Volume 12

Page 3969

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נתמנה למנהלה, וממשיך לנהלה משהורחבה ללשכת מס מחוזית לגוש דן. השתכן בשכונת נורוכוב יהיה חבר הנהלתה ומועצתה. ממיסדי קופת מלוה וחסכון של העובדים ברמת-גן וחבר הנהלתה, ומאז מיזוגה עם בנק הפועלים חבר הנהלת בנק זה ברמת-גן, חבר המזכירות והגזבר של מפא"י למחוז רמת-גן, חבר ועדות שונות של מועצת הפועלים, ציר לועידות ההסתדרות ומפא"י, יו"ר ועד ההורים לבית-הספר בורוכוב ו-ועד ההורים המרכזי 18 שנה.

היה חבר ההגנה ברחובות וברמת-גן, נוטר מושבע מתנדב בשנות המהומות, שליש גדודי של ההגנה ברמתגן עד להקמת צה"ל.

צאצאיו: דן (חבר קיבוץ נוה אור בעמק בית שאן), אורי (חקלאי בגליל), שרה (תלמידה).

אלכסנדר ולנשטיין

נולד ז, סיון תרע"ב (23.5.1912) בירושלים לאביו שמעון (בן הרב משה נחום ואלנשטיין , ראב''ד של העדה האשכנזית בירושלים - ראה כרך י"א עמוד 3864) ולאמו שרה בת יצחק אייזיק סגל .

למד בתלמוד תורה, אח''כ בבית-המדרש למורים מזרחי, הוסמך למורה ונתמנה למורה-מנהל ביסוד המעלה, ואח''כ הועבר לתפקיד דומה בבאר-יעקב.

יצא לאנגליה. עסק בהוראה עברית ובמתן הדרכה ציונית לנוער. למד באוניברסיטת מנצ'סטר והוסמך למדעי הרוח.

ב-1946 נשא לאשה את מלכה-מילי בת ירחמיאל כהן .

משחזר לארץ חזר להוראה, וכעת הנו מנהל ביתהספר הממלכתי "הגפן" ברמת-גן.

עסקן קק"ל וקרן היסוד.

בניו: מיכאל, רפאל .

בנימין ימיני (קארמאזין)

נולד י' שבט תרנ''ט (25.1.1899) בדז'יאלושיצה שבפולין.

לאביו יהושע קארמאזין ולאמו רייזל בת ישראל מרדכי באכמאיר . למד בחדרים, ב"מחזיקי הדת" בצ'נסטוחוב, משם נשלח כתלמיד מצטיין לישיבה בגור, בה למד עד פרוץ מלחמת העולם ב-1914.

ב-1917 נשא לאשה את שושנה בת ר' ישעיה קאמלגארן . (נפטרה בחיפה, כ''ט חשון תשט"ז) וב-1961 נשא בזיווג שני את גולדה בת ר' עמנואל גרואר .

היה פעיל בצעירי המזרחי, למען הקהק"ל ותעמולה ציונית בחוגים דתיים בפולין בשלהי מלחמת העולם א' ואחריה. יסד בית-ספר דתי-לאומי בראדומסקי וניהלו בהתנדבות.

עלה לארץ בראשית 1920. למד בבית-המדרש למורים "מזרחי" והיה מראשוני מוסמכיו. באותה שנה השתתף בפעולה ליסוד שכונת מקור חיים, דרומית מזרחית לירושלים. עבד בהוראה - מקודם כמיסדו ומנהלו של בית-הספר הראשון בבני-ברק עם היווסדה, אח"כ בכפר גדעון שבעמק יזרעאל, ובאחרונה בבית-הספר נצח ישראל בחיפה - שם השתתף ביסוד שכונת הפועל המזרחי והמשיך בהוראה עד שיצא לפנסיה.

היה פעיל בהגנה ובארגונים ציבוריים שונים.

ב-1952 יצא בשליחות למרוקו, ניהל את בית-המדרש

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3969). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3969