Volume 8

Page 3119

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר בירושלים, י' שבט תרס''ח (13.1.1908) ונקבר בירושלים.

בניו: יעקב (נפטר ברחובות, ט''ז תמוז תרע''ה), אברהם יצחק (ראה כרך ג', עמוד 1194), שמאי, שלמה, ד''ר נחום וואלף, בנימין.

שרגא נצר (נוסוביצקי)

נולד בשנת תרנ"ח (1.1.1898). בסוסניצה (רוסיה).

לאביו חיים נוסוביצקי (סוחר) ולאמו רחל בת פייבל רסנובסקי (במשפחת שומרי מסורת).

למד בחדר תורה עד גיל 15 ורכש לו השכלה תיכונית ומאז המהפכה עבד במוסדות הקואופרציה הצרכנית ברוסיה.

ב-1920 נשא לאשה את דבורה בת הרב שמעון ליב דיסקין (הידועה כיום בתור חברת הכנסת דבורה נצר - ראה ערכה בכרך זה).

לרגל תפקידו הרשמי השתתף כציר וכנואם ב-1919 בכינוס הכל-אוקראיני של הקואופרציה הצרכנית וב1921 השתתף כציר בועידת אגודות המקצועיות במוסקבה. חוץ מזה השתתף כציר וכנואם בתור ציוני-סוציאליסטי ב-1917 בועידה ארצית של "פועלי ציון" הרדיקלית, שהיה חבר המרכז שלה ומעסקני החלוץ הליגלי בסוסניצה, בקיוב ובמוסקבה, ובשנות 1924-1918 הוסיף לשאת הרצאות ונאומים בכינוסים ציוניים וסוציאליאטיים בלתילגליים, ובגלל זה נאסר ושוחרר כמה פעמים. באחרונה נאסר בספטמבר 1924, כשחזר עם רעיתו ובנם בן השנתים משליחות מקיוב לסנובסק אחרי הכרוז המפורסם של מרכז צ"ס, והפעם היה הענין רציני הרבה יותר, שריח שנות-מאסר רבות נדף ממנו, אך המשפחה קיבלה "תחליף" : "גירוש" לארץ-ישראל במקום שילוח לעבודת-פרך בסיביר.

באביב 1925 ט' אייר תרפ"ה-3.5.1925) הגיע לארץ עם משפחתו.

היה כחצי שנה מחוסר עבודה, ועבד בבנין, ובסוף ב-1925 נתקבל לעבודה כפועל בשרות הנקיון של עירית תל-אביב, ובמשך הזמן עלה לתפקידי פיקוח ומינהל והנו כיום מנהל שרות הנקיון במחלקת התברואה העירונית.

בפעילותו הצבורית נואם בכינוסי פועלים, באספות חברים, בועידות המפלגה (מפא"י) וההסתדרות - וגם במעשים. ממיסדי ''משען-אספקה" ומוסדות הקואופרציה הצרכנית. היה שנים רבות חבר מועצת פועלי ת"א ויפו והמזכירות שלה.

ב-1932 היה שופט במשפט המפורסם על הקומוניסטים בנס-ציונה. במשפט זה - התובעים היו דוד בן-גריון ולעזרתו באו נטע הרפז ואליהו גולומב .

שופט בבית-הדין העליון של ההסתדרות, מעסקני מוסדות לעזרה הדדית של ההסתדרות, יוזם ומיסד שכונת פועלים על שם אז"ר בצפון תל-אביב, והנו כיום חבר הועד הפועל של ההסתדרות, חבר מרכז מפא"י, חבר בהנהלת המשביר המרכזי וברית הקואופרציה הצרכנית. מילא תפקידים מיוחדים שונים בשליחות ה"הגנה". רכש בקיאות ואהדה רבה בכל שכבות התושבים בעיר ומפעיל את סגולותיו אלה לטובת מפלגתו במערכות הבחירות לקונגרסים ציוניים (הוא עצמו נבחר לקונגרסים ה-19 וה-24), לאספת נבחרים, לכנסת, לעיריות ולמוסדות ההסתדרות.

ב-1949 השתתף במשלחת הקואופרציה הצרכנית של ההסתדרות לאירופה, ביקר באנגליה, צרפת, שוייץ, שוודיה ובלגיה, נאם באספות חברים בלונדון, פאריס, ציריך, סטוקהולם ובריסל.

ב-1955 השתתף במשלחת הראשונה של הקואופרציה הצרכנית לארה"ב ונאם באספות למען ההסתדרות בניויורק ובשיקאגו.

פרסם מאמרים ב''דבר" ב"הפועל הצעיר". ובשערים של עובדי עירית ת"א.

צאצאיו: משה (אשתו אסתר (אתה) בת הסופר ז. י אזכי. חבר משק רמת יוחנן ; מראשוני הפלמ"ח, כאלוף-משנה בצה''ל היה מפקד נח"ל), רנה (מורה במעברת תלפיות בירושלים) אשת אורי שפירא מכפרמלל (מהעובדים הבכירים במשרד האוצר).

אלוף-משנה יהושפט הרכבי

נולד בחיפה, י"ח אלול תרפ"א (21.9.1921).

לאביו השופט צדקיהו הרכבי (ראה כרך א', עמוד 505) ולאמו חיה בת מנחם יהודה שטאמפר (ראה כרך ב', עמוד 604).

בלמדו בבית-הספר הריאלי בחיפה גילה נטיה מיוחדת למדעים המדויקים (מתימטיקה, פיסיקה, מדעי הטבע), אך אחרי הגמר נרשם באוניברסיטה העברית

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3119). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3119