Volume 12

Page 3980

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עבד במשק חקלאי שבאחוזתו, נתן מקום ועזרה להכשרת חלוצים, ובבית-החרושת שלו לשמנים מצאו יהודים עבודה ופרנסה.

ב-1926 עלה לארץ. היה מראשי הפעילים לבניית בית-הכנסת הגדול ברמת גן, בתור חבר ועד הבנין ואח"כ בתור גבאי בו. מהתומכים בכל מפעל לאומי וישובי בעין יפה.

צאצאיו: שמחה ז"ל (היה פעיל בהגנה ובפלמ"ח וגם נאסר ונשפט על כך, כשהיה אחד מחמשת הנאשמים ב"משפט הערבה" ; במלחמת הקוממיות שירת בדרגת סגן, ונפל בקרב על פלוג'ה, י"ג תשרי תש''ט) ; מסיה אשת יצחק רקר, תחיה אשת בנימין ברוקשטיין (מורה), אילנה אשת אברהם עומר .

חנה קרני (רבינוביץ)

נולדה באורלה, פולין, כ' תמוז תרס"ט (1909). לאביה אברהם יעקב רבינוביץ (ממשפחת רבנים ומו רים למוסיקה ולנגינה). ולאמה רחל בת הרב צבי ריש לבסקי (לוין ) (שהיה פעיל בזמנו לטובת האסירים בירושלים).

הסבא ושתי אחיותיה עלו לארץ בעליה שניה, בשנים שלפני מלחמת העולם, ואחת מהן מתה ברעב במלחמת העולם, ובשנת 1921 עלתה חנה עם אביה. המשיכה את לימודיה בבית-ספר עממי ותיכון, בבית-מדרש למורות ושנתים באוניברסיטה העברית והיתה פעילה בגדוד מגיני השפה.

בשנים 1934-1930 היתה מורה בדרום-אפריקה וחברה בועד "למען ארץ-ישראל העובדת".

ב-1934 חזרה לארץ, נישאה למר יצחק קרני והמשיכה לעבוד בהוראה, וכעת מורה ופעילה למען הקהק''ל בבית-הספר נחלת גנים ברמת-גן.

צאצאיה : עדנה אשת יעקב גלח, יעקב .

ישראל קלמן גולדריך

נולד ג' תמוז תרס"ג (1903) בלודז' שבפולין.

לאביו צבי ולאמו פריידה בת יהודה ליב פליבצקי .

למד בישיבות (ואחרי עשרות שנים עמד לפני ארבעה מגדולי הרבנים בארץ בבחינות בתלמוד ובהלכה והוסמך להוראת איסור והיתר ולשימוש בתואר "הרב"), התמסר לפעילות בציונות הדתית והגיע לתפקידי סגן יו"ר צעירי המזרחי בלודז' וחבר המרכז הארצי.

עלה לארץ בשנת תרפ"ג (1923). עבד אצל מגדלי טבק ביבנאל (1923-24) , בעבודות-הכשרה בקרקעות הקהק"ל ב-ורקני ושיק אבריק שבשולי עמק יזרעאל. היה מזכיר סניף הפועל המזרחי בירושלים ואח"כ מזכיר הסניף בפתח תקוה.

בשנת תרפ"ו נשא לאשה את הדסה בת יעקב בריל .

היה חבר ההגנה ושירת כנוטר.

עם גידול משקלו הציבורי של סניף הפועל המזרחי בפתח תקוה נתרחב גם היקף הפעולה של נציגו המוכשר במוסדות ובמפעלים של המקום ושל המפלגה. מילא תפקידים בתור חבר מרכז הפועל המזרחי וחבר הנשיאות (וכעת חבר המועצה הארצית של המפלגה הדתית-לאומית), חבר מועצת העיר פתח תקוה והנהלתה הראשונה, מנהל כופר הישוב, מנהל מס חירום, יו"ר ועדת הגיוס המחוזית במלחמת השחרור, ציר לקונגרסים הציוניים י''ט,

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3980). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3980