Volume 11

Page 3742

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנהל מחלקת המושבות של הקרן הקימה לישראל קרן היסוד.

בנו: אביב (מוסמך לספרות עברית והיסטוריה של האוניברסיטה העברית בירושלים, ומורה בגמנסיה "תיכוןחדש" בתל-אביב).

יצחק צבי הרשלר

נולד בירושלים, ו' אדר תרמ"ה (21.2.1885). לאביו אברהם בן יוסף שמואל הרשלר ז"ל ולאמו רחל בת יהודה סלאמאן. הסבא שלו הרב יוסף שמואל הרשלר, שהיה רב כולל במחוז באלאטון, צכיה - סלובקיה, עלה לארץ לפני כשמונים שנה והתישב בחברון ומשם עבר לירושלים. בנו משה הרשלר היה מהמתישבים הראשונים בשכונת ימין משה. (נרצח שם באחד הלילות ע"י ערבים).

קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות של הרב מבריסק, "תורת חיים" ו''פרי עץ חיים" בירושלים.

בשנת תרע"ח (1918) נשא לאשה את דינה בת אליעזר גולדנברג, ממיסדי חדרה (ראה כרך א' עמוד 509).

אח במיסדר בני-ברית, סניף השרון. חדרה.

עסק בהוראה בבית הספר של חברת "עזרה" ביפו ובירושלים ואח"כ בבי"ס "נצח ישראל" בפתח-תקוה.

במלחמת העולם הראשונה בשעת נסיגת התורכים והגרמנים מחזית פתח-תקוה וכפר סבא (1918) נאסר יחד עם אחיו יעקב גד הרשלר ז"ל ונלקחו בשבי התורכי בתור מרגלים (בהשתייכות לאנשי "נילי").

שהה חמש שנים בדרום אפריקה ושימש שם בתור מורה לעברית. יסד שם ביחד עם הרב הכולל ד"ר לאנדאו, את החברה "עבריה" וכן עזר ליסוד החברה "בני ארץ"ישראל ביוהניסבורג.

בשובו לארץ פתח משרד לתרגומים ובקשות. עבר לגור בחדרה ושימש בתור פקיד בחברת מפרץ עכו-חיפה, למכירת אדמות.

אחרי כן עבר לתל-אביב ופתח משרד לתרגומים ובקשות.

כיום משרד זה בחדרה.

צאצאיו: אברהם חיים אייל (חבר ב"אגד", כפר סבא), אליעזר ב. אייל (גמר את האוניברסיטה "קורנל" בארצות הברית), רחל אשת יוסף רבינוביץ (חדרה).

שמואל קיטאי (קיטיגורודסקי)

נולד בסחודניצה (פולין), א' כסלו תרפ"ב (בסוף 1921).

לאביו יוסף קיטיגורודסקי ולאמו שרה בת אהרן שטיין. קבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. סיים בית מדרש למורים מזרחי בירושלים (1940), סיים אוניברסיטה דויס בקליפורניה וקיבל תואר אגרונום B.S.C עלה לארץ בשנת 1933.

חבר פעיל במפלגה הדתית הלאומית. פעיל בקופת גמ"ח שע"י הפועל המזרחי.

מפקח על בתי ספר חקלאיים תיכוניים דתיים. בשנת 1951 נשא לאשה את ברכה הניה בת אביגדור קרמר. כתב "הצופה" ו"במחנה גדנ"ע" (1952-53).

משנת 1947 כתב מאמרים על חקלאות וחנוך ובירחוני שירת בצה"ל 1952-53.

צאצאיו: צפורה, אליעזר, אביגדור.

ישראל ברקנבליט

נולד בשנת תרנ"ד (1894) בדוברובנה שברוסיה הלבנה.

לאביו יחיאל. למד בחדר ובבית-ספר עממי ובגיל 12 הצטרף למועדון-נוער של פועלי ציון שנקרא בשם "פרחי ציון" בו היה פעיל עד הגירתו לאמריקה.

בהגיעו ב-1912 לניו-יורק, הצטרף מיד לסניף פועלי ציון בברוקלין, שנוסד אז בביתו של ד"ר י. אפלבוים

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3742). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3742