Volume 15

Page 4748

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בעיינות בלתי רגילה ובראיית פרטי-פרטים עד תומם. מדגיש בעצמו את ערך הפרטים הקטנים. "חוזק השרשרת תלוי בחוזקה של החוליה החלשה ביותר" הוא מכריז. בד בבד עם דיון בתכניות גרנדיוזיות מתפנה להערות קטנות בענינים פעוטי ערך לכאורה, דבר המפליא תמיד את אנשיו.

בגיל 50 נראה הוא תוסס ודינמי כבעבר. הוא מדבר על דברים גדולים. הוא חולם למשל על מסחר גדול עם הגוש המזרחי. לא מכבר גם ביקר ברוסיה. מדבר על עסקים גדולים עם אירופה. תוך כדי כך מציין הוא שיש לו קשרים מצויינים עם הכלכלה באירופה ובאמריקה ואף עם שרים ונשיאים "והמדינה איננה מפסידה מקשרים אלה". עתה הוא יוזם פתיחת חברת השקעות בלוכסנבורג לשם עסקים משותפים עם מדינות שונות, צרפת. למשל.

בתו אירית (אירנה). (אריה נשר).

בן-ציון פרנס

נולד בירושלים, בשנת תר''מ (1880).

לאביו משה פרנס ולאמו אסתר לבית אבו קאסיס. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה של הספררים בעיר העתיקה בירושלים.

נשא לאשה את מזל בת אברהם בראזני (נפטרה בירושלים, ט' אלול תש"ה).

חיה פעיל במלחמה נגד מוסדות המיסיון בירושלים.

עמד תמיד על משמר ההגנה מפני מתנקשים ערבים מהעיר ומהכפרים.

לפני פטירתו היה קבלן וקברן לעדה הספרדית בירושלים.

נפטר בירושלים, י"ח טבת תשי"א (27.10.50).

צאצאיו: משה, לונה אשת יואב אבסטדו; רג'ינה אשת נתן זמירו: אסתר אשת רפאל מזרחי; ויקטוריה אשת ישעיהו נצר; יהודית אשת אליהו רבוש.

יחזקיהו יעקב רוזנטל (ראזינטאהל)

נולד בשנת תר"ח (1848) בירושלים.

לאביו יצחק ולאמו ריזל. קיבל חנוך מסורתי.

היה מהמתנחלים הראשונים בפתח-תקוה.

מחוסר בית מרקחת במושבה, היו החולים המרובים מוצאים את סמי המרפא הנחוצים בביתו.

בהיותו בקי בנמוסי הארץ ובשפה הערבית, היתה תועלתו עם השכנים הערבים ניכרת במשך כל שנות שבתו במושבה.

במות עליו שנים מבניו ממחלת הקדחת, עזב את המושבה ונתישב בירושלים.

נפטר בירושלים, ב' אב תרפ"ח (19.7.1928).

הרצל איתן (בונפלד)

נולד "באומן (אוקראינה), ה טבת תרע"ו (12.12.1915).

לאביו הלל צבי בונפלד (מעסקני הציונות. ראה את הערך שלו בכרך י"ד, בעמוד 4555) ולאמו בלה בת מרדכי בלטר. קיבל חינוך עברי בקישנוב בגמנסיה העברית "מגן-דוד" ובביה"ס "חברה למסחר".

עלה לארץ עם הוריו באפריל 1927.

המשיך בלימודיו בגמנסיה "בלפור" ובביה''ס למשפט וכלכלה בת"א.

היה חבר בבית"ר.

נשא לאשה את ימימה בת שלום ביאליק ולאמה בלהה בת אפרים פישל קראקובסקי (נולדה בפביאניץ, פולין. עלתה לארץ בשנת 1923. מורה במקצועה, עוסקת כיום בביטוח).

עובד בפקידות בחברת החשמל מאוקטובר 1935.

רעיתו והוא היו חברים פעילים במחתרת אצ"ל (ארגון צבאי לאומי בא"י) בימי שלטון המנדט הבריטי בארץ.

חבר תנועת "חרות".

נפטר בת"א, כ"ה שבט תשכ"ו (15.2.66).

צאצאיו: שולמית אשת נתן זיגר, אוהד איתן.

ברוך בג

(ראה תמונתו בעמוד 4758) נולד בריגה (רוסיה, אח"כ לטביה) כ"ז כסלו תרס"א (19.12.1901). לאביו שלום בג. קיבל חינוך מסורתי וכללי. חניך האוניברסיטה הלטבית בריגה, בוגר האינסטיטוט הממשלתי לחינוך גופני בריגה (1926).

שימש מורה לחינוך גופני בריגה.

היה פעיל בארגונים ציוניים שונים ובארגוני ספורט.

בתרפ"ט (1929) עלה לארץ.

גומר מחזור ד' בטכניון - המכון הטכנולוגי בישראל (1931) וקיבל תואר של מהנדס בנין.

חבר אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל, מתכנן מיתקני ספורט במקומות שונים בארץ.

נשא לאשה את פרידל בת יצחק ניטקמן. בונה "מכון וינגייט" לחינוך הגופני ומכהן כמנהלו האדמיניסטרטיבי 1957.

היה חבר מרכז "הפועל", התאחדות לתרבות הגוף.

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4748). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4748