Volume 10

Page 3504

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עלה לארץ בשנת 1933.

היה פקיד בכיר בסולל-בונה וניהל מחלקות כלכליות. זמן מה שימש כסגן מפקח המחירים במשרד המסחר והתעשיה בזמנו של השר ד"ר יוסף. הרבה שנים היה פעיל בארגון הבחירות הארציות שליד משרד הפנים.

היה יו''ר ועדת הבחירות של ההסתדרות העובדים הכללית לכנסת השניה וסגן יו"ר ועדת הבודדות לעירית תל-אביב (1955).

שימש כיו"ר ועדת הערעורים של "יהב מגן".

עודנו משמש חבר ועדת הבחירות של בנק הלואה וחסכון בע"מ יפו-תל-אביב.

מפעילי מפא"י במחוז תל-אביב.

שימש שנים רבות כגזבר "הפועל" בתל-אביב וכיום חבר מזכירות "הפועל" תל-אביב וסקצית ידידי "הפועל".

בשנת 1934 נשא לאשה את דבורה בת משה שול דינר. מנהל ב"ידיעות אחרונות", עתון יומי בתל-אביב.

בניו: חיים שמואל (בצה"ל), שמחה (בוגר בי"ס תיכון בתל-אביב).

אוריאל אופק (פופיק)

נולד בי"ח בתמוז תרפ"ו (30.6.1926) בתל-אביב.

לאביו צבי אריה פופיק ולאמו ברוניה בת אברהם פוגל (ראה בכרך זה).

למד בבית-הספר העממי בגבעתיים ובגימנסיה הרצליה בתל-אביב, גמר במחלקה למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בקבלת תואר מ. א.

משנת תש"ד שירת חמש שנים רצופות בפלמ"ח, השתתף כמדריך בכל הפעולות: הורדת מעפילים, ליווי שיירות, פעולות תגמול, הגנת גוש עציון ואחרי נפילת הגוש היה תשעה חדשים בשבי בעבר הירדן, ומאז שובו עוסק בעבורה ספרותית.

בשנת תשי"ב נשא לאשה את בינה בת דב דלמן (מחברת ספרי הילדים "ארמון של צדפים וחול" ו"דרכים של קיץ וחורף").

באותה שנה השתכן בין הראשונים בשכונת נוף-ים שליד הרצליה.

ספריו עד עתה : "מעוז עציון" (יומן קרבות ושבי, הוצאת "מערכות", תש"ט), "באזני האילן" (ספר שירים, הוצאת "מחברות לספרות") (שניהם ועוד רשימות ושירים משלו כוללים פרקי חוויות והרפתקאות מתקופת הלחימה והשבי); ספרים לילדים ולנוער (בהוצאת י. צ'צ'יק, תשי"ד-תשי"ח): "בסוד ילדים", "המסע ברכבת", "ילדים באחו", "סירה אחת קטנה" ועוד, שיצאו במהדורות אחדות. סיפורו "שבע טחנות ועוד טחנה" היה זמן ממושך ספר רב-מכר, שהוקרא כולו בהמשכים לנוער ב"קול ישראל" ואף הומחז והוצג בתיאטרון "תילון". מהספרים שתירגם: "האניה ללא נמל" (ל. טצנר), "המסע אל ארץ-הכוכב" (ח. וולף), "אינטימיות" (פ. סרטר) ועוד. מהספרים שערך: "מבחר הסיפור ההודי" (הוצאת "הדר", תשט"ו), "מבחר אגדות העמים" (מ. ניומן, תשי"ח), "בני קרית חיים", "בכל מאודם" (בני חדרה), "לבנינו" (בני כפר יהושע) ועוד. כן חיבר מונוגרפיה "נער כיסופים" על הצנחן סגן עמיקם רחלין שנפל בקרב.

בשנת תשי"ח ייסד בביתו אוסף של ספרי-ילדים עבריים קדומים.

משנת תשי"א הוא עורך-משנה של "דבר לילדים", וכן הוא חבר ההנהלה האמנותית של תיאטרון-הילדים "תילון", חבר המועצה של אגודת הסופרים העברים. משתתף בקביעות בעתונים "דבר", "אומר", "דבר לילדים" ובעתונים אחרים. חיבר שירים למחזות וללהקות צבאיות, כתב תסכיתים לרדיו והמחיז יצירות ל"תיאטרון ילדים". ממשיך גם בעבודה מדעית לקבלת התואר דוקטור.

בתו: עטרה.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3504). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3504