Volume 10

Page 3641

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אלוף שמואל טנקוס

נולד י"ב כסלו תרע"ה (30.11.1914) בתל-אביב. לאביו אהרון טנקוס ולאמו פנינה בת טוביה גלוז שנידר. בוגר הגמנסיה העברי "הרצליה". לימודיו באוניברסיטה נפסקו בשל תפקידיו בהגנה.

עבד תקופה ניכרת כפועל בחקלאות, בבנין ובבתיחרושת.

בשנת 1942 נשא לאשה את יפה בת יחיאל גרובשטיין. היה פעיל באגודה לתרבות גופנית "הפועל" - הפלוגה הימית.

אחד מראשוני העובדים בנמל תל-אביב.

מרכז הפעולה הימית של "הפועל" בארץ, מורה ומדריך למקצועות הימאות בבית הספר הימי בחיפה.

היה פעיל בהגנה משנת 1932. השתתף בהגנה בימי המאורעות 1936 בירושלים ובקרית-ענבים.

מפעילי עליה ב' - במשך כל שנות קיומה.

בהוצאת החבל הימי לישראל פרסם: "השיט במפרשים", "חופית".

במלחמת השחרור שימש ראש מחלקה בחיל הים. כיום, מפקד חיל הים.

בתו: רות.

ישעיהו דב קרלין

נולד במוסקבה (רוסיה), ב' תשרי תר"מ (סוף 1879). לאבא יחיאל ולאמו פרל. עלה לארץ בשנת תרנ"א (1891) בגיל 11 עם סבו וסבתו.

קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת "עץ-חיים" בירושלים.

נשא לאשה את פרומה רייזל בת מדרכי גרשון ויינברג (נפטרה בירושלים, כ"ד אב תש"ה) ובשנת תש"ז 1947 נשא בזיווג שני את אחותה חסיה בת מרדכי גרשון ויינברג-גרינברג. במשך תקופה ארוכה עסק בהוראה (1899-1914) בת"ת "שערי תורה" ביפו, בביה"ס בקסטינה (בארטוביה), בבת-שלמה, בשפיה ובזכרון-יעקב.

חזר לירושלים ופתח בית מסחר למכשירי כתיבה.

פרסם מאמרים בירחון "החנוך" של הסתדרות המורים בא"י.

היה פעיל במיסדר בני-ברית, קרן לגמ"ח "אהבת חסד", בית העולים, מבוני שכונת בית-וגן בירושלים.

היה חבר בית משפט השלום העברי.

נפטר בירושלים, ז' אלול תרט''ז (14.8.1956). צאצאיו: עמינדב קרלין (פקיד בברקליס בנק ירושלים).

מאשתו השניה : ימימה ז"ל, קציעה ז"ל.

חנה צ'רקסקי

נולדה בעיירה מסטילובה, ע"י וולקוביסק, פלך גרודנה (רוסיה הלבנה) בשנת תר"ס (1900).

לאביה שלמה אפשטיין ולאמה שושנה (רייזל).

קבלה חנוך מסורתי וכללי.

בשנת 1911 עלתה לארץ עם הוריה.

עבדה בחקלאות בפתח-תקוה, ראש פינה, באילתהשחר בזמן הווסדה (1915), אח"כ חברה בכפר גלעדי.

השתתפה בהגנת "תל-חי" - כפר גלעדי" יחד עם יוסף טרומפלדור, ומראשוני כובשי עמק יזרעאל ב"עין חרוד" ו"תל-יוסף".

בין סוללי כביש טבריה-צמח, מסילת הברזל "ראשהעין".

נישאה למשה ראובן צ'רסקי (ראה כרך ז', עמוד 2934).

עזרה לבעלה בעבודתו הצבורית.

בשנת 1932 היתה יחד עם בעלה בין הראשונים שעלו להתישב ב"כפר-אז"ר''.

במוסף לשבת ב"דבר" משנת 1929 כתבה זכרונות על מאורעות "תל-חי" ורשימה ב"דבר" מימי כיבוש העמק.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3641). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3641