Volume 10

Page 3491

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר אלחנן רבינוביץ

נולד בשנת תרנ"ו (1896) בבראילה שברומניה. לאביו ר' מנחם מנדל ולאמו שרה לבית שלזינגר . גמר בית-ספר תיכון ברומניה' למד באוניברסיטת וינה והוסמך לד"ר לרפואה.

ב-1919 עלה לארץ ועבד כרופא בירושלים.

ב-1920 היה מפעילי הגנת ירושלים, נאסר עם זאב ז'בוטינסקי וחבריו, נשפט בבית-הדין הצבאי וישב בכלא במבצר עכו עד לשחרור אסירי ההגנה.

ב-1923 נשא לאשה את מרים קלרה בת דב ואלדמאן. היה מנהל מחלקת ילדים בבית החולים הדסה בירושלים, מרצה בבית-הספר לאחיות שליד האוניברסיטה, יו"ר הסתדרות הרופאים בירושלים, יו"ר הסתדרות רופאי הילדים בארץ, חבר האקדמיה ללשון העברית.

פירסם מאמרים בעתונות הרפואית ואת הספרים: "ספר האנטומיה והפיסיולוגיה", "הילד הבריא והילד החולה".

נפטר בירושלים, י"ד אדר תשי"ז (15.2.1957) ונקבר בסנהדריה.

בניו: דב, מנחם.

יצחק מטראני

נולד בסטרה-זגורה (בולגריה) בשנת תרנ"ט (1899). לאביו ר' משה מטראני (תלמיד חכם וירא שמים, מדקדק בקלה כבחמורה, מייסד האגודה הציונית הראשונה "הר-ציון" בסטרה-זגורה), ולאמו רבקה בת הרב יעקב קריספין בסטרה-זגורה (ממשפחת קדושים וצדיקים, מקובל על העם; גם משאינם בני-ברית חלקו לו כבוד מלכים, נפטר בירושלים).

נצר ממשפחת הרב משה (בר' יוסף) מטראני (המבי"ט), מגדולי חכמי ארץ-ישראל מתקופת צפת, בעלי שאלות ותשובות, שחיו ופעלו במאות ה-15 וה-16.

נשא לאשה את נורה בת ר' יעקב בשן (מורה לעברית בבולגריה, וחברה פעילה בהסתדרות לשפה ולתרבות העברית שם).

גמר בעיר פלובדיב (בולגריה) את הסמינריון למורים לעברית, היה יו"ר הסניף של ההסתדרות לשפה ולתרבות עברית, מזכיר סניף ההסתדרות הציונית בבולגריה, מורשה הקרן הקיימת לישראל בעיר מולדתו.

עלה לארץ בשנת 1924.

יצא לעבודה חקלאית בפתח-תקוה, בה נבחר כחבר מועצת הפועלים, משם עבר לכפר יחזקאל בעמק יזרעאל, מהמייסדים הראשונים של המושב בית-חנן, בו משמש שנים רבות כיושב ראש הועד.

בתקופת "כופר הישוב" כיהן כחבר הנהלת כופר הישוב, כבא כח הועד הפועל של ההסתדרות.

בהגנה היה קצין ארצי של שג"ה (שרות גביית ההגנה). בנותיו ובנו יחידו השתתפו במלחמת השחרור.

כיום חבר המועצה הכלכלית המייעצת שע"י ראש הממשלה. חבר מרכז קופת חולים (ההנהלה הארצית), חבר הנהלת חברת "תנובה אכספורט", בה שימש כמנהל הרבה שנים. חבר מזכירות לשכת המס המרכזית, חבר הנהלת החברה "מרגוע לעובד", חבר הנהלת קופת הפנסיה של עובדי קופת חולים, חבר ההנהלה של מחלקת ההדרים שע"י ארגון המטעים, חבר הנהלת "נל"ה" (נכסי לשכות המס), חבר המועצה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל, יו"ר ועדת הבקורת של המועצה לשיווק פרי הדר.

צאצאיו: רבקה (עובדת סוציאלית במחלקה לעבודה סוציאלית של עירית תל-אביב-יפו) אשת אשר טנאי (פקיד בחברה אמריקאית למלחמה ברקבון פרי הדר), אורה אשת שמואל אלעזר (חבר אש''ד), משה (בוגר הטכניון בחיפה. כעת אסיסטנט של הפרופסור לנדסברג בטכניון חיפה. ממשיך בהשתלמות לשם קבלת תואר יותר גבוה).

אליהו חיים רוזובסקי

נולד באוזדה, פלך מינסק, ביום י"ט אייר תרס"ז (3.5.1907).

לאביו ר' ברוך מרדכי רוזובסקי (שען, תלמיד חכם

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3491). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3491