Volume 8

Page 3183

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנות לעזרה ראשונה. ב-1937 מסר את האיזור לשמעון סירקין (אח"כ - אלוף). ב-1939-1937 היה מפקד אזור נוה שלום, אח"כ עד 1941מפקד אזור חולון-אגרובנק, שם ארגן סניף מגן דוד אדום, גדוד מכבי-אש מתנדבים והקימו צריף מכספי תרומות שאספו, וכן ארגן יחידת הג"א, והגדיל את כחהאדם של ארגון ההגנה בכמות ובאיכות.

ב-1943 גמר את הקורס הארצי למפקדי אזורים בגוערה שבהרי אפרים (גבעת-נח כיום) ואח"כ נתמנה למפקד חבל יפו.

מילא תפקידי ריכוז ופיקוד בתל-אביב ובצפון הארץ, ובתקופת הצפיה להכרעת האו"ם בסתיו 1947 והתסיסה המלחמתית בין הערבים לסכל את הקמת המדינה היהודית נצטוה להעמיד את מחסני הנשק של ההגנה במצב כוננות, ואכן מיד עם ההכרעה ושמחת הישוב ופרוץ פעולות מלחמת הקוממיות היה הנשק מוכן לשימוש. אח"כ נצטוה לתפוס את המחנה הבריטי שבהתחלת רחוב ז'בוטינסקי על שפת הים (הוא המחנה שנקרא אח"כ "מחנה יונה" על שם יונה רסין שנהרג בדרך מירושלים), ואחרי שתפס את המחנה הכין אותו לקליטת חיילי צבא ההגנה ושירת בתור מפקד המחנה בדרגת סרן בצה"ל עד ששקטה הארץ ב-1949, בגמר מלחמת השחרור, ואז שוחרר מהצבא וחזר לעבודתו בעירית תל-אביב.

אח פעיל בלשכת הבנאים החפשים "ברקאי' בת"א.

יהודה סמואל (שמואל)

נולד ברומן (רומניה), כ"ג אדר תרס"ט (16.3.1909). לאביו יוסף ולאמו חנה ר' יעקב אריה חיימי (חיימוביץ).

קבל חנוך בבי"ס תיכון, בגמנסיה ממשלתית בעיר רומן (רומניה).

בשנת 1925 עלה לארץ.

המשיך להשתלם בבית הספר הפוליטכני-גבוה "מונטיפיורי" בתל-אביב, השתלמות אוטודידקטית בשטח המסחר הבין-לאומי.

בשנות 1928-1934 עבד כסוכן ובא-כח חברה מקומית של ה"ה "בשקין את ורטהיים" - שעסקה ביבוא, יצוא ושווק מוצרים מקומיים.

בשנת 1933 נשא לאשה את הדסה בת שמואל וחנה ליפשיץ-הכהן , מפתח תקוה (ראה כרך ג', עמוד 1211).

חבר ועד וגזבר הכבוד של ארגון בעלי המגרשים מעבר לירקון בתל-אביב.

מפקד מגן דוד אדום בפתח-תקוה (1943-1950). חבר ההגנה בתל-אביב משנת 1929. היה פעיל בהגנה בפתח-תקוה (1940-1950).

שירת בצה"ל כרב-סמל בחיל המילואים, גדוד 957 בתל-אביב.

סגן יו"ר וגזבר-כבוד של אגודת נציגי סחר החוץ בישראל.

חבר מועצת הענפים של לשכת המסחר תל-אביב ויפו. בנאי חפשי, אח בלשכת "ברקאי" מס' 17, בתל-אביב.

סוכן מסחרי ובא כח בתי חרשת. יבוא-יצוא, נציג פירמות חו"ל.

בנותיו: עפרה אשת יובל ליפשיץ (רמת השרון), הדרה, תלמה.

יעקב דב חבס

נולד באליטה, פלך וילנה (ליטא), כ"ט טבת תרנ"ב (ראשית 1892).

לאביו הרב ישראל חבס (ראה כרך א', עמוד 98) ולאמו נחמה דבורה בת ר' נחמן שלזינגר (היתה נצר למשפחה הגר"א מוילנה).

קבל חנוך מסורתי בישיבת סלובודקא.

בתרס"ז (1907) עלה עם משפחתו לארץ.

באותה שנה נפטר ביפו ר' משה בצלאל טודרסוביץ (אביו של דוד תדהר ), ואביו הרב ישראל חבס קנה את חלקו של הנפטר בתעשית עורות. יעקב נכנס לעסק זה, ובשנת 1909 החלו לעסוק במסחר עורות שנקרא "ישראל חבס ובניו".

בן 18 עשה את נסיעתו הראשונה להודו, במטרה לקשר את א"י בעניני מסחר עם המזרח הרחוק.

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3183). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3183