Volume 14

Page 4451

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרמן שפירא, ליליינבלום ועוד. עם הופעת ד"ר תיאודור הרצל, כינס אספות עם, דרש דרשות מתובלות במשלים ובפסוקים, שיש בהם משום רמזים לגאולת ציון, והשפעתו הלכה וגדלה לא רק בעיירתו, אלא בכל הסביבה הגדולה והרחבה שבפלך וואהלין. החגים של פתיחת הקונגרס הציוני הראשון, יסוד ה"קולוניאל בנק" והקהק"ל הוחגו ברוב עם. באהבה רבה עסק בהפצת מניות הבנק, במכירת השקלים ובאוסף תרומות לטובת הקהק"ל. לא עברו ימים מרובים - והעיירה היתה לסמל של עבודה ציונית, ועיירתו הקטנה והעניה צויינה לנס ולדוגמא באוסף כספים.

בתורת מורשה השתתף בועידת קיוב ונעשה ידידו של הד"ר מנדלשטם.

אחרי שמצבו החומרי הורע ע"י עסקנותו, סגר את חנותו הקטנה למכולת, מכר את מטלטליו ועלה בשנת תרס"ד (1904) לארץ.

בארץ לא הצליח להסתדר, ובעזרת ידידו מנוער ר' יעקב קיפניס ברחובות קיבל תפקיד של שמש בית הכנסת במושבה. אחרי פטירתו של ידידו הנ''ל עזב את המושבה ועבר לראשון לציון ונעשה חזן בבית הכנסת הגדול.

אחרי המלחמה העולמית הראשונה כתב "חיבור" גדול על הנושא של "חיבת ציון", מלא התפעלות מ"הכרזת בלפור" שמצא לה סמוכין בנגלה ובנסתר.

נפטר בראשון לציון, כ"ח סידן תרצ"ב (2.7.1932) והובא לקבורה בהר-הזיתים בירושלים.

אשתו טעמע (נפטרה באותה שנה והובאה לקבורה בהר הזיתים בירושלים).

צאצאיו: טוביה ברויזמן (אשתו - גיסיע רוזנ זאפט), שרה מאליע אשת יוסף לבני, משה ברויזמן (אשתו - רחל שימשילביץ), נחמה אשת אברהם בלוך. הסופר לוין קיפניס (ראה כרך ה', עמוד 2103) הוא בן אחותו.

ד"ר משה כספי (סרבריסקי)

נולד בבור (אוקראינה), ט"ו ניסן תרמ"ה (6.4.1885).

לאביו שלמה ברוך סרבריסקי ולאמו איטה בת שלמה גרינברג. קיבל חינוך מסורתי וכללי בגמנסיה ובאוניברסיטה בוורשה.

הוסמך כרופא וטרינרי.

היה פעיל בארגוני חובבי ציון בעירו.

עבד בימי הצאר הרוסי כרופא וטרינרי.

בשנת 1909 נשא לאשה את ד"ר מינה בת אברהם טרופף (רופאת שניים. נפטרה בתל-אביב, כ"א טבת תשי"ד - 27.12.1953).

עלה לארץ בשנת תרע"ד (1914).

שימש רופא וטרינרי למושבות: חולדה, בן-שמן ועוד.

בשנת 1914-26 רופא וטרינרי ומורה בביה"ס "מקוה ישראל".

מייסד בי"ס לעוזרים וטרינריים ביפו בשנת 1918.

רופא וטרינרי של בית המטבחיים ביפו משנת 1919 עד 1926.

ממייסדי בית המטבחיים הראשון בת"א ושימש בו כרופא מ-1926-28.

בשנות 1939-60 רופא וטרינרי עירוני בנתניה.

ממייסדי הצה"ר.

היה אח במסדר בני-ברית, וכיום אח במסדר הבנאים החדשים.

צאצאיו: ברוך, תיאודור, רפאל, אידה אשת יוסף (ג'וי) גלזר.

הרב שמואל אלעזר סלאנט

נולד בירושלים בכ"ח תשרי תרפ"ב (30.10.1921).

לאביו רבי ישעיהו סלאנט (ראה בכרך זה) שהיה נכד הרב שמואל סלאנט (רבה של ירושלים, ראה כרך ראשון, עמוד 284) ולאמו בילה צירל בת רבי שמואל אלעזר וורטמן.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4451). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4451