Volume 18

Page 5414

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרדכי אהרן (מרכוס) קמיניץ

נולד בעיר העתיקה, ברחוב חברון בירושלים, בשנת תרל"ב (24.2.1872).

לאביו ר' אליעזר ליפמן קמיניץ-בוים (ראה כרך שלישי, עמוד 1200), בן הרב מנחם מנדל מקמיניץ בוים (ראה בכרך שני, עמוד 560. מחבר הספר "קורות העיתים", שעלה לארץ בשנת תקצ"ג-1833) ולאמו שרה דינה בת ר' חיים (נפטרה בירושלים, ג' אייר תרע"א - 1.5.1911).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד בבית-הספר כי"ח (האליאנס) בירושלים. למד למד גם אחיו של מופתי ירושלים דאז, ממשפחת החוסיינים.

עזר לאביו לפתוח את בית המלון המודרני הראשון בשם "מלון ירושלים קמיניץ" בירושלים ואחיו של מרכוס מר בצלאל אברהם קמיניץ עבר ליפו ופתח שם בית מלון בשם "קמיניץ יפו-חברון" והפך אותו למרכז ישובי, אכסניה לעולים מנמל יפו וכו' (ראה כרך ראשון, עמוד 507).

במלון בירושלים התאכסנו אורחים בעלי-שם עולמי, ביניהם הבארון בנימין אדמונד דה-רוטשילד (ראה כרך ששי, עמוד 2441) ורעיתו א דליה, פרופ' בודנ היימר, נחום סוקולוב, מנחם מנדל אוסישקין, ד"ר ארתור רופין, פאול נתן (מנהל בתי-הספר בא"י של חברת "העזרה" מגרמניה, ויסוצקי (בעל תעשיית התה), גוץ ממוסקבה.

בזמן העונה של התיירים אף החזיקו מלון ביריחו, שבו היו מקימים אוהלים לשכן בתוכם את התיירים. הם היו קשורים בחוזים שנתיים עם חברת הנסיעות והתיירות "קוק" העולמית המפורסמת. וכן היה להם סניף בחברון.

המלון נפתח בהתחלה בעיר העתיקה, אח"כ עבר לבנין הבנקאי יעקב ואלירו ברחוב יפו (ראש משפחת ואלירו בירושלים, ראה כרך שני, עמוד 846) שבו התקיים בית-הספר האליאנס (כי"ח) ובו היו הרבה חדרים, ואח"כ עבר המלון לבניין גדול ברחוב יפו מול ביה"ס האליאנס, הבניין היה בתוך גן יפה בחזיתו. שם התאכסן ד"ר תיאודור הרצל אחרי שנפגש עם הקיסר הגרמני וילהלם ליד מקוה ישראל ביום 2.11.1898. ביפו התאכסן במלון קמיניץ, ואח"כ עבר המלון לבניין גדול במורד רחוב יפו מול מלון "פאסט". הבניין היה שייך לעירית ירושלים. הממשלה התורכית החרימה את הבניין וסדרה בו את בית הדואר המרכזי בירושלים. בניין זה שימש גם לכובש הבריטי במשך הרבה שנים - לדואר.מרכוס נסע להודו יחד עם אביו לבקר את דודתו (אחות אביו) שמחה שנישאה בהיותה בת 13 לאהרן גבאי ששון מכלכותה (חתונתה נערכה ברוב פאר מערבי ומזרחי על המגרש שליד קבר שמעון הצדיק.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5414). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5414