Volume 11

Page 3729

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בגמר מלחמת העולם הראשונה חזר לארץ. בירושלים היה חבר פעיל בלשכת בני ברית "ירושלים" והמזכיר הראשון של הלשכה הגדולה.

בשנת תרפ"ט (1929) למחרת יום הפרעות, כשהיהודים ולא יהודים פחדו לפתוח את משרדיהם, היה הוא הראשון שפתח את חנותו - מול גן העיר, ובאותו היום הלך לבקר את הכותל המערבי.

עבר לחיפה ועסק במסחר. ארגן מחדש את לשכת בני-ברית "הכרמל" והיה מזכירה.

במלחמת העצמאות, ביום כ"ח ניסן תרצ''ט (27.4.1939) פגע בו כדור מרצחים בחיפה, בדרכו לעבודתו ומת באותו יום.

צאצאיו: ציון, יהודה, אביה.

העו"ד ליאון דוד קריסטל (דוד יהודה אריה)

נולד בווארשא (פולניה) בשנת תר"ס (7.5.1900). לאביו הרב חיים מאיר בן ר' מרדכי דוד קריסטל (ת"ח, סופר, שוחט, חזן ורב. ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו רוחמה בת ירחמיאל הכהן וייצמן קבל חנוך מסורתי בילדותו.

בגיל שש עלה עם משפחתו לארצות הברית (1906) והמשיך בלמודיו המסורתיים והכלליים.

בשנת 1911 עברו למונטריאל (קנדה).

בשנת 1922 גמר את האוניברסיטה במונטריאל משפטים. ובשנת 1923 קבל תואר עורך דין באוניברטיסה "מגייל" בקנדה.

משנת 1926 עו"ד בשותפות עם אחיו הבכור "קריסטל את קריסטל" במונטריאל.

נשא לאשה את שפרה רחל בת הסופר והעתונאי יצחק צבי הירש וולובסקי (ראה את הערך שלו בכרך זה).

בשנת 1950 נבחר לציר הפרלמנט הקנדי, ואחרי זה, נבחר עוד 3 פעמים כציר הפרלמנט.

בנובמבר 1959 ארגן משלחת פרלמנטרית - קנדית לישראל. נשיא מדינת ישראל יצחק בן-צבי הודה לו עבור פעולתו זו ועבור פעולותיו למען ישראל.

פעיל במוסדות צבור רבים בקנדה.

מתעניין בכל הנעשה בישראל ומגיש עזרתו לכל המוסדות המתענינים בישראל ובעיקר הוא פועל רבות בממשלת קנדה לטובת מדינת ישראל.

צאצאיו: הרווי (חיים). מיירה (מאירה).

משה שפושניק

נולד בנדרי (רוסיה) ו' ניסן תרל"ה (1875). לאביו יוסף שפושניק (חבר הארגון "חובבי ציון" בעירו) ולאמו שרה בת יצחק.

קבל חנוך מסורתי בחדר ובבית המדרש.

בשנת תרנ"ט (1899) נשא לאשה את בת-שבע בת שלום יוסף מיברג (נפטרה ברומניה, כ"א טבת תרצ"ט).

עסק בחו"ל במסחר המנופקטורה בסיטונות עד 1918 בקישינוב.

בשנת 1918 עבר לגלץ שברומניה.

בשנת 1922 יסד את המפלגה "מזרחי" בגלץ והיה יו"ר המפלגה.

היה פעיל במגבית קרן היסוד וקרן הקימת לישראל.

חבר פעיל ב"חובבי ציון" באודיסה.

משנת 1923 ועד פרוץ מלחמת העולם השניה היה חבר הנהלת הקהילה בגלץ. יסד שם את התלמוד תורה למאה ילדים וארגן מסעדה בה סעדו התלמידים ארוחות בוקר וצהרים.

כמו כן יסד שם בית ספר למלאכה לילדים עבריים שלא נתקבלו לבתי ספר ממלכתיים, ולמדו שם מקצוע. כמה מהתלמידים נמצאים כיום בארץ וממלאים תפקידי מהנדסים.

היה פעיל בעוד מוסדות צבוריים.

בשנת 1952 עלה לארץ.

ממשיך בעבודה צבורית.

צאצאיו : ד''ר אלכסנדר שפושניק (רופא, מנהל המעבדות של קופת חולים במחוז תל-אביב), ישראל שפושניק

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3729). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3729