Volume 8

Page 3177

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בקיוב השתיכה ל"אגודת צעירי ציון" והיתה גם יו"ר של סניף האגודה בפרבר קיוב "סלובודקה".

נאסרה יחד עם כל חברי הועידה החשאית הכלרוסית של "צעירי ציון" (1922). בין הנאסרים היו: אליהו אילת-אפשטיין (ציר ישראל בלונדון), עו"דבר רב האי, ברוך וינשטין, ורלינסקי, גרבובסקי ועו"ד. מאסרה הוחלף בנסיעה לא"י.

בשנת 1922 נישאה לד"ר אהרן חולודנקו-חלד (ראה ערכו בכרך זה).

בשנת 1923 עלתה לארץ.

היתה חברה פעילה בהתאחדות נשים לשווי זכויות (בעניני תרבות וכו').

חברה ומארגנת נשים נאמנות ללשון העברית שהתמזגה עם ברית עברית עולמית.

השתתפה בשני הקונגרסים של ברית עברית עולמית וארגנה את הנשים האורחות מחו"ל.

היתה חברה פעילה ב"מגן", אגודה לעזרת אסירי ציון ברוסיה.

חברת המועצה של התאחדות יהודי רוסיה והשתתפה בכל אספותיה.

עבדה שנים רבות ב"ועד ההורים המרכזי" למערכת החינוך בת"א, ופעלה רבות לארגון הקיטנות לילדים הנצרכים.

היתה חברה פעילה באגודת "אלתירא" (אגודה לחקר תולדות רוסיה ואוקראינה) שמוציאה לאור את הריבעון "העבר".

נפטרה בתל-אביב, כ' אלול תשט"ז (27.8.1956).

צאצאיה : תמרה אשת נחמיה בן-אברהם (קריין הרדיו ועתונאי), אמנון חלד (עו"ד).

שמואל משה גראף

נולד בבריאנסק, פלך גרודנה (רוסיה), ט"ו אלול תרל"ב (1872).

לאביו נחמן ולאמו פשה בת יקותיאל. קבל חנוך מסורתי.

בשנת 1892 נשא לאשה את חיה שרה בת שמואל אריה (נפטרה בפתח-תקוה, י''ז אדר תרפ"ו (3.3.1926).

בכ"ה כסלו תרס"ד (14.12.1903) עלה לארץ. היה חבר לועד המושבה בפ"ת.

בשנת 1906 נבחר לחבר בהנהלת החברה קדישא. ומאז הוא אחד הפעילים בחברה זו במושבה.

בביקורו בארצות הברית, יזם להקים התלמוד תורה. "בני ישראל" ובי''ס עברי ע"ש מוריס באנגליבוד.

בשנת 1911 הצטרף לאגודת "שונה הלכות" ובשנת 1926 - לפי יזמתו ועזרתו הפעילה נבנה ביהכנ"ס הגדול "שונה הלכות" בככר חובבי-ציון פינסקר במושבה. (נדב את הגג לבית המדרש וכן נדב מגרש לטובת ביהכנ''ס "שונה הלכות").

עסק באמונה לטובת מושב זקנים, הכנסת כלה, שופט יתום ומגן אלמנה.

נפטר בפתח-תקוה, כ' שבט תש"ח (31.1.1948).

צאצאיו: נכה אשת צבי חלינסקי (פ"ת), יקותיאל גרף (ארה"ב), רחל אשת אריה גרינבום (פ"ת), יצחק גרף (ארה''ב),צבי גרף (פ"ת), מרדכי גרף (פ"ת), פשה אשת אליהו רופמן.

ישראל דוני (דוניץ)

נולד בטבת תר"פ (26.1.1920) בליפקאני שבבסראביה (אז ברומניה).

לאביו שלמה דוניץ ולאמו רבקה בת מארק ויינשטיין. אחרי חינוך עברי וכללי וגמר בי''ס תיכון למד כימיה באוניברסיטת צ'רנוביץ.

באוקטובר 1939 עלה ארצה, המשיך ללמוד כימיה באוניברסיטה העברית בירושלים וגמר והוסמך ב-1943.

ב-1941 נשא לאשה את דרורה בת המהנדס אברהם (אלברט) נוימרק (בן בנציון נוימרק ז"ל, ציר הקונגרס הציוני הראשון).

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3177). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3177