Volume 8

Page 3164

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנים הראשונות ליסוד המושבה, היה אחד מטובי הפועלים והמגינים לבטחונה.

נפטר ברחובות, כ''ב תשרי תש"ז (17.10.1917).

צאצאיו: מרדכי, שפרה אשת משה אלטרץ, יהודה, יוסף.

דוד צבי אריה שניארסון

נולד בירושלים, בשנת תר''ל (1870).

דור רביעי לאדמו"ר הגאון רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל.

לאביו הרב שניאור זלמן (בע"מ ספרי "נמוקי שזבנ"י" (שניאור זלמן בן נחום יוסף ), "תגיל נפשי" ועוד. עלה לא''י בשנת תר"ד-1840), אחיו של ר' חיים צבי שניארסון (כרך א', עמוד 38) ולאמו חנה בת הרב צבי אריה מלודמיר (נפטרה בירושלים, י"ד תשרי תרע"ה).

קבל חנוך מסורתי.

עו"ד תלמודי ממולח ומפולפל, בעל הדרת פנים, חריף ועמקן, חסיד ואיש מעשה ובקי בהוית העולם.

גאל שטחי קרקע רבים בארץ.

נשא לאשה את שרה רבקה בת הרב דובער מקאליסק (נפטרה בירושלים, ז' שבט תשי"א-14.1.1951).

ראה פרטים עליו בספר "תולדות משפחת הרב מלאדי", עמוד 98 (מאת מ. ש. סלונים, הוצאת "זהר" תש"ו).

נפטר בירושלים, כ"ז אייר תש"ח (5.6.1948), והובא לקבורה בסנהדריה, ירושלים.

צאצאיו: שניאור זלמן (בעדן), משה יצחק, לנה אשת רפאל מלץ, רחל אשת הנרי מאירי, מרים אשת אליעזר לוקסנבורג, צפורה אשת שלמה בן שמעון גרף, אסתר אשת יצחק בן-דב (וורימבוד).

אלכסנדר אלכסנדרוני (אלכסנדרוביץ)

נולד בוורשה (פולין) בשנת תרס"ה (11.9.1905).

לאביו שמואל אלכסנזרוביץ (משפחת רבנים, בעל ביח"ר למשקאות) ולאמו מלכה לבית מלובנצ'יק מוורשה (משפחת רבנים).

קבל חנוך בביה"ס התיכוני של מיכאל קרצ'מר בוורשה, שנתים בבית ספר גבוה לכלכלה - מחלקת העתונות.

היה כתב ספורט בעתון "פשגלונד ספורטובי'', ממיסדי ועורך משנה של השבועון "ספורטצייטונג", עורך הספורט של עתון "נובה סלובו" בוורשה.

היה חבר הנהלת מרכז המכבי ומנהל מחלקת העתונות וההסברה של המכבי בפולניה.

במרס 1935 עלה לארץ.

החל בארץ לעבוד כעתונאי ספורט, עורך הספורט של "הבקר", חדשות ברדיו "קול ירושלים", "השבועון הגלגל", "העולם הזה", "ידיעות אחרונות", ברדיו "קול ישראל", "מעריב'', "ג'רוסלם פוסט", ו"חדשות הספורט", בשנת 1945 נשא לאשה את סימה בת יהושע לוי. עם עליתו לארץ החלה מתפתחת עתונות הספורט.

חבר : הנהלת מרכז המכבי בישראל, האקסקוטיבה. העולמית של מכבי, ועד תל-אביב של עתונאי ספורט בישראל, המועצה וועד הפועל של הועד למען החיל בישראל, באגודת העתונאים בתל-אביב.

היה מנהל העתונות והרדיו של שלש המכביות בארץ. השתתף בכל הכינוסים והקונגרסים של המכבי בישראל ובחו''ל.

מיום עליתו לארץ חבר ההגנה.

פרסם חוברות שונות על עניני ספורט.

בתו: ליאורה.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3164). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3164