Volume 12

Page 4087

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנה בתים בשכונת הרכבת ובשכונת פועלי הנקיון בגבולות רמת-גן.

בנה מאות בתים ברמת-יצחק.

חלקו גדול בבנין העיר רמת-גן והסביבה.

השקיע מאמצים רבים להעלות לארץ את הוריו וחלק מבני משפחתו (ב-1934). באוגוסט 1938 יסד את החברה "האחים גולדשטיין" - משרד קבלני לבניין, רמת-גן בשותפות עם אחיו אהרן ונפתלי ומשפחותיהם. החברה נחשבת כאחת החברות הפרטיות מהגדולות בארץ. לה תעשיות משלה ובונה בניינים בכל חלקי הארץ.

גאלו שטחי קרקע גדולים.

הקימו חברה לבנין יחד עם אחת החברות של בנק לדיסקונט לישראל בע''מ, שמטרתה לבנות באיזורי פיתוח.

כל השנים היה חבר פעיל בהגנה. בביתו נבנו סליקים למחסני נשק. היה מעביר נשק במכוניתו בכל ערב בגוש דן כשהסכנה אורבת לו. נתן חינוך עברי לאומי לבניו. שרתו בהגנה, בבריגדה ובמלחמת השחרור.

הקים יחד עם אחיו בית כנסת בשם "אהל משה" לזכרו של אביהם ז"ל.

בניו: אברהם (מהנדס), יהודה (טכנאי בנין).

נכדיו: בנימין, עפרה, אלישע, עליזה, שמשון, ענתי.

שמאי לבבי (גוטמן)

נולד בסוקולי (פולין) בשנת תר"מ (1880).

לאביו הרצל גוטמן (ממשפחת רבנים. סבו היה הרב מנחם יונה גוטמן זצ"ל מסוקולי) ולאמו שושנה (שושע) .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה והוסמך לרב.

בביאליסטוק היה ממיסדי האגודה "מעגל" לרכישת קרקעות ובנין שכונות ותעשיות בא"י.

היה ציר בכנסיה הציונית במינסק בשנת תרס"ב (1902).

היה פעיל בארגוני הציונים השונים.

נשא לאשה את פרידה בת אברהם פרל . עסק במסחר.

בשנת 1920 ביקר בארץ ורכש שטח קרקע בעיר גנים בהיווסדה (רמת-גן).

בשנת 1921 עלה עם משפחתו לארץ. הביא עמו מכונות לבית חרושת לאריגה. אחרי שלא הצליח והפסיד את כספו (היות ולא היה בקיא במקצוע זה), לא נרתע מכל עבודה, ועבד בהובלת חול "זיבזיב" מחוף הים לבנינים השונים.

היה חבר ועד "עיר גנים" (רמת-גן), זמן מה יו"ר הועד. היה יו"ר מחלקת החנוך ברמת-גן.

הקים בית חרושת ראשון לתעשית דבק לנגרות (בתערוכה הראשונה בת"א, קיבל פרס הצטיינות לתוצרת הדבק). אח"כ עסק בתעשית אבקות אפיה, פודינגים שונים, חרדל וכו'.

ארגן את הסתדרות התנועה הרביזיוניסטית ברמת-גן, ואחר כך פעיל בתנועת החרות ומוסדותיה ברמת-גן. היה בין נאמני "בית האזרח" ופעיל בהתפתחות רמתגן. נפטר ברמת-גן, ד חשון תשט"ז (20.10.1955).

צאצאיו: יונה ז"ל (היה קבלן לבנינים ויו"ר אגודת הקבלנים ברמת-גן. היה חבר פעיל בהגנה ומפקד הג"א גוש דן), שמואל (נהג, חבר דן. מפעילי ההגנה), טובה (פקידה בעירית רמת-גן).

אבשלום הלוי פלבר

נולד בלונדון (אנגליה) בשנת תר"ס (2.3.1900).

לאביו משה פלבר ולאמו צארטל בת יעקב יוסף הכהן בנד. קיבל חינוך תיכוני ואוניברסיטאי בלונדון וקיבל תואר .B. Mus.)London( בשנות 1932-35 מנצח מקהלה בבית כנסת קריקלוויד, לונדון.

במשך כמה שנים עסק במסחר.

בשנת 1935 עלה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4087). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4087