Volume 17

Page 5147

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד', עמוד 1738), המכון הארצי למחקר במדע ההתנהגות. קודם גם היועץ הפסיכולוגי למשרד החינוך והתרבות של מדינת ישראל.

המזכיר האקזקוטיבי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל.

חבר הועד המנהל והמועצה המדעית של האגודה הישראלית לקידום הפסיכיאטרית ומדעי ההתנהגות.

חבר הועד המרכזי של האגודה לפסיכופתולוגיה ואמנות.

חבר המועצה הבינלאומית של "אונסקו" למחקר משווה בחינוך.

חבר מיסד של האגודה הבינלאומית לרפואה כוללנית.

חבר המועצה המדעית של המרכז לאמון היפנותרפויטי בניו-יורק.

היה מפקד בהגנה עד קום המדינה.

בקרבות מלחמת השחרור בצפון, השתתף יחד עם "חטיבת כרמלי".

היה מגוייס פעיל ב"מלחמת סיני" במחוז ירושלים.

היה מגוייס במלחמת ששת-הימים בחזית סוריה.

בתו: מיכל דיצה.

משה (גוסטב) זנדברג

נולד בקצ'קמט (הונגריה), י"ד ניסן תרפ"ו (29.3.1926). לאביו שלמה זנדברג ולאמו מרים בת מרדכי קלאוזנר. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה חבר בתנועה החלוצית של "העובד הציוני", חבר בהנהלה של ההסתדרות הציונית בהונגריה.

היה ספורטאי בכדורגל, האבקות, סייף וטניס שולחן בהונגריה. היה יהודי יחידי חבר בנבחרת הנוער של קצ'קמט. קיבל תואר אלוף בתי הספר בדרום הונגריה במשקל נוצה.

בפרוץ מלחמת העולם השניה היה מארגנה של ליגת כדורגל יהודית מיוחדת בהונגריה, כשהיהודים נאלצו לפרוש מקבוצות הכדורגל. לאחר המלחמה שיחק במשך שנה כדורגל וטניס ב"הפועל" בבודפשט.

בשנת 1948 עלה לארץ.

נפצע ברגלו בקרבות לטרון, ומאז חדל לפעול כספורטאי.

בשנת 1951 נשא לאשה את ברכה בת נחום רבינוביץ. בשנת 1953 סיים לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים - בחוג ראשי כלכלה ובחוגים משניים: סטטיסטיקה וסוציולוגיה וקיבל תואר מ.א.

בשנים 1957-62 שימש כמרצה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים.

עד שנת 1963 היה מרצה באוניברסיטה העברית ובביה"ס הגבוה למשפט ולכלכלה.

בשנים 1951-58 עבד במכון למחקר חברתי שימושי, בו סיים עבודתו כסגן מנהל המכון וכמנהל מחקר עצמאי.

בשנים 1958-63 שימש כמנהל המחלקה למחקר כלכלי של מינהל הכנסות המדינה ואח"כ כסגן הממונה על הכנסות המדינה.

בשנת 1963 מונה לתפקיד יועץ כלכלי לשר האוצר, תפקיד אותו הוא ממלא עד עתה.

מאז 1964 הוא משמש גם כממונה על תקציב המדינה.

יו"ר ועדת היעול הבינמשרדית. יו"ר ועדת האוטומציה בשרות המדינה. פרסם מחקרים ומאמרים רבים בעתונות ובכתביעת שונים בנושאים שונים בתחום חלוקת ההכנסות, חסכון ותצרוכת, מדיניות מסים, וניתוח התפתחויות כלכליות שונות. יו"ר הקרן לטיפול ועידוד כספורטאים מצטיינים. יו"ר המועצה הציבורית להימורים בספורט.

ספרים: "שנה לאין קץ" (על תקופת השואה בהונגריה) זכו בפרס "ספרות השואה" של "ידושם" (1955); "התחלקות ההכנסות בישראל בשנת 1954" (בדפוס סטנסיל. בהוצאת המכון למחקר חברתי שימושי, 149 עמודים, ירושלים, יוני 1956). רשימת פרסומים והרצאות: פרסומים באנגלית: 1. "Economic and Institutional Effects on -Income Distribution : The Case of Israel" - 1967 - 3Public Finance - Voi. XXII, No. Netherland - M. Sandberg, H. Ben Shahar. 2. "Suspended Sentences in Israel - An Evaluation of the Greventive Efficiacy of Prospective Imprisonment - Crime and Delignency - Jan. 1964 - U.S.A. M. Sandberg, Sh. Shoham. -3. "Promoting Industrial Research" Technion - Vol. 3 No. 3, 1967, Haifa (הופיע גם בעברית).

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5147). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5147