Volume 17

Page 5146

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מי והאוניברסיטאי ומ-1962 מנהל מחלקת ההשאלה שם.

ב-1932 נשא לאשה את ברטה בת חיים ברטל. מיום עלותו לארץ חבר ה"הגנה" ואף שירת באו פן פעיל בנוטר בשנים 1939-1936.

צאצאיו: אביבה אשת מנחם רבינוביץ (בנו של ד"ר אלחנן רבינוביץ , ראה בכרך י', עמוד 3491), רפאל (כלכלן בבנק ). כולם בירושלים.

אברהם פלן

נולד בפתח-תקוה, כ"ו שבט תרע"ה (10.2.1915). לאביו שמשון זונדל פלן ולאמו חנה בת מרדכי מקלב (ראה כרך ששי, עמוד 2584).

קיבל חינוך עברי בבית ספר עממי של חברת פיק"א וגימנסיה "אחד העם" בפתח-תקוה. המשיך ללמוד בבית הספר הימי "זבולון" בתל-אביב.

השתלם באמנות: פסל ואמן קרמיקה.

סופר. בשנת 1964 פירסם ספרים: "השבט ה-13" בעברית (רומן נגד השחיתות בא"י); "נערת המדבר" (רומן תולדותיו של ביה"ס החקלאי "מקוה ישראל", הוצאת "מסדה", 1967).

שירת בנוטרות. היה פעיל באצ"ל (אירגון צבאי לאומי) וישב 4 שנים בבתי-סוהר שונים.

ד"ר חנן רפפורט

נולד בסטנסלבוב (פולניה), כ"ה תשרי תרפ"ט 9.9.1928).

לאביו יהושע רפפורט (מצאצאי השי"ר) ולאמו ברינה בת חנן היבשמן. קיבל חינוך מסורתי בילדותו (עד גיל 7).

בשנת 1935 עלה לארץ.

קיבל חינוך בביה"ס הריאלי העברי בחיפה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת 1957 נסע לצרכי לימודים והשתלמות לארצות הברית.

למד באוניברסיטת ניו-יורק וקיבל דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית. תוכנית פוסטדוקטוראלית לפסיכותרפיה ומחקר בניו-יורק.

עבד כפסיכולוג קליני בכיר - בביה"ח קרידמור בניו-יורק, פסיכותרפויט במרכז הניורופסיכאטרי בקוינס - ניו-יורק, פסיכולוג קליני בכיר בביה"ח "הר-סיני" בניו-יורק.

חבר הסתדרות הפסיכולוגים האמריקאים.

חבר האגודה האמריקאית לפסיכותרפיה קבוצתית. חבר החברה הבינלאומית להיפנוזה קלינית ואקספרימנטלית.

היה יו"ר הסתדרות הסטודנטים הישראליים בניויורק.

בשנת 1965 חזר לארץ.

היה: עורך עתון הסטודנטים "אנחנו", חבר הועד המרכזי של הסתדרות הסטודנטים.

היה אחד ממייסדי ומארגני "שורת המתנדבים" (שנלחמו נגד שחיתות וכו').

בשנת 1957 נשא לאשה את הגב' ד"ר יהודית בת ד"ר שמואל גרינואלד , שהנה פסיכיאטרית לילדים (ראה את הערך שלו בכרך זה).

כיום, מנהל מכון "הנרייטה סאלד" (ראה כרך

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5146). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5146