Volume 10

Page 3503

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: אברהם, אוריאל אופק (ראה בכרך זה), שולמית אשת נתן גורן-גרינר.

מאיר סולוף (סולוביוב)

נולד בשנת תרמ"ו (1886) בבוברויסק, רוסיה הלבנה. לאביו דוד סולוביוב ולאמו מדנה בת הרב מאיר אליהו , רבה של ביאוו.

למד בישיבה ואח"כ יצא לעבודה והיה ממיסדי "פועלי ציון" בבוברויסק, הנמנה בין הסניפים הראשונים של התנועה.

ב-1905 היה מראשוני ההגנה העצמית היהודית בעירו.

ב-1910 נשא לאשה את אסתר בת משה זליג גימבורג (נפטרה בניו-יורק בשנת תשי"ז-1957).

באותה שנה היגר לארה"ב, התישב בניו-יורק, ראה ברכה בעמלו הקשה והצליח בעסקיו.

עסקן מובהק בתנועה למען ארץ-ישראל העובדת, תורם לכל מפעל הקשור לישראל. היה חבר הועד העירוני של ה"פארבאנד" בניו-יורק, נשיא מחנה הקיץ של ה"פארבאנד", פעיל ב"אמפל'', למען הקהק"ל, ההסתדרות והמגבית המאוחדת".

לפני למעלה מ-10 שנים פרש מעסקיו ומתמסר כולו לעניני ארץ-ישראל לפי מיטב המסורת של העסקנים הציונים ברוסיה "בימים הטובים ההם", רץ לקבל פני שליח מהארץ, מלווהו בניו-יורק ושוקד לעזור לו בהצלחת שליחותו. תורם ומתרים לצרכי בנין המדינה. כיהודי דתי נמנה הוא בין גבאי בית הכנסת במונט וורנון, ממיסדיה וממנהליה של ישיבת מונט-וורנון.

ארבע פעמים ביקר בארץ עם רעיתו, שעודדה אותו בכל פעולותיו לטובת היהדות ובנין הארץ. אחרי פטירתה בא בפעם החמישית ובקיץ 1958 חנך בבת-גלים שבחיפה את מרכז הנוער על שם אסתר ומאיר סולוף ותרם לו 25 אלף דולר במזומנים ועוד 20 אלף לשלם אלף בכל שנה. בדרך לבאר שבע נקראה שדרת עצים על שמם.

צאצאיו: שלמה, ישראל, דוד, באשה (מאשה) (כולם ציונים מסורים).

ימימה ליובין (בלקינד)

נולדה ו' ניסן תרנ"א (1891) בגדרה.

לאביה הבילויי שמשון בלקינד (ראה כרך א', עמוד 416) ולאמה פנינה בת אהרן מרדכי פריימן (דרור) ממיסדי ראשון לציון (ראה כרך ג', עמוד 1435).

גדלה ונתחנכה בבית-הספר בראשון לציון, בו קיבלה גם הכשרה פדגוגית מאבות החינוך העברי ששימשו בו בימים ההם.

בהיותה בשנות מלחמת העולם הראשונה עם המגורשים והפליטים מהארץ באלכסנדריה של מצרים, השתתפה ביסוד בית-הספר העברי לילדי המהגרים ושימשה בו בתור מורה ומדריכה לנוער בסידור מקהלה וכו', היתה חברה בועד לסידור המהגרים בעבודה ועסקה בטיפול בילדיהם, וכן השתתפה בהתקנת שרות עזרה ראשונה (מגן דוד אדום) למתנדבים לגדוד העברי של נהגי הפרדות לפני צאתו לחזית גאליפולי.

ב-1921 נישאה למשה בן שמואל זלמן ליובין (שניהם מראשוני חדרה ; ראה כרך ב', עמודים 655 ו-730).

נוסף למילוי חובות אם ועקרת-בית ממשיכה בפעילות צבורית בעניני סעד ותרבות והנה חברה בהנהלת סניף ויצ"ו בלשכת בנות ברית "הגשמה" בחדרה.

צאצאיה: שמואל (קצין בצה"ל), נעמה אשת ד"ר מוריס לוי בחיפה, אבשלום (חקלאי בחדרה).

אריה ספקטור

נולד בהאלה (גרמניה) י"ט אלול תרס"ט (5.9.1909). לאביו ר' חיים שמואל ספקטור (ממשפחות רבנים והגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל והרבי מז'ינקוב) משושלת בעלי בתי חרושת לסיגריות ובעלי נכסים בברלין ורבנים באוקראינה. ולאמו פריידה בת שלמה ספקטור (היו דודנים).

קבל חנוך מסורתי. ולאחר סיום ביה"ס התיכון המקומי השתלם במשפטים (עורך דין) באוניברסיטת ברלין. היה פעיל בועד הסטודנטים היהודיים.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3503). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3503