Volume 17

Page 5145

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים עבד בחקלאות ואח"כ בפקידות בקופת חולים.

היה חבר קבוצת הנשארים להגנת תל-אביב, בימי הגירוש ע"י השלטון התורכי (יחד עם יצחק הוז, יצחק אולשנסקי - אח"כ יצחק אולשן , זקן השופטים במדינת ישראל ועוד).

היה חבר המרכז החקלאי של פועלי יהודה בשנות המלחמה העולמית הראשונה עם החברים לוי שקול ניק (כיום - לוי אשכול, ראש הממשלה), אברהם הרצפלד, נטע הרפז, אהרן פרידמן, משה ירקוני ועוד.

בשנת 1925 נשא לאשה את שרה בת גדליהו גלגה. ממיסדי מושב "נטעים" ע"י ראשון לציון (1933). היה בין ראשוני העובדים ב"עין חי" (מל"ל), וב"רוחמה".

כתב מאמרים ב"קונטרס" וב"דבר".

השתתף בשלוש רשימות בספר "העליה השניה", וכן פירסם רשימה בספר שיצא לאור לזכרו של עסקן תנועת העבודה דוד בדר ז"ל (ראה כרך א', עמוד 199).

חבר ועדת הפנסיונרים ע"י הועד הארצי של עובדי קופת החולים הכללית.

חבר הנהלת סניף בנק הפועלים בראשון לציון.

כיום בעל משק חקלאי זעיר במושב "נחלת יהודה" ע"י ראשון לציון.

בניו: ד"ר עלי ארבל (מרצה בכיר לפיסיקה באוניברסיטת תל-אביב); עמרם ארבל (מהנדס, המנהל הטכני בכור אטומי בנחל שורק).

אברהם אראל (אנגל)

נולד בלודז' (פולין), כ"ג אב תר"ע (28.8.1910).

לאביו חיים אנגל (צאצא הגאון הרב חיים אויער בך ) ולאמו יוטה בת מרדכי לנדאו (צאצא הצדיק האדמו"ר רבי אברהם מצ'יכנוב). קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

בשנת 1925 עלה לארץ.

כל השנים היה חבר ההגנה. כיום חבר מועצת אירגון חברי ההגנה.

לפי צו המוסדות הלאומיים התגייס לבריגדה העברית בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה, להלחם בצבא הגרמני הנאצי ושותפיו.

במלחמת הקוממיות התנדב לצה"ל.

בשנת 1957 נשא לאשה את דינה בת יהודה ליב יוסקוביץ. אח במיסדר בני-ברית.

אח בלשכת "ברקאי" - בנאים חפשים (קודש ביום 6.4.1965).

חבר אגודת ידידות ישראל-אמריקה ואגודת ישראל-חבר העמים הבריטי.

חבר אגודת ידידי המוזיאון בתל-אביב. מנהל "מגן דוד אדום", סניף תל-אביב.

אחיו: אלוף שלמה אראל , מפקד חיל הים, צה''ל.

בנו גולדמן

נולד בטוקום שבלטביה, י"ט תשרי תרס"ה (28.9.1904).

לאביו ר' יעקב צבי גולדמן (רב ומורה לעברית) ולאמו יפה חסיה בת ברוך ברנדט. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ב-1918 עבר לגרמניה ולמד בבית הספר הגבוה לגננות הגנהיים (ע"י שטוטגרט).

ב-1920 הצטרף לתנועת הנוער "החלוץ" בגרמניה והיה ציר "החלוץ" בועידות ציוניות.

בשנים 1923-1920 היה חבר הכשרה במארקנהוף בחוות דודו - הנדבן הציוני הידוע - קונרד גולדמן.

ב-1923 עלה לארץ.

עבד כחלוץ ביבוש ביצות בבית-אלפא, בכפר חסידים ובנימינה.

מ-1925 ואילך עובד כספרן בבית הספרים הלאו

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5145). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5145