Volume 12

Page 3978

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פינסק ובסמינר למורים. היה מדריך בתנועת-נוער ציונית ואח"כ יסד וניהל בתי-ספר "תרבות" בסביבת פינסק ועמד בראש הפעולות של הועדים למען הקהק"ל וקרן היסוד ושל סניפי ההסתדרות הציונית - כשהאזור השתייך לפולין והפעולות הללו היו מותרות לפי החוק.

ב-1937 נשא לאשה את חיה בת דוד זילברשטיין. בראשית 1937 ביקר בארץ כתייר, לשם הכרת שיטות החינוך והכנות לעליה, ובראשית 1938 עלה לארץ ועבד בתור מורה בבתי-ספר שונים, ואחרי היותו 7 שנים סגן מנהל בית-הספר הכרמל בתל-אביב נתמנה למנהלו.

בשנים 1955-58 היה חבר ועד המנהלים הארצי.

בפעולתו ב"הגנה" הגיע לתפקיד ולדרגה של מפקדמחלקה ואח"כ בצה"ל לקצין-מטה בחיל המודיעין.

חיבר ספרי-לימוד "דקדוק ולשון" לכיתות ד', ה', ו', ז', ח' (הוצאת קרני, תל-אביב, -611955).

חיים יונה שימבורסקי

נולד ט"ו שבט תרל"ה (1875) בראדזילוב שבפלך לומז'ה, פולין.

לאביו מנחם ולאמו בריינה בת מרדכי רוטבליט. הצטיין בלימודו בישיבות והתמחה לחיי המעשה בעסקי אביו ולמד ממנו דרכי צדקה ומעשים טובים.

גויס לצבא הרוסי, ובכל שנות שרותו הסתפק במזון יבש, שלא לאכול טריפות.

ב-1900 נשא לאשה את פנינה בת אברהם ליכטנשטיין. יסד וניהל בית-חרושת לנעלים בעיר אלנשטיין שבפרוסיה המזרחית (גרמניה), שם היה פעיל בחיי הקהילה היהודית בתור גבאי בית הכנסת, עוסק בגמילות חסדים, בהכנסת אורחים, בעזרה לנצרכים ובתמיכה במפעלי תורה וחסד אף מחוץ לעירו ובקרנות הלאומיות.

עלה לארץ בסתיו 1934 (ערב ראש שנת תרצ"ה).

יסד בתל-אביב את בית-החרושת המיכאני לנעלים "יונה" ומנהלו עד היום.

בתל-אביב היה פעיל באגודה הדתית-לאומית "אחוד שיבת ציון" של עולי גרמניה.

בשנת 1934 היה בין רוכשי 106 דונם אדמה ע"ימשה סמילנסקי ע"י באר שבע. השטח נמסר להקמת קיבוץ.

משקנה בית ברמת-גן ועבר לדור בו, נתן ונותן יד לכל מפעל ציבורי טוב במקומו החדש. היה מראשי הפעילים והמפעילים לבנין בית הכנסת הגדול, היה בו גבאי וכעת נשיא הכבוד, ומשתתף קבוע בשיעורי תורה בו. מפריש מהכנסתו מעשר לצדקה, תומך ביד רחבה במפעלי תורה וחסד ומקדיש התענינות לפעולתם ולמען הצלחתם, ביחוד במפעל הקייטנה הימית של בית היתומים. תורם ביד רחבה לקרנות ולפעולות ציבוריות לאומיות. לרעיתו גמילות-חסד פרטי וחשבונות מיוחדים לחלוקת צדקה לנצרכים גלויים ונסתרים.

צאצאיו: יעקב מרדכי, רבקה אשת מרדכי באיער , שושנה אשת יוסף טאו, חנה אשת שלום פרידלנדר, מנחם אשר, דוד דב .

אסתר שקדי

נולדה בשנת תרס"ח (2.1.1908) בגרודנה שבפולין. לאביה יעקב קוליק ולאמה גיטל בת יצחק שביב. למדה בבית-ספר תיכון והיתה חברה בהחלוץ-מכבי.

עלתה לארץ ב-1925 ונתקבלה למשק הפועלות בשכונת בורוכוב והצטרפה לפעילות בארגון ההגנה.

ב-1927 נישאה למר יעקב שקדי, שהיה אז גם הוא מפעילי ההגנה, ובמשך השנים, תוך מילוי חובות רעיה

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3978). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3978