Volume 8

Page 3165

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרים סגל

נולדה בבריסק, בשנת תרט''ו (1855).

לאביה שלום וילנסקי ולאמה סימה. קבלה חנוך מסורתי.

נישאה לאליהו סגל (מראשוני פועלי חדרה). עלתה לארץ בשנת תרנ"א (1891).

התישבה ביפו והיתה ידועה כמילדת המוסמכת הראשונה ביפו ("מרים די בריסקר באבע").

רוב בני הישוב הישן ביפו והסביבה "הם לקוחותיה''... בתי חולים ליולדות לא היו אז, והיא הגישה עזרה לכל. למחוסרי אמצעים הגישה עזרה לא על מנת לקבל פרס.

היתה אשת חיל. עזרה בימים ההם לעולים החדשים שעלו דרך נמל יפו.

נפטרה בתל-אביב, כ"ה חשון תש"א (26.11.1940). והובאה לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

צאצאיה: שרה פרידה אשת יוסף גולדברג, זכריה, חמדה אשת המהנדס אריה הנין, חנה .

הרב אליהו קלצקין (קלצקי)

ראה את הערך שלו בכרך השני, בעמודים 671-672.

דוד (דריו) קפון

נולד בסלוניקי (יוון), ב' סיון תרס"ז (15.5.1907). לאביו יעקב ולאמו שמחה בת שלמה קלדירון. קבל חנוך תיכוני.

היה פעיל באגודת המכבי וארגוני נוער ציוני בעירו. עבד בתור פקיד בבית חרושת לטבק.

בראשון ליולי 1933 עלה לארץ.

יחד עם אחיו הקימו תעשיה היוצרת משחות למתכות. בשנת 1936 נשא לאשה את גניה (טובה) בת דוד שץ. חבר ועד עולי יוון והמועדון "קדימה" בתל-אביב. חבר ועד מפעל לתרבות על שם א. אלשיך.

אח פעיל בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי". היה חבר ההגנה.

שירת בצה''ל.

צאצאיו : יעקב, עליזה.

קופל ויסוקר

נולד בסוכות תרל"ו (סתיו 1875) בוויסוקה ליטובסק שבפולין.

לאביו אייזיק יעקב (ראה בכרך זה) ולאמו קיילה בת קופל. למד בחדר ובישיבה.

עלה לארץ עם הוריו וכל ביתם בשנת תר"ן (1890) והשתקעו בפתח-תקוה. התמסר לעבודה חקלאית מנעוריו, עבד גם אצל אחרים, היה חבר בועד אגודת הפועלים שיסדו חרל"פ ואייזנברג ברחובות.

בשנת תרנ"ט (1899) נשא לאשה את חוה בת אליהו קנבנהוף (נפטרה בירושלים, ו' טבת תרע"ו-13.12.1915).

עבד במשקו בשקידה. טיפח בגינתו זנים חדשים של ירקות ופרחים. התחיל בגידול "חזרת" למרור לעצמו ולקרוביו וידידיו, פיתח את הענף במשך הזמן עד שהגיע לגידול צמח זה בעשרות דונמים אף לצרכי יצוא.

ב-1913 השתתף בגאולת אדמת כפר אוריה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3165). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3165