Volume 8

Page 3114

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסק בארגון ההכשרה החלוצית "בשדות ההשקאה" באודיסה, ובחוה החקלאית ע"י הלומן בהנהלתו של האגרונום זוסמן. בשנים 1919-1922עסק בהעברת החלוצים לבסרביה, ולפי אשוריו נתקבלו החלוצים מעבר השני של הדניסטר אשר באו דרך ריבניצה, קמינקה וכו'.

בשנות שהותו באודיסה גמר בי''ס תיכוני ולמד באוניברסיטה האודיסאית, בפקולטה ההומניטרית-צבורית (גומובין). היה פעיל בארגון ההגנה היהודית באודיסה, בעיקר בפרברי מולדבנקה, פרסיפ וכו'.

ב-1922 עזב את אודיסה עם משפחתו ועבר לעירת מולדתו קוניב על גבול רוסיה-פולין. כעבור זמן קצר עבר את הגבול והגיע לורשה. בפולין עמד בראש "החלוץ" בפולין, חבר המרכז של "החלוץ" ועסק לארגון הסניפים, מקומות ההכשרה ועליתם ארצה. היה פעיל במשרד הא"י, חבר ההנהלה, והיה פעיל במפלגת צ. ס. והיה חבר המרכז. היה חבר המזכירות הראשונה של הליגה לא"י העובדת שהוקמה ב-1923 בפעילותו.

בסוף 1924 עלה לארץ והצטרף לפלוגת עין-חרוד, אשר חנתה יחד עם חבורת "מעבר" ע"י בית הפועלים בפתח-תקוה, ובאחד במאי 1925 עלה יחד עם פלוגת מעבר לגבעת השלשה, שם היה פעיל במשך כל השנים, יחד עם פעילותו במועצת פועלי פתח-תקוה. בשנים 1928- 1939 בילה חלק גדול מהזמן בשליחויות בגולה, בשם ההסתדרות בליטא, פולין, אמריקה וארצות אחרות.

במשך כמה שנים היה מזכיר המרכז העולמי של "החלוץ", ובשם הברית העולמית של פועלי-ציון צ. ס. בארגון הבחירות לקונגרסים הציוניים בפולין, בליטא וכו' והחל מהקונגרס ה-17 עד הקונגרס האחרון לפני מלחמת העולם השניה היה פעיל בארגון הבחירות והיה ציר בקונגרסים האלה בשם התנועה.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה חזר לארץ ובמשך 12 שנה היה פעיל במועצת פועלי פתח-תקוה ובמשך 10 שנים מזכירה.

היה חבר ההגנה וחבר הנהלתה בחבל פ"ת עד שנבחר ב-1950 לראש עירית פתח-תקוה.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה חזר לארץ ובמשך המשלחת שיצאה מהארץ בשם הועד הלאומי והסוכנות ליהודי פולין, בקר בעירות פולין, במחנות הרכוז בגרמניה, ורכז את ארגון הבריחה מפולין בכל אירופה.

בשנים האחרונות חבר הועד הפועל של ההסתדרות, המרכז החקלאי, חבר הנהלת נוה-עובד כל השנים וכיום חבר הנהלת "שכון עובדים" ופעל לא מעט למען בנין השכונים בעיקר בסביבת פתח-תקוה.

יו"ר הועד המפקח הארצי של קופת חולים, חבר המזכירות הארצית של לשכת המס.

ב-1948 נשא לאשה את חדוה בת יצחק מורגנשטרן. צאצאיו: יאיר (מאשתו הראשונה שרה); משה, זיוה.

בנימין תמוז (קמרשטין)

נולד בי"ב תמוז תרע"ט (11.7.1919) בחארקוב שבאוקראינה.

לאביו יוסף ולאמו שפרה בת בנימין סגל. ב-1921 עלה לארץ עם הוריו. גמר גימנסיה הרצליה ולמד תולדות האמנות באוניברסיטת פאריס.

במלחמת העולם השניה שימש קצין-קשר בין הסוכנות והצבא הבריטי. ב-1944-1943 שירת בפלמ"ח. ב-19451947 עבד במשרד הצנזורה.

היה עוזר לעורך "יום-יום" וממלא מקום לעורך הספרותי של "הארץ" ממשיך מאז בכתיבת בקורת אמנות ב"הארץ" על ציור. פיסול, תיאטרון וספרות ומאמרים ראשיים בקביעות במדור הספרותי (בחתימת ב. ת .).

ב-1948-51 כתב את המדור הסאטירי "עוזי" ב"הארץ" וב"יום-יום". וכעת הנו עורך "הארץ שלנו" (לילד ולנוער), כתב ומבקר "הארץ", עורך "אמנות הבמה" ירחון לעניני תיאטרון.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3114). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3114