Volume 12

Page 3986

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנות 1917-1924 בטיממי נס אנט, בשנות 1924-1934 בקולומביה גא', ובשנות 1934-1952 בהעקענסעק נ'. דז'. (ארצות הברית).

מפעילי הסתדרות המזרחי.

בשנת תשי"ב (1952) עלה לארץ.

ממשיך לעסוק בצרכי ציבור במזרחי ובעניני ציבור וצדקה.

גבאי ביהכ''נ "אוהל שם" בגבעתים ונותן בכל ערב שיעור בתלמוד בבית הכנסת בהתנדבות.

חינך את בניו בדרך התורה והמסורת.

בניו (מאשתו הראשונה): אברהם ז"ל, ישראל יצחק, משה עקיבא, ברוך, חיים.

דב מנחם שבולת (זאנג)

נולד בקוצני (ליטא) בשנת תרס"ו (10.11.1906). לאביו געצל זאנג ולאמו אלטע בת בערל מענדל טובין. קיבל חינוך מסורתי, בית-ספר הריאלי העברי והפוליטכניון בקובנה.

היה חבר פעיל במכבי והשומר הצעיר בקובנה. בדצמבר 1925 עלה לארץ.

למד בביה''ס הגבוה למשפט וכלכלה בת"א.

היה פעיל במוסדות המנהלים של המכבי בארץ. פעיל בהגנה ואח בלשכת הבנאים החפשיים.

משנת 1929 עד 1944 שירת במשטרת המנדט. עלה לדרגת קצין חקירות בת"א וחיפה.

בשנת 1942 נשא לאשה את שרה בת פסח בונשטיין. בשנת 1944 השתחרר מהמשטרה ועסק בעיקר בביטוח להשקעות.

היה מנהל חברות שונות למסחר וביטוח.

משנת 1957 מנהל כללי של הלואה וחסכון חיפה, אגודה הדדית בע"מ.

חבר מועצת בנק זרובבל ת"א, חבר הנהלת "החומה" - חברה לביטוח בע"מ, חבר המועצה של המרכז ברית פיקוח של הקואופרציה האשראית בישראל.

צאצאיו: אמנון, תמר

יהודה אנגלנדר

נולד בשנת תרל"ד (1874) באופולי שבמחוז לובלין, בפולין.

לאביו יצחק (סוחר) ולאמו מרים. למד בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את צפורה בת יוסף גולדשר. עסק בייצור כפתורים ופירנס את משפחתו. כשמספר ילדיו הגיע לשבעה והפרנסה לא הספיקה, ניסה את מזלו בבראזיל, בארה"ב, ובאחרונה בלונדון וניהל שם ביח"ר לכפתורים בהצלחה. אך כחובב-ציון ותיק לא ראה את עתידו שם. כשצבר לו מעט הון, הפקיד חלק ניכר של כספו בידי ידיד, בתנאי מפורש שלא ישלחנו אליו לארץישראל, אלא אם כן יקבל ממנו הודעה, שהכסף נועד לקניית קרקע. במשפחה ובחוגי ידידים ניסו להניאו מ"הרפתקה" זו, וכדי להימנע מויכוחי-סרק, לקח עמו את בנו בכורו מאיר ונעלמו מהבית בלי פרידה.

ב-1920 עלו לארץ אחרי שהחליף מכתבים עם מ. מ. אוסישקין.

עבדו בזיפזיף, בפרדסים ובכבישים, ולדיור נטו להם אוהל על גבול הישוב והשממה, במקום שהוא כיום בפגישת הרחובות אלנבי ונחלת בנימין. קנה בעיר-גנים

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3986). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3986