Volume 8

Page 3115

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1946 נשא לאשה את מרים בת מרדכי סולברג .

עוסק בשעות הפנאי בפיסול אמנותי. הציג מיצירותיו ב-1949 בארה"ב ובכמה תערוכות קולקטיביות של אגודת הציירים והפסלים בתל-אביב. זכה בפרס בהתחרות ליצירת האנדרטה לזכר הטייסים שהגנו על תלאביב במלחמת הקוממיות, שהוקמה בגן-העצמאות שעל הוף הים.

ספריו "עוזי " (מבחר מהסאטירות שלו שפרסם ב"יוםיום"); "חולות הזהב" (סיפורים) בהוצאת "מחברות לספרות" (תל-אביב, 1950) (תורגם כולו או בחלקו לשפות אנגלית, צרפתית, איטלקית, שוודית ואידית).

בניו: און, יונתן.

מתתיהו (מיכאל) אליהו

נולד בקורפו (יוון), א' חשון תרמ"ט (סוף 1888). לאביו אברהם (סוחר) ולאמו מלכה בת דוד בללי. קבל חנוך מסורתי.

והיה פעיל בארגוני נוער ציוני בעירו. בן 17 עזב את יון ועבר לאיטליה.

בשנת 1912 עלה לארץ והתישב בתל-אביב (מהחלוצים הראשונים שעלה מאיטליה כחלוץ לארץ). בהשפעת משפחתו עלו לארץ מיהודי קורפו כ-1000 נפשות.

פתח ביפו יחד עם אחיו יוסף בית דפוס, בית מסחר למכשירי כתיבה, לתקוני עטים נובעים, לממכר כרטיסים לתיאטרונים ובמות אומנותיות וספרותיות.

הצטרף לשורות המכבי והיה פעיל בעבודות הצבוריות שהמכבי קבל עליו (מטבח התה, מטבח עם למחוסרי האמצעים במלחמה העולמית הראשונה).

חבר ההגנה. ובשנות 1920-21 בימי המאורעות היה פעיל בהגנת השכונות שע''י תל-אביב.

במלחמה העולמית הראשונה (1917) נאסר עם בני משפחתו בתור נתיני אויב (נתינים יוונים) יחד עם עוד 350 יהודים, ונשלחו לחומס-חמה ע"י חלב (סוריה), שם טיפל במחלות העינים של הגולים ועזר בארגון יבוא מזון, והעברתם לקונסטנטינופול (תורכיה). בא במגע עם הרב הראשי חיים אפנדי נחום וד"ר ארתור רופין וקבלו עזרה, ואחרי הכיבוש הוחזרו לארץ. במאסר, האשימו אותו כחשוד באגודת "נילי" וניצל הודות להשתדלותו של בן השולטן.

חבר "בני ברית", ממיסדי "עולי קורפו" וכו'.

בשנת 1925 פתחו סניף לבית מסחרם בתל-אביב. ובשנת 1936 עזבו את יפו.

היה שופט עירוני.

סוכנים ראשיים לעטים הנובעים של "פרקר" בארץ (קודם - גם של עבר הירדן).

מהראשונים שהחלו להדפיס סריות של תמונות הארץ ואישי הישוב והציונות.

נשא לאשה את מלכה בת מרדכי מורדו. צאצאיו; יהודית אשת צבי שטיינגרט, מרים אשת יעקב פרידמן, אביבה אשת עמיהוד מל, רות אשת שלמה צפריר, אילנה, דניאל .

אהרן פלורנקו

נולד באודיסה (רוסיה) בשנת תרט"ז (1856). לאביו מרדכי ולאמו אביגיל קבל חנוך מסורתי.

היה חבר באגודת "חובבי-ציון" באודיסה.

עסק במסחר כלי זכוכית בעירו. היה זגג.

נשא לאשה את בת-שבע בת אברהם משה ורחל הרשנזון (נפטרה ברחובות, כ"ג טבת תש"ג-31.12.1942). היתה פעילה בחברת לינה ועזרה לבעלה במשק וכו'.

עלה לארץ בשנת תר"ן (1890) והיה מהמתישבים הראשונים במושבה רחובות, שנוסדה באותה שנה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3115). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3115