Volume 14

Page 4450

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נכד הגאון הקדוש מהר"מ מטיקטין זצ"ל) ולאמו שרה בת ר' מאיר רפאל ציגלר. קיבל חינוך מסורתי אצל אביו ואצל מורו הרב הגאון ר' דוד דוב בעריש ממזליש אב"ד אוהעל והרב והאדמו"ר ר' שלום דוד אונגר, אבד"ק זאבנא.

נסמך להוראה מהגאונים הנ"ל ומהגאונים ר' שמואל פיהשער, אבד"ק קראסנע ור' אלימלך פרנקל תאומים , אבד"ק ואמראו.

בשנת תרע"ח (1918) נשא לאשה את אלטא יהודית בת ר' נפתלי ווגשל (נפטרה בברוקלין, ט' מרחשון תשכ"ג) ובזיווג שני נשא לאשה את אסתר בת האדמו"ר ר' נח מלעכאביץ מאלאוויצקי. היה רב, מורה ודיין בפולניה.

בשנת תרצ"ח (1938) עלה לארצות הברית ושימש בתור רב בבית הכנסת "עדת בני ישראל" ושומרי שבת בברוקלין.

בשנת תשי"ח (1958) עלה לארץ (לפני זה ביקר כמה פעמים לשם הכנה להתישבות).

כתב ספר שו"ת אמר שפר ואמרי בינה, הלכה ואגדה (תשכ"ג, ירושלים).

עליזה מלול

גולדה בטבריה בחודש ניסן תרנ"ה (אפריל 1895).

לאביה אברהם ווזאן (ממשפחת רבנים עתיקה בטוניס, 25 דורות של רבנים) ולאמה חסנה אסתר בת משה ישי (לפי המסמכים הנמצאים בידי בני המשפחה בעיר מוקנית בטוניסיה, מתיחסת המשפחה על צאצאיו של "ישי אבי דוד המלך".

קיבלה חינוך מסורתי וכללי. בטבריה בבית הספר "אליאנס" (כי"ח). עברה קונקורס ונסעה לפריז ושם השתלמה במשך ארבע שנים בהוראה וקיבלה תואר להוראה בשפה הצרפתית.

בשנת תרע"ב (1912) נישאה לד"ר נסים יעקב מלול (סופר ועתונאי בשפה הערבית. ראה כרך ב', עמודים 696-97).

כל השנים עסקה בהוראה.

היתה חברה בועד "האם והילד" (וגם בהוראה וטיפול) בירושלים יחד עם הנריטה סולד (ראה כרך ד', עמוד 1738) בירושלים, נוסף לעבודתה בבתי ספר שונים בירושלים בהוראת השפות: הצרפתית וערבית.

בשנת 1927 נסעה עם בעלה לעירק (למשך שנתים) להוראת השפות: העברית והערבית בבית הספר של הקהילה היהודית בחילה שליד העיר בגדד (ביה"ס היהודי מיסודו של הנדבן מנחם ששון דניאל ז"ל).

היו פעילים שם בעבודה צבורית וחינוכית בקהילה היהודית.

בשנים 1929-30 פרסמה ב"דאר היום" מאמרים על חיי היהודים בעירק.

עם קום המדינה הוטל עליה לנהל את ביה"ס לילדי המעוטים ע"ש "חסן ערפה" ביפו.

צאצאיה: לאה אלמנת יהודה ריקלין ז"ל, אברהם מלול (שופט בעכו), אסתר אשת נחום רייב, אהובה אשת מרדכי מייבלום, משה מלול (פקיד בעירית חיפה), יגאל מלול (עצמאי), חמדה אשת שלמה שאנני, אביבה אשת דוד מלח. לה 19 נכדים ונין אחד.

יעקב אשר ברויזמן

נולד באושומיר, פלך וואהלין (רוסיה) בשנת תר"ז (1847).

לאביו חיים חייקל ברויזמן. קיבל חינוך מסורתי, מוסמך להוראה.

מפעילי תנועת חובבי ציון. היה בא כח התנועה הציונית וקהק"ל.

אף שהיה ירא שמים קרא בקביעות את העתון "המגיד והראשון אשר חתם בעיירה שלו על "המליץ". מעשה זה מצד אברך ירא שמים היתה בו סכנה. העיירה היתה כמרקחה, אך הוא לא חת, וסביבו התלקטו צעירים וביתו הפך להיות בית ועד לבני הנעורים אשר שתו בצמא את הכתוב בכתבי העת הנ"ל. אח"כ פרסם כתבות ב"המליץ''.

בא בקשרי מכתבים עם הרב שמואל מוהליבר,

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4450). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4450