Volume 12

Page 3968

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לרר , ממשפחה שמוצאה מווילנא, שהיה במשך 40 שנה חזן בבית-הכנסת "תפארת ישראל" ניסן בק בעיר העתיקה בירושלים וחיבר לחני-תפילה בנוסח חסידי-מסורתי) ולאמו אסתר גיטל בת יהושע אברמוביץ (משפחת סוחרי תבואות ותיקה בארץ, ושני אחי אמו היו גם הם חזנים בלונדון).

קיבל חינוך מסורתי ותיכוני והשכלה מוסיקלית ופיתוח הקול באקדמיה למוסיקה בירושלים. היה פעיל בהגנה, ובמלחמת הקוממיות היה מפקד חות הלימוד בירושלים, שהיתה אז בניהולה של מרת רחל בן צבי , ועל עמידתו האמיצה מסרה לו חוברת על חות הלימוד עם ההקדמה "למזכרת לידידנו למדן אשר עמד עמנו בימי המבחן". (מר בן-צבי החליף לו את שםהמשפחה "לרר" ל"למדן", אך בגלל התנגדות המשפחה להחלפת השם המושרש בתולדות הישוב במשך דורות, השאיר לעצמו את שם-המשפחה ממורשת האבות).

ב-1949 נשא לאשה את חסידה בת מרדכי מקובקי (יצרן החמאה הצמחוינית הראשונה בארץ בשם "השקד", ממשפחה ותיקה בפיתוח הכלכלה בארץ).

ממשיך מסורת בית אביו בחזנות והנו כיום חזן ראשי בבית-הכנסת הגדול ברמת-גן.

ישראל אלמוגי (מרנהולץ)

נולד ו' סיון תר"ע (1910) בווארשה, פולין.

לאביו ר' משה אלמוגי (מרנהולץ) (שו''ב, נכד ר' יצחק פיטסיצר , מחבר ספר "תורת יצחק" ועוד) ולאמו איטה בת יעקב רייזנר .

אחרי התחלת לימודים בישיבות בפולין עלה לארץ עם המשפחה ב-1925. סיים בית המדרש למורים מזרחי בירושלים וביהמ"ד לרבנים בפירנצי שבאיטליה, שם למד גם באוניברסיטה ואח"כ בקורסים אוניברסיטאים בארץ.

בשנת תרצ"ו (1936) נשא לאשה את חנה רחל בת ר' נחמן זאב אורבאך (מצאצאי ר' חיים מצאנז, אבי שושלת האדמו"רים לבית האלברשטאם ). שימש זמן-מה בתור מזכיר המזרחי בתל-אביב. הש תתף ביסוד הנוער המזרחי בארץ. שימש בהוראה והיה מנהל בית-הספר הדתי בבית-ליד, מנהל בית-הספר הממלכתי-דתי "המאירי" בלוד, ובאותו זמן חבר המועצה הארצית של הסתדרות המורים, אח"כ מפקח על בתיהספר הממלכתיים-דתיים במחוז הצפון. בשנים 19531956 פעל כנציג המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים של הסוכנות היהודית ומנהל מערכת החינוך העברית במדינת טוניסיה. כעת הוא מנהל בית-הספר "בילו" בתל-אביב וחבר הועד הארצי של ארגון המנהלים בהסתדרות המורים בישראל.

היה חבר פעיל בהגנה.

כתב בעתונים "דואר היום", "הצופה", "הד החינוך''.

בניו : דוד צבי, אורי .

חיים ציוני (לבוצ'ניק)

נולד בראשית שנת תרס"ח (10.10.1907) בפטרובקה שבפלך בסראביה (אז ברוסיה).

לאביו בן-ציון לבוצ'ניק ולאמו פרומה בת הרב יצחק מלר (רב בבולגראד שבבסראביה, מחבר הפירוש על אבן עזרא בשם "עזרה להבין").

למד בבית-ספר עברי ואח"כ בגימנסיה רוסית, ועם כניסת השלטון הרומני ב-1919 גמר בבחינה אכסטרנית ברומנית. היה חבר התנועה החלוצית מכבי הצעיר, המשיך בהכשרה חלוצית ושימש בה מדריך ומורה לעברית בהתנדבות.

בשנת 1926 עלה לארץ. הצטרף לקבוצת בוסל בחדרה והיה גזברה ופעיל במושבה. ב-1929 עבר עם חלק מהקבוצה לרחובות, וכשהתפרקה ב-1930 עבר לקבוצת ל"ג בכפר סבא. ב-1932 עבר עם חלק ממנה לקבוצת חפצי-בה שליד בית-אלפא. ב-1933 עבר לקבוצה קבלנית לבנין ברמת-גן, שם עבר אח"כ לעבודה בלשכת המסים של ההסתדרות.

ב-1933 נשא לאשה את גניה בת ר' צבי ירושביץ (שוחט).

משנוסדה ב-1937 לשכת המס המקומית ברמת-גן

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3968). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3968