Volume 8

Page 3169

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

והרמן סגל ) ואיחוד הפעולה הכספית של הישוב ב"מגבית ההתגייסות וההצלה", ציר לקונבנט העולמי של הצ"ח ולועידותיה בארץ ובגולה, ואחרי חזרת הצה"ר להסתדרות הציונית ציר לקונגרסים ושנים אחדות אף חבר הועד הפועל הציוני. השתתף בקביעות בעתוני התנועה "הירדן" ואח"כ "המשקיף" (בו היה מזכיר המערכת בהווסדו). יצא בשליחות הסתדרות עובדים לאומית ב-1938 לפולין וב-1946 לארה"ב, שם ארגן את "הליגה למען העובד הלאומי". כיום הנו חבר מרכז תנועת חרות, משתתף בעתון "חרות" ונבחר ברשימת תנועתו עד עתה לכנסת השניה והשלישית.

בנותיו: שושנה אשת מתתיהו פוסטל, נילי, ברוריה , צפורה .

מרדכי סורקיס

נולד בסטיניסלבוב (רוסיה) בשנת תרס"ח (21.1.1908). לאביו משה ולאמו רבקה בת אלתר גרוברגר. קבל חינוך מסורתי ובי"ס תיכון.

עבד בפקידות.

היה חבר מרכז "התאחדות''. ובשנת תרצ"ב (1932) עלה לארץ.

עבד בבנין ובאינסטלציה.

נשא לאשה את לולה לבית רגנבוגן. חבר מזכירות ומרכז מפא"י.

סגן חבר הועד הפועל הציוני.

היה ציר בקונגרסים הציונים : הכ"ב בבזל (דצמבר 1946) והכ"ג בירושלים (1951).

בשנת 1955 השתתף במשלחת ראשי העיריות בקונגרס העולמי ברומא (איטליה).

מיום עליתו לארץ חבר ההגנה, שירת בבריגדה, פיקד על מבצעי "בריחה" (1945-47).

כותב מאמרים בעתון "התותחנים" של צה"ל.

חבר הנהלת חבר השלטון המקומי. ומדי פעם יו''ר תורני.

יושב ראש המועצה המקומית כפר-סבא.

בנו: שלמה.

מרדכי (מוטל) רוזנברג

נולד לסק (פולניה), חי אדר תרמ"ח (1888).

לאביו יהודה ליב (שוב בזדונסקא-וולא) ולאמו צינה רחל בת הרב ברוך ויינגרטון , מרדזין. (נכדת הרב משה הירש משדליץ, מחבר הספר "מרם צבי"). קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה.

היה פעיל בתנועה הציונית בעירו.

בשנת 1915 נבחר לנשיא חברת "עזרה", בית חולים בזדונסקא-וולא.

היה חבר ועד הקהלה, יסד גני ילדים ועסקן בארגונים ומוסדות שונים.

נשא לאשה את פנינה בת הרב אברהם מנדל רבי נוביץ מגרודזיץ (פולין), שו"ב.

בשנת 1924 עלה לארץ.

ב-5.8.1924 יסד את ג'דה בעמק, על יסוד של משק אינטנסיבי וכן הקים שם בית חרשת לאריגה.

בשנת 1925 יסד בעכו בית חרשת לבירה "מקס-בראו". אח פעיל בלשכת "הכוכב" בבנאות החפשית.

צאצאיו: חוה לאה אשת צבי ליפשיץ, ברוך מאיר רוזן, חנה אשת ישראל רבין, יהודה רוזן - סגן אלוף ז"ל, אברהם מנחם רוזן (רב-סרן).

שמואל איצקוביץ

נולד בכ"ב חשון תרמ"ב (סוף 1881) בוולקוביסק, פלך גרודנה (רוסיה-פולין).

לאביו אליעזר ליפמן (ראה ערכו בכרך זה) ולאמו סושה בת ישראל יונוביץ. למד בחדר, אח"כ בבי"ס ריאלי ובמכון הטכנולוגי בחארקוב, שם היה ממיסדיה וחבריה של אגודת הסטודנטים הציונים "קדימה". בעקב השתתפותו בהפגנת סטודנטים סוציאליסטים בשנת המהפכה 1905 גורש מהמכון ונדון לגירוש לקאוקאז. אחרי שחרורו המשיך את לימודיו בפוליטכניון שבמינכן (גרמניה), שם היה יו''ר אגודת סטודנטים ציונים ומזכיר בועידת הפרקציה הדמוקרטית, ושם הוסמך ב-1906 למהנדס. בשנות לימודיו הגבוהים היה ציר בקונגרסים הציוניים ה-5, ה-6 (בו נמנה על "ציוני ציון", מתנגדי תכנית אוגאנדה) וה-7.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3169). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3169