Volume 10

Page 3522

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר מועצת עירית טבריה.

היה מהיוזמים להקמת בית מלון ובית כנסת ב"אלחמה" בקרבת צמח.

היה מפעילי "מגבית ההתגיסות" ו"כופר הישוב" בטבריה.

עקב קשריו המסועפים עם מנהיגי וערביי העיר והסביבה, עלה בידו לעזור להגנה, ובעיקר ליוסף פיין (ראה כרך ו', עמוד 2644) בהשגת ידיעות וברכישת נשק מהערבים. וכן בקשרים עם אנשי הכנופיות הערביות בטבריה והסביבה.

צאצאיו: רבקה אשת שלמה חסין (מנהל סניף הבנק הלאומי לישראל בטבריה), אלעזר, שמואל, משה, יוסף (סגן פרקליט המדינה בחיפה. ראה בכרך זה), אברהם בר-אל (עו"ד, סגן קונסול ישראל בניו-יורק).

עו"ד חמדה נופך - מוזס

נולדה באיסטנבול (תורכיה), י"ז אדר ב' תר"ע (28.2.1910).

לאביה השופט ד"ר יצחק נופך (ראה כרך א', עמוד 449) ולאמה מרים בת שלמה שפרנוב, מטיפליס.

בשנת 1913 עלתה לארץ עם הוריה.

בוגרת הגמנסיה העברית "הרצליה".

מוסמכת למשפטים, אוניברסיטת ג'נבה (שווייץ).

נישאה לעורך דין ראובן מוזס. עורכת דין ועורכת השבועון "לאשה", ובעלת הטור "בסבך המשפט" ב"לאשה".

חברת הועד של אגוד נשים אקדמאיות בישראל, חברת ההנהלה הארצית של התאחדות נשים לשווי זכויות, חברת המועצה של המפלגה הפרוגרסיבית בישראל, חברת הנשיאות של הפדרציה הבין-לאומית של נשים עורכות דין היתה ציר בקונגרסים בין לאומיים של הברית הביןלאומית של נשים ושל האיגוד הבין לאומי של נשים אקדמאיות ושל הפדרציה הבין לאומית של עורכות דין כתבה וכותבת מאמרים בשבועון "לאשה" וב"ידיעות אחרונות".

בניה : יצחק, שמואל אהרן.

הרב אלעזר בהלול

נולד בקזבלנקה (מרוקו) בשנת תר"ט (1849).

לאביו משה ולאמו זוהרה. קבל חנוך מסורתי בחדר.

עלה לארץ בגיל צעיר, בשנת תרכ"ב (1862) והתישב בטבריה.

המשיך ללמוד בישיבה וקיבל סמיכות לרבנות מרבני טבריה.

נשא לאשה את רחל בת חכם מאיר ניניו. היה חבר הנהלת כולל "מאיר בעל הנס" ונסע פעמיים לחו"ל (לארביסטאן ולמרוקו) בעניני הכולל.

לקח חלק רב בפיתוח ובנין מוסדות הדת בטבריה היה מקובל במוסדות הממשלה התורכית, ועזר ע"י קשריו להתישבות היהודים בטבריה ובגליל.

נפטר בטבריה, י"א אב תרע"ח (20.7.1918).

צאצאיו: נזהה אשת שמואל גרבלי, ציון בהלו (ראה בכרך זה). לאה, אשת רחמים ניניו, נחמן בהלול יוסף נסים ז"ל, רוזה ז''ל.

יחיאל רפלד

נולד בוורשה (פולין) בשנת תר"ס (1900).

לאביו ר' מרדכי יצחק (מחסידי אלכסנדר ), תלמי חכם וירא שמים, נקרא בפי כל - העילוי "מאודינצקס") ולאמו חנה בת ר' אברהם ישראל בנט (המכונה אברהם אבלס) .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3522). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3522