך זה) ולאמו שרה באבל בת ליפא שפירא. בשנתו הששית נתיתם מהוריו, ובהשתדלות האפוטרופוס נחום מילר (אז מהנדס ביקב ראשון לציון) והעסקן וילהלם גרוס (ראה כרך א', עמוד 325) נתקבלו הוא ואחיו דוד לבית היתומים בהנהלת הד"ר אלעזר גרינהוט בירושלים (ראה כרך א', עמוד 169).

למד בבתי-הספר למל ואליאנס ושנה אחת בבית המדרש למורים של "עזרה" בירושלים. אח"כ עבד כפקיד במשרד לקומיסיון של וילהלם גרוס ואח"כ של פאול אברלה ביפו. בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה היה סוכן נוסע מטעם פירמה גרמנית לשוייץ, איטליה, טורקיה, סוריה וארץ-ישראל, וב-1920 חזר לארץ ופעל שנים רבות בתור קומיסיונר עצמאי.

ב-1924 נשא לאשה את דבורה בת ישראל לייטמן. מראשוני החברים באגודת הקומיסיונרים ת"א-יפו.

חבר מהראשונים בהסתדרות העובדים הכללית בא''י.

מראשוני החברים בהלואה וחסכון יפו ת''א ובביטוח ההדדי של קופת עם, אח בלשכת הבנאים החפשים "מוריה".

ב-1943 נתקבל כפקיד בשרות ממשלת המנדט וממשיך בשרותו בממשלת ישראל.

בנותיו: שרה אשת הנס שלינגר, צביה אשת אפרים פקטור.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3093). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3093