Volume 17

Page 5144

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המדינית ומגעיו ההדוקים עם הגורמים המכריעים ברומניה, בוצעה משם עליה ניכרת וניתנה גם עזרה בשטחים חיוניים אחרים.

גולת הכותרת של פעולתו, אשר נמשכה כשלש שנים ומחצה, היו הפלגת אניות העולים "פאן-יורק" ו"פאן כרישצ'ן.

בהיותו שם נציג אצ"ל (האירגון הצבאי הלאומי) מילא שליחות זו בשם המוסד לעליה ב' - "ההגנה", על פי סיכומים עם ראשיה: ד"ר משה סנה, שאול אביגור ואהוד אבריאל. באחת מישיבותיו של שלטון בית"ר בבזל, בסוף שנת 1946 הוחלט לספחו כחבר השלטון. ולפי החלטת משרד השלטון לאירופה, נתמנה כראש המחלקה לעניני בית"ר בארצות הבלקן. לפני זה פעל רבות בהחיאת סניף בית"ר ברומניה, שנחשב אז בתור הסניף הגדול של בית"ר בארצות אירופה.

בשנים 1946-47 מילא בשם משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית (ראה כרך שלישי, עמוד 1113) משימות פוליטיות בארצות שמעבר למסך הברזל (פגישות עם שר החוץ הסובייטי אנדריי ווישינסקי, טיטו ואחרים).

בימי שהותו בתורכיה, בולגריה ורומניה שימש סופרה של יט"א (הסוכנות הטלגרפית היהודית), "המשקיף" (תל-אביב), "דער טאג" (ניו-יורק) ועתונים אחרים.

בשנת 1948 נשא לאשה את לאה בת נתן וולף. באפריל 1948 נבחר על-ידי הועד הפועל הציוני כחבר המשלחת המייעצת, אשר בראשה עמד אבא אבן (ראה כרך חמישי, עמוד 2273), נציג הסוכנות היהודית ליד האומות המאוחדות בלייק-סקסס.

בשנת 1949 חזר משליחותו מאמריקה ומאירופה.

השתתף בקונגרס הציוני ה-17 בבזל (1931) והיה ציר לקונגרס ה-18 בפרג (1933) ועם שובם של הרביזיוניסטים להסתדרות הציונית (אותה עזבו בשנת 1935 והקימו את הצ"ח - ההסתדרות הציונית החדשה), נבחר כציר לקונגרס ה-22 בבזל (1946) ונבחר בו כחבר הועד הפועל הציוני.

בקונגרסים שלאחר מכן שימש כחבר הנשיאות של הועד הפועל הציוני וכחבר הנשיאות של הקונגרסים.

בשנים 1961-1957 היה בשליחות התנועה שלו בחוץ-לארץ ועמד בראש המשרד הפאן-אמריקאי בניו-יורק.

במושב הועד הפועל הציוני בינואר 1964 נבחר כחבר ההנהלה הציונית (הסוכנות היהודית) כאחד משני נציגיה של תנועת חרות-הצה"ר.

יו"ר ההנהלה העולמית חרות-הצה"ר.

עוסק גם בעתונאות ועסקנות ציונית.

פרסם בשנת 1933 חוברת "דער שקר פון ה' בןגוריון".

בקונגרס הציוני הכ"ז נבחר כראש מחלקת עלית הנוער.

בתו: בלה-רבקה ברקאית.

עו"ד אליהו גיצלטר

נולד בוילנה, י' סיון תרפ"א (16.6.1921). לאביו אברהם גיצלטר ולאמו ליפשה בת שמואל רטנר. קיבל חינוך כללי. מוסמך למשפטים ולמתמטיקה. בשנת 1935 עלה לארץ.

היה חבר אצ"ל (ארגון צבאי לאומי) משנת 1938. היה אסיר בלטרון בשנים: 1944, 1946, 1947. בשנים 1940-44 עבד במשרד הסטטיסטיקה של ממשלת המנדט.

בשנים 1944-47 מורה.

נשא לאשה את מרגוט בת משה ששון. משנת 1947 עורך דין עצמאי - בשותפות עם העו"ד ד"ר יהושע רוטנשטרייך (ראה כרך שלישי, עמוד 1394).

היה יו"ר לשכת עורכי הדין בתל-אביב (19631964).

יו"ר הנהלת קרן הפנסיה של הלשכה.

מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים - בשלוחה בתל-אביב, בפקולטה למשפטים.

בשנות 1948-50 שירת בצה"ל, בחיל המשטרה הצבאית ובמפקדת פרקליט צבאי בדרגת רב-סרן.

כתב וכותב מאמרים בעתונות מקצועית (משפטית).

בניו: ארנון, עמירם, אורון.

מרדכי סגלוב

נולד בקורסון (אוקראינה) בשנת תרנ"ד (20.10.1894).

לאביו ראובן סגלוב ולאמו פייגה לבית גלזר. קיבל חינוך מסורתי ב"חדר", בישיבת ה"חפץ חיים" ברדין, בישיבת "הרב ריינס" בלידה ובי"ס גבוה לחקלאות בברלין. השכלה כללית באופן אקסטרני.

בדצמבר 1912 עלה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5144). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5144