Volume 15

Page 4749

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שליח ההסתדרות בפולין (1934-35).

נציג ישראל בועידות בינלאומיות לחינוך הגופני (בזל, 1946, פראג 1947, פאריס 1951. מוסקבה 1935) וראש משלחת ישראל בהתחרויות בינלאומיות בכדור-עף וכדור-סל.

מרכז חברת השיכון של ההסתדרות בחיפה.

מחבר מאמרים וחוברות רבים בבעיות החינוך הגופני בעתונות הספורטיבית והיומית.

בשנים 1939-57 כיהן כמזכיר - מארגן של המחלקה להכשרה גופנית של "הועד הלאומי לכנסת א"י". אחר-כך במשרד החינוך והתרבות של הממשלה.

חבר ועדת המתקנים ברשות הספורט שבמשרד החנוך והתרבות.

חובב בולים (בעיקר-בולי ספורט).

זכה בפרס דב הוז, של "עירית תל-אביב" לשנת תשכ"ה (1965) על פעולתו לטיפול הספורט בישראל במשך כ-35 שנה.

צאצאיו: נורית, רם .

דב ברנד ברגל

נולד ב-24 בנובמבר 1899 בהוהנזלצה (גליל פוזן, לשעבר גרמניה, כיום - פולין.

לאביו הרופא שלמה סאלו ברגל , ולאמו אלפרידה בת הרב יצחק זליג גרונמן (אחות הסופר והמנהיג הציוני העו"ד שמואל סמי גרונמן. (ראה כרך ג', עמוד 1383 וכרך ה', עמוד 2430). בשנת 1913 עבר לברלין. התחיל לחבר מוסיקה בגיל צעיר מאד, בהיותו בן 14 כתב רבעית לכלי מיתר (לפי מחזהו של ריכרד בן-הופמן "חלום יעקב" שניתן לו כשי לבר-מצוה).

בשנים 1931-1926 למד קומפוזיציה בביתהספר הגבוה למוסיקה בברלין, ומ-1933-1931 אצל ארנולד שנברג באקדמיה לאמנות שבברלין.

כמה מיצירותיו נוגנו בראדיו ברלין, בקונצרטים של בית-הספר למוסיקה וגם באולם הפילהרמוניה בברלין.

משנת 1934 ועד סוף 1937 תיזמר מוסיקה לסרטים של חברות שונות.

בתחילת 1928 עלה לארץ.

עבד כמלווה בפסנתר וכמנצח מקהלות וזמןמה ב"אופירה הישראלית", במוסד "אהבה" שבקרית ביאליק ועוד. כן תיזמר לשתי האופרטות "האלמנה העליזה" ו"בארון הצעונים".

מיצירותיו נוגנו על-ידי התזמורות הפילהרמונית הישראלית, תזמורת "קול ישראל", תזמורת צה"ל, תזמורת סקארלאטי בנאפולי, ותזמורת ראדיו המבורג. כן בוצעה מוסיקה קאמרית בראדיו אמשטרדם, ציריך, ניו-יורק, בריסל ופאריס.

באפריל 1954 הוזמנה אצל ברגל לפסטיבל "מוסיקה של המאה ה-20", שנערך ברומא יצירה לקול ולששה כלים ובוצעה שם.

את האופרה "חלום יעקב" שזכתה ב"פרס אנגל", 1963 של עירית תל-אביב, כתב מאוקטובר 1959 ועד מאי 1961 יחד עם עבודת התיזמור.

ענגי מעיני

נולד בתל-אביב בשנת תרצ"ו (1936).

רכש את השכלתו המוסיקאלית בישראל, אצל פ. בן-חיים בקומפוזיציה, ואצל איתן לוסטיג בניצוח. לאחר עבודת הדרכה וניצוח על תזמרות שונות כגון: התזמורת הסימפונית של הגדנ"ע, תזמורת הקונסרבטוריון למוסיקה בחיפה, תזמורת כלי הנשיפה של עירית תל-אביב, פנה ללימודי אדריכלות בטכניון העברי בחיפה בו סיים את חוק למודיו בשנת 1960.

בתום למודיו בטכניון השתלם בארצות הברית

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4749). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4749