Volume 8

Page 3151

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרופ' יעקב לויצקי

נולד בשנת תרס"ד (17.9.1904) בחרסון שבדרום רוסיה.

לאביו אלכסנדר הלוי לויצקי ולאמו אטיל בת עוזר חיים קוטלרוב. ב-1912 עלה ארצה עם הוריו. למד תחילה בביתהספר של חברת "עזרה" ביפו, וכשהכריז הישוב חרם על מוסדות החינוך של חברה זו לרגל "מלחמת השפות" הידועה, הועבר יעקב לגימנסיה "הרצליה", בה גמר במחזור העשירי.

למד באוניברסיטת מטינגן שבגרמניה, התמסר במיוחד לאלגברה מופשטת, הוסמך לד"ר לפילוסופיה. פעל שנה אחת בהוראה ובמחקר במכון למתימטיקה של אוניברסיטת קיל. המשיך בהשתלמות ובהוראה באוניברסיטת ייל שבארצות הברית.

ב-1931 חזר לארץ. התקשר עם האוניברסיטה העברית, בה עבר את כל השלבים: עוזר, מדריך, מרצה, פרופסור. היה גם יו"ר החוג למתימטיקה.

נשא לאשה את לוטה (שרלוטה) בת מכס אשר. עם היותו מגדולי המומחים העולמיים במקצועו ועובד במחקרים בשיתוף עם גדולי המתימטיקאים של להעלאת רמת המתימטיקה בארץ אף בשלבים נמוכים בהרבה מגבהי הספרות של מחקרו. ביקר בשיעורי מתימתיקה בעשרות בתי-ספר תיכונים, הורה בקורסים להש תלמות ובשיעורי המכון להשתלמות של משרד החינוך והתרבות. פעל במשך שנים כיו"ר האיגוד למתימטיקה בישראל. פרסם מחקרים אחדים ב"רבעון המתימטיקה" ורבים מחיבוריו באנגלית, בעיקר בכתבי-עת של המקצוע בארה"ב. באחרונה עסק בחיבור ספר לימוד בעברית לאלגברה ברמה אוניברסיטאית.

ב-1953 זכה ב"פרס ישראל" למדעים מדויקים.

נפטר בירושלים, י"ג אדר תשט"ז (25.6.1956).

בנו: אלכסנדר.

אריה יום-טוב ליפמן שליט

נולד פוניבז (ליטא) בשנת תרל"ה (1875).

לאביו אליעזר אלחנן שליט (כרך ב', עמוד 290ממשפחת רבנים בוונציה (איטליה), שנצר אחד ממנה נקלע לפני דורות מספר לליטא) ולאמו שרה בת משה אהרן אהרונוביץ (ממשפחה נכבדה ואמידה בפולטבה-אוקראינה).

בשנת תרמ"ב (1882) עלה עם משפחתו לארץ.

קבל חנוך בביה"ס החקלאי מקוה ישראל, המשיך בפקולטה לחקלאות בפריס, וקיבל תואר-אגרונום.

נתמנה לפקיד יק"א בארץ.

בשנת 1899 נשא לאשה את פנינה לבית הופנשטט (נפטרה בפריז בשנת 1949).

בקר בשליחות יק"א בהודו לשם לימוד בעיות גידול תה, קפה וטבק בא"י.

עמד בקשרים הדוקים עם הנדיב אדמונד רוטשילד, שהיה מאד מתחשב בדעתו בקשר לבעיות ההתישבות.

עזב את משרתו ביק"א בגלל התכנית של יק"א לישב יהודים בארצות אמריקה הדרומית ובתוכם גם מא"י.

חיבר שירים שאחדים מהם נפוצו בקהל בימים ההם, אחד מהם, כעין הימנון מקומי של ראשון-לציון.

כתב ספר (בצרפתית) על בעיות ההתישבות היהודית.

נפטר בפריס בשנת תרצ"ז (1937).

יחיאל צבי צימירינסקי ("יחיאל דרעקסלער")

נולד בשנת תרי"ט (1859) בנובובודיק שברוסיה.

לאביו נח ולאמו באשה חיה. למד בחדר, ואף כשהיגרו הוריו למצרים (ואח"כ הגיע שם אביו למעמד "נגר ראשי" של בית המלכות) השתדלו לתת לבנם יחידם חינוך יהודי הגון. אך בס

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3151). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3151