Volume 9

Page 3338

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הנוער בארץ בתקופת מלחמת השחרור ותקומת המדינה, הוצאת נ. טברסקי, 1952); "מסיפורי חוקר ותיק" (על נושאים בטחוניים, הוצאת "מערכות", 1953) רבים מסיפוריו נדפסו בספרי לימוד ובאנתולוגיות בארץ ותורגמו בחו"ל לאנגלית, ספרדית ואידית.

בתו: מרים אשת יונה אלכסנדר (מוסמך אוניברסיטת שיקאגו בחוק הבינלאומי).

משה קניוק

נולד י"ד אדר תרנ"ט (1.3.1899) בטארניפול שבמזרח גליציה.

לאביו מרדכי ולאמו מלכה בת זלמן שטטמוייאר. למד בגימנסיה בטארנופול ובאוניברסיטאות פראג, ברלין והיידלברג. בתקופת לימודו בגרמניה היה חבר הועד של הפדרציה הציונית בברלין.

עלה לארץ ב-1925 והצטרף לקבוצת דגניה, וב-1926 נתמנה למורה בבית-ספר עממי בחיפה.

ב-1927 נשא לאשה את שרה בת שמחה בראוורמן (ראה בכרך ג', עמוד 1169).

בשנים 1930-1928 היה בהנהלת החברה לתערוכות ויריד המזרח בתל-אביב. ב-1931 אדמיניסטרטור של כפר הילדים בגבעת המורה, ובאותה שנה, משיסד מאיר דיזנגוף את מוזיאון תל-אביב, נתמנה למנהלו האדמיניסטרטיבי וממשיך בכהונה זו עד היום.

הנהיג את הקונצרטים הקאמריים במוזיאון, שהתפתחו למוסד אמנותי-תרבותי קבוע.

מתענין גם בחקר הארץ והנו חבר ועד החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה.

כל השנים חבר ההגנה ומשמר אזרחי.

צאצאיו: יורם, מרים אשת אורי שפריר.

יעקב ברומברג

נולד כ"ט אלול תרס"א (31.8.1901) בחרסון שבדרום רוסיה.

לאביו שרגא ולאמו אסתר בת משה דורפמן. גמר גימנסיה קלאסית בחרסון. נתקבל לאוניברסיטת אודיסה, אך חזר לחרסון, נתקבל לסמינר למורים ולמד בו קרוב לשנה, והפסיק כדי לעלות לארץ.

בנעוריו היה חבר הסתדרות התלמידים הציוניים בחרסון. אח"כ מראשוני החברים של מפלגת צ. ס. "צעירי ציון" ברוסיה וחבר הועד הגלילי שלה בחרסון, אח"כ חבר הועד של החלוץ בקיוב ועשה ב-1922 כמה חדשי הכשרה בחות החלוץ בסירף שליד קיוב ובשנתים האחרונות בגולה עסק במתן שיעורים פרטיים.

עלה לארץ בקיץ 1924. עבד כפועל בפרדסי פתחתקוה. ב-1925 השתתף בחבורת "מעבר" בעליה על הקרקע למקום שליד פתח-תקוה שנקרא אח"כ בשם גבעת השלשה.

ב-1926 נשא לאשה את לאה בת משה ברוך פרשציצקי. ב-ב-1926 נתמנה למזכיר מועצת פועלי פתח-תקוה.

הצטרף לארגון ההתישבותי "יזרעאל" וב-1930 עלה עמו להתנחל בכפר-הס, עבד גם כפועל בפרדסי תלמונד ונכנס ב-1931 לעניני ההגנה בגוש תל-מונד. בסוף 1935 נקרא לשרת בתפקיד מזכיר מועצת פועלי חדרה.

מ-1939 היה מזכיר מועצת פועלי ירושלים, שם היה חבר המפקדה העירונית האזרחית של ההגנה מ-1940, עד שב-1941 עבר לתל-אביב, ומאז עבד במרכז החקלאי ואח"כ בועד הפועל של ההסתדרות - בועדת הבקורת המרכזית של ההסתדרות, והנו בה חבר המזכירות והמליאה, וכן חבר המזכירות והמליאה במוסד לבקורת של מפלגת פועלי א"י וחבר מועצת סניף רמז של המפלגה בתל-אביב.

היה ציר מטעם סיעת מפא"י בקונגרס הציוני ב1937 ("קונגרס החלוקה") בציריך.

פרסם כמה מאמרים ב"דבר".

בניו : אורי, משה.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3338). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3338