Volume 10

Page 3538

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יהודה אייזן

נולד א' אב תרל"ה (2.8.1875) בקוזובה שבמזרח גליציה.

לאביו חיים יוסף ולאמו קיילה רחל בת שמואל פרילינג .

בבחרותו יצא לאנגליה, התחיל בעבודה קשה, הצליח בעסקיו ובמשך הזמן ביצר לו מעמד כלכלי וחברתי נאה והקדיש את מיטב פעילותו לענינים יהודיים באנגליה, לתנועה הציונית ולמפעל ההתנחלות ("אחוזת לונדון הראשונה") של יהודי אנגליה בארץ.

בשנת תרנ"ו (1896) נשא לאשה את חוה בת יוסף טפר (נפטרה בלונדון, ט"ז אייר תרצ"ז - 27.2.1937).

היה חבר ועד שליחי הקהלות באנגליה למעלה מ-50 שנה, יו"ר התלמוד תורה בעברית שליד בית הכנסת בבטנל גרין שבלונדון למעלה מ-30 שנה, מיסד אגודה ציונית "ברקאי" בלונדון, הגזבר הראשון בקרן היסוד בלונדון ב-1920, יו"ר הנהלת קרן קיימת לישראל בלונדון (1927-1926),היה ציר בקונגרסים הציוניים מהקונגרס השמיני ואילך, ממנהלי חברת אחוזת לונדון הראשונה שגאלה את אדמת כרכור והשתתף בבנין המושבה ובנטיעת פרדסים, השתתף ביסוד חברת "נשר" לתעשית מלט פורטלנד.

מ-1921 ואילך ביקר פעמים רבות בארץ בקשר לגאולת הקרקע ולנטיעת פרדסים בכרכור ולפעול לפיתוח התעשיה בארץ בשיתוף עם משקיעים מאנגליה, וב-1953 השתקע בקביעות בביתו בכרכור, והנו חבר ההנהלה של חברות שונות בארץ, אח במסדר הבנאים החפשים.

צאצאיו: מרדכי, שרה אשת לואיס וילקנסון, מרים זוסמן.

רפאל אלואשוילי

נולד בקוטאיס, גרוזיניה (קאוקז) בשנת תרנ"א (2.1.1891).

לאביו אליהו ולאמו אסתר בת משה פיצ'ראזע .

קיבל חנוך מסורתי ובי"ס תיכוני.

בגיל צעיר החל לעסוק בטכסטיל.

עסק גם במסחר צרכי מזון.

היה חבר עירית קוטאיס ואח"כ חבר הפרלמנט בטיפליס.

בקום התנועה הקומוניסטית הצליח להעביר את רכושו מרוסיה לתורכיה.

בשנת 1921 עבר לקושטא (תורכיה) והקים כמה בתי חרושת מודרניים: לטכסטיל, למשי, צמר וגרבים.

השתתף בהרבה תערוכות שנערכו בחו"ל, וקיבל תעודות שבח על תוצרתו.

גם ממשלת תורכיה וראשה (באייאר) התיחסו אליו ולמפעליו בכבוד רב.

בתורכיה עסק גם בצרכי צבור והיה מתומכי הרב הראשי רפאל סבאן. באוקטובר 1941 עלה לארץ והמשיך במסחר הטכסטיל.

גאל בארץ שטחי קרקעות שונים מהערבים ובנה בתים (בין השטחים: 130 דונם בנחל קישון).

בצפון תל-אביב תרם שטח קרקע לגן ילדים.

תורם ועוזר למוסדות רבים בארץ.

חבר הנשיאות בקרן לבנין בית הכנסת הגדול לספרדים ולעדות המזרח ביד-אליהו (תל-אביב).

במלחמת סיני קיבל ממשרד המנהל הכללי של משרד הבטחון, מכתב תודה : יישר כוחך ויבורך פעלך. תרומתך הופקדה בקרן המגן לרכישת נשק.

השפיע על כמה מידידיו העשירים באנגליה לתרום סכומי כסף ניכרים - לצרכי מדינת ישראל.

חבר בהסתדרות הציונים הכלליים.

הופיע בכמה רשימות בחירות; למפלגתו, לעירית תל-אביב ועוד.

נשא לאשה את מרים בת מיכאל אליגולשוילי מירושלים.

מקובל בצבור כאדם פעיל וישר.

צאצאיו: דרורה, אסתר, אליהו .

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3538). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3538