Volume 12

Page 4088

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

באותה שנה נשא לאשה את הלן דבורה בת דוד חיים אהרן (ביקרה בארץ לראשונה בשנת 1932, כאשר נשאה את הדגל הבריטי במכניה הראשונה).

בשנות 1935-39 ניהל פנקסים, ניגן בכינור בתזמורת (מנגן גם בפסנתר ובעוגב), היה מורה למוסיקה, מורה לאנגלית. בעיקר התעסק במלאכת תרגום מטעם המוסדות הלאומיים והאוניברסיטה העברית. הכין חומר רב (תרגומים) להגשה לוועידות למיניהן שביקרו בא"י.

בשנות 1939-48 היה פקיד אדמיניסטרטיבי בממשלת המנדט (במשרד הממונה על רכוש האויב).

מחבר מוסיקה, וכמה מיצירותיו בוצעו ושודרו ב"קול ישראל".

עוסק במחקר המוסיקה לטעמי המקרא לפי העדות השונות בארץ למיניהן.

נושא משרה בלשכה הגדולה למדינת ישראל של הבונים החופשים.

חבר במועצה של בית הנוער בירושלים, חבר באקו"ם, חבר בהפועל המזרחי.

היה חבר ההגנה, השתתף כמתנדב במלחמת השחרור ובצה"ל.

עיבד במחלקת ההסברה של הסוכנות היהודית בתור עתונאי במערכת Israel Digestשל הסוכנות היהודית. כותב מאמרים בשביל שרות המאמרים של הסוכנות היהודית (משנת 1948). מאמריו הופיעו בהרבה שפות לועזיות בחו''ל.

עבד בתרגום או בהכנה של כמה ספרים לעברית או לאנגלית, ביניהם : Studies in the Traditions of the Hebrew Language )Prof. Zeev Ben-Hayim.

תחביבים נוספים : ברידג' ושחמט.

צאצאיו: משה מתתיהו, ורדית צלסטיין, מיכאל יהודה.

משה בליטנטל

נולד באפטא (פולין), ז' חשון תרע"ב (1911).

לאביו יהודה אריה בליטנטל ולאמו שרה בת יצחק יקובוביץ. קיבל חינוך מסורתי ב"מתיבתא" בווארשה ובאור תורה באפטא.

מזכיר צעירי אגודת ישראל באפטא.

חבר מזכירות ההנהלה הארצית של "צעירי אגודת ישראל" בפולניה.

מזכיר אגודת "אחיעזר" באפטא.

בשנת 1934 עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את שפרה בת שכנא אורנ שטיין. עבד בכל מיני עבודות, ביניהם בבניינים.

בשנת 1940 נתמנה בתור מזכיר סניף פועלי אגודת ישראל בחיפה.

בשנת 1943 עבר לעבוד בלשכת העבודה הכללית של פועלי חיפה בתור נציג פא"י (פועלי אגודת ישראל).

ממייסדי שיכון פא''י ב"קרית אליעזר" בחיפה.

ממייסדי לשכת העבודה הכללית בחיפה.

חבר מזכירות הוועד הפועל של פועלי אגודת ישראל בא"י, חבר הנהלת קרן .ביטוח לפועלי בניין בישראל. שופט עירוני בחיפה.

חבר המועצה הציבורית לענייני שילומים.

מייסד תנועת פועלי אגודת ישראל בחיפה.

מייסד וחבר ההנהלה של קופת מלוה של פועלי אגודת ישראל בחיפה.

סגן יו"ר המועצה הדתית בחיפה.

מנהל מדור התשלומים של שרות התעסוקה.

היה חבר מפקדת ההגנה, חבר הנהלת המגבית להתגייסות, חבר בהנהלת כופר הישוב ויו"ר ועדת הגיוס לצה"ל בחיפה.

היה פעיל בימי ממשלת המנדט בעולים בלתי ליגליים, בקליטת עלייה, סידורם בשיכון ובעבודה.

כתב ביודישע טאגבלאט בוורשא וב"שערים" בת"א.

צאצאיו: שושנה אשת אליעזר גולינסקי, דבורה אשת מנחם חסדיאל, אריה.

יצחק כץ

נולד בשבלי (ליטא), י' חשון תרע"ב (19.10.1911). לאביו ולאמו חיה בת משולם אורדמן. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בוגר גימנסיה "הרצליה", אוניברסיטה סורבון ובי"ס מיוחד לעבודות ציבוריות בפריס.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עם סיום לימודיו עבד בסוכנות היהודית ובמחלקה הטכנית של "סולל בונה". היה מנהל סניף "סולל בונה" ברחובות עד 1955.

נשא לאשה את ניצה (גננת מוסמכת, היתה פעילה בהגנה, סמלית מדריכה בגדנ"ע) בת אליהו ירקני-גרינפלד (ראה כרך ג', עמוד 1523).

בתקופת מלחמת העולם השניה נשלח כמהנדס "סולל בונה" לסוריה, אירן והמפרץ הפרסי.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4088). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4088