Volume 9

Page 3324

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מורים ב"בצלאל", שאחרי שבטלה הסיבה לקריאתו בתואר "החדש" חזר לשמו הישן, ובשם "בצלאל" סתם ממשיך הוא את המסורת הנאצלת של יוצרו הראשון, בוריס שץ, ושל יוצרו מחדש, יוסף בודקו. נפטר בירושלים, י' תמוז ת"ש (16.7.1940).

פישל דרומי (פופובסקי)

נולד בט"ו אייר תר"ן (13.5.1890) בשדלץ שבפולין.

לאביו משה ברוך פופובסקי (למדן וחסיד) ולאמו חנה בת יוסף פירניק. למד בחדר ובישיבות והשתלם בלימוד עצמי בידיעות כלליות.

ב-1914 נשא לאשה את עטריה בת חיים זילברברג. עבד בשרות הלשכה הראשית של הקהק"ל בפולין.

היה חבר הועד המחוזי והמועצה של המפלגה הציונית.

חבר ועד הקהלת בשדלץ וממיסדי בית-הספר של "תרבות" בשדלץ וכתב מאמרים בשבועון האידי המקומי.

היה בין מיסדי הפרקציה העממית בפולין.

בראשית 1933 עלה לארץ עם משפחתו. עבד תחילה כפועל בתעשית חמרי בנין ואח"כ נתקבל לפקיד במוסדות הסתדרות העובדים הכללית, והנו עובד במרכז "משען" שליד הועד הפועל של ההסתדרות.

ממלא תפקידים צבוריים כסגן יו"ר הועד הארצי למען השקל וגזבר-כבוד שלו, חבר הועד הפועל של המפלגה הפרוגרסיבית, יו"ר ארגון יוצאי שדלץ וחבר הנהלת קופת גמ"ח על שם קדושי שדלץ.

כתב בספר "יזכור" לקהלת שדלץ והשתתף בעריכתו.

צאצאיו: טובה אשת דוד ברקאי, משה, יצחק, יוסף, אשר ז"ל (סגן אלוף בצה"ל, שאחרי מערכת סיני נספה בנפילת מטוס יחד עם אלוף-הפיקוד אסף שמחוני ז"ל - ראה ערכו בכרך זה).

עקיבא ברון

נולד בכפר ע"י באר (פודוליה, אוקראינה), כ"ג אדר תרס"ט (1909).

לאביו יוסף ולאמו מייקה בת דב ברנפלד. קבל חינוך תיכוני בקישינוב.

היה חבר המפקדה הראשית של בית"ר וחבר מרכז הצה"ר בבסרביה (קישינוב).

עלה לארץ בשנת תר"ץ (1930).

המשיך בלמודיו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. מוסמך למשפטים.

נשא לאשה את רחל בת נתן רסקין. בשנות 1931-39 חבר מרכז הצה"ר בארץ.

בשנות 1931-33 חבר המזכירות הארצית של ארגון עובדי הצה"ר ובית"ר בארץ.

בשנות 1933-39 מזכיר כללי של הסתדרות עובדים לאומית.

בשנות 1946-48 בשליחות לח"י לצרפת.

פקיד עירית תל-אביב.

בניו: נתן, יוסף, אברהם.

ד"ר שלמה מורג (מירקין)

נולד בז' מנחם אב תרפ"י (17.7.1926) בפתח תקוה.

לאביו הרב משה אריה מירקין (מחבר ספרים במדעי היהדות, בכללם פירוש מדעי למדרש רבה) ולאמו שרה בת דב בר מרגלית (מראשוני פתח תקוה). ראה את הערכים של הוריו בכרך זה.

למד בבית-הספר העממי ברמת-גן, בגימנסיה ריאלית בלפור בתל-אביב, באוניברסיטה העברית בירושלים (בה הוסמך למדעי הרוח ולד"ר לפילוסופיה) ויצא להשתלמות נוספת בסורבונה בפאריס.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3324). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3324