Volume 12

Page 3987

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(ראשיתה של רמת-גן) שלוש חלקות בשטח כולל של 15 דונם, ובט"ו בשבט תרפ"ב (1922) עלו האב ובנו על הקרקע והחלו לגדל ירקות והיו הראשונים לגידול תותשדה, והיו מאושרים לנוח על נחלתם אחרי 16 שעות עמל ביממה. אח"כ באה המשפחה מלונדון, ועם גידול המקום ופיתוחו נשתפרו תנאי החיים, ולעת זקנה נודע ר' יהודה אנגלנדר כאחד מראשוני העיר רמת-גן, תומך בכל מפעל לאומי וציבורי, משתתף בשיעורי תורה, ומאושר בגידול עירו.

נפטר ברמת-גן, כ"ח חשון תשי"א (8.11.1950).

צאצאיו: מאיר, נחמן, אליעזר, מרדכי, רחל אשת תנחום הרשמן, קילה אשת מנחם שפרלינג, שפרינצה אשת שלמה וסרמן.

הרב דב צבי רוטשטיין

נולד בירושלים, י"ח כסלו תרצ"א (8.12.1930). לאביו הרב אברהם צחק רוטשטיין (ממנהלי בית היתומים דיסקין ומהעסקנים הפעילים ביהדות הדתית בירושלים) ולאמו אלטה ברכה בת הרב חזקיהו יוסף קרלנשטיין ז"ל.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות והשתלם בהשכלה כללית.

היה ר"מ בישיבת "תפארת ציון" וראש ישיבת "נחלים".

חינך מאות בני-נוער, מהם כבר הגיעו לעמדות ציבוריות.

בין השנים תש"ג-תשט"ז פרסם עשרות מאמרים בשאלות השעה, מדיניות וכלכליות, בשמו המלא ובפסיבדונים שונים. כמו כן כתב שירים, סיפורים ומחקרים רבים בתורת ובמחשבת ישראל.

היה בין עורכי: "בנתיב האמת" ; "קול-סיני" ; "המבצר" ; "אגרת לחייל".

בשנת תש"י (1950) נשא לאשה את דבורה בת ישראל יצחק שקול. במלחמת השחרור התנדב להגנת ירושלים ושימש כמ"כ.

ראש ישיבת רמלה ומנהל המרכז לחינוך תורני ברמלה.

בנותיו: מרים, שרה, מנוחה.

ישראל צבי וייס

נולד בסקולה (פולניה) בשנת תרע"ה (28.7.1915).

לאביו יעקב וייס (סוחר) ולאמו יונה בת ישראל צבי וייס. קיבל חינוך מסורתי, בי"ס עממי ממלכתי. ניהל חוה חקלאית.

בשנת 1935 עלה לארץ.

עבד בחקלאות כפועל בפרדסים.

בשנת 1937 נשא לאשה את שרה בת צבי מנזלבסקי. קבלן לבנינים. בנה את שיכון צנז' בנתניה. בנה את בית כנסת "בית אליהו" "בשכונת גבע". בנה בתי חנוך רבים, גרם להגדלת בית הכנסת הגדול "שונה הלכות", בנה ישיבת "בני עקיבא" (תיכונית). מהראשונים שהחל בבנית בתים משותפים בנתניה.

לוקח חלק פעיל ברוב המפעלים הצבוריים בנתניה, עסקן פעיל במפלגה הליברלית וחבר הועד הפועל הארצי שלה.

היה חבר ההגנה.

צאצאיו: אברהם, יצחק, יונה.

זאב גולדשטרום

נולד בביאליסטוק (פולין) בשנת תר"פ (14.10.1920). לאביו ר' יצחק אייזיק (נפטר בכפר סבא, כ' בתמוז תשכ"א) ולאמו חוה בת זאב פינקלשטיין. קיבל חינוך עברי בגמנסיה עברית בביאליסטוק, כלכלה באוניברסיטת פראג.

היה פעיל בארגוני הנוער בעירו. היה בין אסירי ציון שגורשו לסיביר.

היה פעיל בעליה ב'.

לאחר תלאות רבות עלה בשנת 1949 לארץ באניה "טאטי", שעגנה בנמל תל-אביב, כשהוא נושא עמו תעודת עולה מספר 20 אחרי הכרזת המדינה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3987). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3987