Volume 12

Page 4010

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנהל מדור בעיריית, רמת-גן.

אח בלשכת בני-ברית.

היה פעיל בהגנה.

בכתב יד - עבודה מדעית על הנושא: "סטטיסטיקה של יהודי וילנה ופרבריה לשנת 1813/14.

צאצאיו: חסידה אשת חנוך בלטמן, משה.

בר-כוכבא (בן) הורנשטין

נולד בצפת, כ''ו אלול תרס''ח (22.9.1908). לאביו ברוך הורנשטין (ראה הערך שלו בכרך זה) ולאמו גולדה בת גבריאל צייגר. קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס אליאנס. בגמנסיה העברית בירושלים, בבית-ספר גבוה לכלכלה ובאוניברסיטת מלבורן. קיבל תואר מ. א.

היה חבר הפדרציה הציונית באוסטרליה, חבר מועצת הקרן הקיימת, ממיסדי ויושב ראש הקלוב העברי הראשון באוסטרליה בשם "עבריה" במלבורן.

במלבורן היה מנהל חברות, עתונאי, סופר "דאר היום" בא"י וירחונים שונים.

ערך מדור בעתון "מלבורן זיוניסט הרולד''.

בשנת 1932 חזר לארץ.

בשנת 1934 נשא לאשה את חיה בת יואל רובין ובזיווג שני נשא בשנת 1955 את פלה בת ליאון נידלמן. היה פעיל בהגנה, חבר מטה הג"א בירושלים ומדריך מדופלם לעניני הג"א L.A.R.P.יחד עם המנוח אלוף משנה נמצא-בי, ממיסדי וראשי "משמר העם" בירושלים, נוטר א"י (מטעם ההגנה) ומרצה מטעם לשכות הגיוס של ההגנה.

נבחר ופעיל במפלגת פועלי א"י (מפא"י), הסתדרות העובדים והסתדרות הפקידים בירושלים.

היה מפקידיה הבכירים של חברת הכשרת היישוב בא"י שרכשה שטחי קרקעות רבים בארץ עבור הקהק"ל.

היום, פקיד בכיר במשרד העבודה במדינת ישראל.

תמר זמיר

נולדה בגרודנה (פולין) בשנת תרס"ז (5.5.1907). לאביה ר' מאיר גולוב ולאמה חנה בת מרדכי טקטש. קיבלה חינוך בבי"ס תיכון ובגמנסיה.

היתה חברה בארגון "צעירי ציון" בעירה.

בשנת 1923 עלתה לארץ.

בשנת 1927 נישאה ליודה זמיר. תושבת עטרות משנת 1927.

היתה פעילה בהגנה ובמגן דוד.

פעילה באגודת "אילנשיל פוליו".

במאורעות 1929 השתתפה בהגנת ירושלים.

פעילה בענינים סוציאליים (אוסף בגדים לנצרכים, הכנסת כלה ועוד).

עובדת בבית החולים הממשלת תל-השומר ברמת-גן.

אברהם יעקב (וילי-אדם) רפפורט

נולד בוינה (אוסטריה), ח' טבת תרע"ו (15.12.1915). לאביו הרב יוסף רפפורט (סוחר באוסטריה, מיוזמי הקמת שכונת זכרון-מאיר שפירא בבני-ברק) ולאמו שיינדל בת הרב הרש רפפורט (רב בצ'ורטקוב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, וכללי בבי"ס עממי ותיכון בוינה ובאנטוורפן (בלגיה).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4010). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4010