Volume 10

Page 3512

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1924 נישאה למר מוריס (משה ליב) שייבר בדטרויט שבארה"ב. (ראה בכרך זה).

בארה"ב הופיעה כחברה קבועה בתזמורת הסימפונית בדטרויט, באופרה בסינסינטי, בסאן קארלו אופרה ועוד, ובהופעות רבות לטובת מגביות הקרנות שלנו. כן השתתפה כזמרת אורחת בתזמרות שונות ובקונצרטים מיוחדים בארה"ב, קנדה, בראזיל, צ'ילי, אורוגוואי, ארגנטינה ואירופה (בשנים 1953-1932), ובכל קהלות היהודים בארצות ההן נתקבלה בהערצה רבה. ספר על מסעה זה פרסמה (ביהודית) בשם: "מיר זיינען דא".

חלק משיריה הופיע בארה"ב באלבום-תקליטים בשם I Believe(אני מאמין). -A Collection of Songs by Emma Schaver Soprano, Symphonic Orchestra and Choir conducted by George Sebastian ותקליט שני - ארך נגן, בשם : Songs by Emma Schaver "From the heart of a People", vocal and instrumental ensemble of Voice of Israel, Jerusalem )Marc Savri, . Musical Director( ב-1946 השתתפה במשלחת העידוד מטעם הקונגרס היהודי העולמי (ד"ר ישראל אפרת והמשורר לייוויק) ומוסד הסעד לפליטים (אונר"א) מטעם האו"ם במחנות הפליטים והעקורים באירופה והרנינה בשירתה את לבותיהם הנכאים.

בארץ הופיעה בביקורה הראשון ב-1932 בקונצרט שנערך בתל-אביב ע''י פולה בן-גוריון לטובת המוסדות לעזרת חולי שחפת.

מאז הופיעה כמה פעמים בארץ בעיר ובכפר בקונצרטים מיוחדים, בתזמורת הישראלית, בקול ציון לגולה, בתזמורת הסימפונית בחיפה, ועוד.

בעיצומה של מלחמת השחרור, בקיץ 1948, באה לארץ עם בעלה, שרה בהתנדבות במחנות צבא, לפני חיילי החזית ובישובי הספר משירי ציון, שירי הגיטו ושירי הפרטיזנים ב-38 קונצרטים, - ולאות תודה, והוקרה הוגש לה באחרונה "סמל הנצחון" מטעם צה"ל בטכס מיוחד.

ב-5.11.1958 השתתפה בזמרתה בעצרת מטעם הדסה לכבוד הגברת אלינור רוזבלט בניו-יורק. וחיברה שיר מיוחד בשם: .Ode to Eleanorשקבלה אותו ברצון רב.

בנה : יצחק.

שמריהו כלב

נולד י"ב אדר תרמ"ט (מרס 1889) בירושלים.

לאביו יצחק (בן הרב משה כלב , ממנהיגיה הרוחניים של יהדות בולגריה ובכח-המשיכה של חיבת ציון עלה עם ביתו לירושלים, ובאמצעות יצחק בנו התקשר בקשרי חיתון עם משפחות פינס, ילין ויוסף מיוחס , חלוצי מיזוג שבטי הספרדים והאשכנזים לעם ישראל אחיד), ולאמו שרה רחל בת הרב יחיאל מיכל פינ ס (ראה כרך ב', עמוד 562).

נתחנך בבית הסבא אבי אמו ולמד בבית הספר למל, ובשנת 1908 למד רוקחות בבית הרפואות הגדול של חברת "למען ציון" בירושלים.

ב-1909 נשא לאשה את רחל בת אליהו ברכות מקובנה (נפטרה בירושלים, ט"ו תמוז תש"ה - 27.6.1945).

עבד 46 שנה בתור פקיד ורוקח בבית החולים לחולי נפש של "עזרת נשים", מהן 17 שנה גם בבית הרפואות במושב-זקנים המאוחד.

סמוך לסוף מלחמת העולם הראשונה הוזמן על-ידי ועד ההגירה לנהל בטבריה את בית המרקחת של השרות הרפואי לעזרת המהגרים, המגורשים מיפו והסביבה.

בנה את ביתו בשכונת קרית משה. היה חבר ועד השכונה וזמן-מה סגן יושב-ראשה ומנהל עניניה בפועל, בזמן המאורעות יו"ר ועדת הבטחון של השכונה, וב-1940 נתמנה על-ידי השלטונות למוכתר השכונה וסביבתה.

כתב מאמרים על חובת הצבור לעזרת חולי הנפש.

משפרש מעבודתו לפנסיה מכר את ביתו בקרית משה והסתדר ב"בתי אבות" בחולון.

צאצאיו: יוסף, מיכל, צפורה אלמגת שמואל צור ז"ל. יצחק.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3512). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3512