Volume 17

Page 5094

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קיד בו שימש עד יוני 1961). בתום תקופה זו יצא ללימודים בארצות-הברית במכללת "קולומביה".

בשנת 1958 הועלה לדרגת אלוף.

עם שובו לארץ התמנה לתפקידו כראש אג"ם.

מיום הראשון ביוני 1967 נתמנה לסגן הרמטכ"ל, עזר לרב אלוף רבין לערוך את הפעולות הצבאיות של מלחמת ששת הימים.

עבר קורס טיס וצניחה.

בראשון לינואר 1968 נתמנה לרב-אלוף של צה"ל במקום רב-אלוף יצחק רבין , מפקדו.

צאצאיו: זהר, עמר .

צבי דר (פרנץ לדרר)

נולד בקרלסבד (צ'כיה) בשנת תרנ"ח (31.8.98).

לאביו מאיר לדרר ולאמו לאופלדין לבית שפיגל .

קיבל חינוך כללי בבית-ספר גבוה.

בשנת 1920 עלה לארץ.

היה בין מקימי קבוצת חפצי-בה. קודם ע"י חדרה, ובשנת 1922 בעמק המזרחי.

כל השנים היה חבר ועד הגוש ומנהל אגודת המים בגוש חרוד.

בתקופת ההגנה השתתף בהנהלת "תעשית כלי הנשק שיצרו במחתרת.

בשנים 1944-50 היה מנהל חברת "כור", חברת חרושת ומלאכה בע"מ.

ממניחי היסודות לתעשיה הצבאית בארץ, והקים במרצו ובתנופתו את התעשיה "תע"ש" עד הגיעה לממדים גדולים.

היה מנהל כללי של התעשיה הצבאית (משנת 1950).

פרש לגימלאות ביום 15 באוקטובר 1967.

צאצאיו: חוה אשת משה בן-דרור, אמנון דב (שניהם בקבוצת חפצי-בה).

ביום 6.6.1968 קיבל פרס בטחון ישראל.

בן-ציון זטלר

נולד בליטה בשנת תרמ"ט (10.2.1889).

לאביו יהושע זטלר ולאמו שרה בת אליהו. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת 1904 קרא כרוז שנתפרסם בעתון "המליץ" בחתימת יוסף ויתקין (ראה כרך ד', עמוד 2009), הקורא לנוער באירופה וברוסיה לעלות ולהתיישב בא"י כחלוצים. הוא ואחותו הושפעו מאד מכרוז זה, כרבים אחרים מבני-הנוער, ופנו אל אביהם שעשה אותה תקופה בדרום אפריקה לרגלי עסקיו (אמם נפטרה שנים מספר קודם לכן) והפצירו בו לעזור להם לעלות לארץ. האב, שהיה איש דתי וציוני נלהב, הסכים לבקשתם, עזב את דרום אפריקה ובדרכו לליטה אל ילדיו, עבר דרך ארץ-ישראל כדי להכין ולבסס את עלייתם לארץ.

בהגיעו לליטה חיסל את רכושו, ובשנת תרס"ד (1904) עלה עם ילדיו לארץ. את הלילה הראשון בילו בנוה-שלום ביפו אצל משפחת ר' משה בצלאל טודרסוביץ ז"ל (ראה כרך ראשון, עמוד 412), אביו של דוד תדהר (עורך האנציקלופדיה). ר' משה בצלאל היה עסקן ישובי ומראשי העדה ביפו ובעל בית חרושת לעורות. היה ידוע כעסקן הדואג לעולים והגיש עזרה לכל הפונים אליו. נתן לבן-ציון מכתב המלצה לידידו החקלאייוסף קרול בפתח-תקוה (ראה כרך תשיעי, עמוד 3357), לקבלו לעבודה ולהדריכו בבעיות המקום. הוא למד לנטוע כרמי הזנים השונים, ושמו יצא לתהילה בסביבה. אף עזר לשכנים הערבים בשיכלול כרמיהם. התקשר לכפר-סבא, ואביו קנה לו 25 דונם אדמה במחיר של 200 רובל, ובזיעת אפיים ובעמל כפיים רב נטע בהם כרם ענבים וכרם שקדים.

היה חבר "הפועל הצעיר" ועבד בזמנו עם פועלים יהודים שבמשך השנים עמדו בראש תנועת העבודה ואחרים - שרים בישראל.

בכפר-סבא לא היה ישוב כלל בבואו לשם. הם היו שלושה חקלאיים בלבד, שהחלו להאחז בה בצפורניהם, אף שסבלו ברעב ובצמא. השלושה היו:

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5094). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5094