Volume 1

Page 528

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במוצא הספר

אתה, הקורא,.אם אינך מרוצה :לא מצאת בספר את תולדותיך, תולדות אבא, סבא, קרובים וידידים, שאף הם היו הבונים הראשונים? מי אשם בכך?-אתה,הקורא הבלתי מרוצה!פרסום רב נעשה למפעל. רבים נתבקשו בכתב ובעל-פה לשלוח חומר ותמונות ולא נענית.

אם שלחת חומר- אין זאת כי לקה החומר בחסר. הזדרז, השלם את החומר, המצא תאריכים מדויקים ותמונות - והראוי יבוא באחד הכרכים הבאים ברשימת הבונים.

אתה, המבקר הבלתי-מרוצה, לפי דעתך מקומו של פלוני-אלמוני לא יכירנו בספר כזה? הצללים מרובים היו בחייו האישיים ? יתכן. ואולם אין אנו בודקים את ציציותיו של כל חלוץ מהחלוצים. קנה-המידה היחידי שלנו - הם פעליו למען הישוב בארץ, אם בחומר ואם ברוח, אם ביד ואם בלב, אם בעט ואם באת. כל מי שהגדיל את הבנין, אם בלבנה בודדת או בנדבך שלם, אם בעמוד-התווך או בתוספת צנועה אחרת - כשר הוא לבוא ברשימת הבונים. כל מי שמשתתף במערכת-פלאים זו של הבנין, אם כמפקד ואם כחיל פשוט מן השורה - ברוך יהיה לנו! זהו, איפוא, קנה-המידה שלנו, ועל-פיו יש לקבוע גם את ההערכה ורק לאורו ייש לגשת אל הספר הזה גישה של בחינה ובקורת.

להתראות בכרך הבא! דוד תדהר הכרך השני (בחלקו) כבר נמסר לדפוס בו יבואו ערכים על ראשי המשפחות : אבוטבול, אבולעפיה, אזולאי, אופלטקה, אלישר, אלנקוה, אמזלג, אנג'יל, ארוואץ, ,באג'איו, בוזגלו, בוטון, בחבוט, בן-טובים, בן-יהודה, בסאן, ברדקי, ברוך, ברלין, גבריאלוביץ (רלב"ג), גוראל, גורודייסקי, גיסין, דאנון, דאסא, המבורגר, וילבושביץ, ויצמן, ולירו, זוסמן, זקס, חזן, חיון, חנקין, חסון, חרל"פ, טולידאנו, יהודה, ילין, יעקבסון, ישעיהו, כהן, לאניאדו, לוי, לוין, לוריא, ליבונטין, מאירוביץ, מויאל, מזרחי, מטלון, מיוחס, מלול, נתמיאס, ניאגו, נסים, סמילנסקי, ספיר, סתהון, עבאדי, עדס, עוזיאל, עזריאל, עטיאש, ענדה, ענתבי, פילוסוף, פינס, פרוש, פרחי, פרידמן, פרלמן, פרץ, צרפתי, קורניל, קוקיא, קלמי, קמחי, קמיניץ, רוסו, ריבלין, שאול, שלנג, שמאע, שמחון, ששון ועוד.

המשך תולדותיהם של אנשי הישוב הישן (תלמידי ה"חתם סופר", עלית החסידים והפרושים), העליה הראשונה (הבילויים) והעליה השניה, "השומר", "נילי" ועסקנים ישוביים.

הערות, והוספות, השלמות וכל מיני מלואים בקשר עם מה שנתפרסם בגרף זח נקבל בתודה לפי המען: דוד תדהר, ת. ד. 475 תל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 528). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/528