Volume 12

Page 3988

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סידר 70 דרכונים עבור עולי חב"ד.

היה פעיל בארגון הבריחה בצ'כיה מטעם המוסדות העליונים.

עבד כמנהל חשבונות בקופת מלוה של העובדים ברמתיים.

עבד ב"יכין-חקל" בכפר סבא.

בשנת 1950 נשא לאשה את רות בת שמואל הרץ. היה פעיל בהקמת שכונות פועלים במושבות בהיותו מנהל מחלבת המושבות במרכז לשיכון של הסתדרות העובדים.

חבר המועצה הארצית של מפא"י ויושב ראש אגוד ערים לשירותי כבאות ברחובות.

כיום, גזבר עירית רחובות.

צאצאיו: יגאל, צפנת.

שמעון בז'רנו

נולד בפלובדיב (בולגריה), כ"ה תשרי תרע"ו (28.10.1910).

לאביו מיכאל ולאמו יוליה בת משה רומנו (אחת המשפחות הציוניות הותיקות ביותר בבולגריה, שממנה יצאו מספר רב של מנהיגי הציונות הבולגרית במשך שני דורות).

קיבל חינוך לאומי-ציוני. השתלם בשויצריה.

האוירה והחינוך הציוני, שהיו מושרשים עמוק במשפחות רומנו-ובז'רנו הם שגרמו לכך, כי לאחר שמשפחת בז'רנו עברה לגור באיטליה, לא השתרשה שם ומצאה אח"כ את דרכה לא''י.

בשנת 1936 עלה לארץ.

בשנת 1938 נשא לאשה את מליטה (ליטי) לבית ליכטנשטיין. יסד יחד עם אחיו - תחילה את בית החרושת לסיגריות "אחים בז'רנו" בע"מ וקצת מאוחר יותר רכשו את בית החרושת "עסיס" ופיתחוהו לאחד המפעלים הגדולים והיעילים ביותר בענף המזון - בשם: בית חרושת לשימורי פירות וירקות "עסיס" ברמת-גן.

פעיל בהסתדרות הציונים הכלליים (הליברליים).

מטעם רשימתם נבחר לציר הכנסת.

חבר הנשיאות של הועד הפועל המרכזי של התאחדות בעלי התעשיה בישראל.

צאצאיו: אילנה אשת צבי רביב, דניאל.

אבנר מילמן

נולד ביפו ל"ג בעומר - י"ט אייר תרס"ח (20.5.1908).

לאביו חיים מלמן (מראשוני המורים בהוראת המוסיקה. ראה כרך א' עמוד 306) ולאמו מלכה בת יוסף חרטון. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

ראשית ידיעתו במוסיקה למד מאביו. אח''כ קיבל חינוך מוסיקלי אקדמאית וקיבל אות הצטינות ע"י .Pietro Deiro Conservror N. Y.

בתרפ"א (1921) עבר לקהיר (מצרים) והשתלם שם בלימודיו.

בשנת 1938 נשא לאשה את צפורה בת אריה ליב ואסתר בלה כהן. בשנים 1928-35 מזכיר קרן קימת בקהיר. מפעילי המועדון העברי, ההסתדרות הציונית וקרן היסוד.

ארגן במצרים מקהלות לשירים ישראליים וחגיגות ברוח ישראלי.

כתב מאמרים על הציונות בעתוני מצרים, ביחוד בעתון "ל'אורור" בעריכת לוסיון שיוטו בקהיר.

היה מראשוני העצורים במצרים במלחמת השחרור בגלל פעולות ציוניות.

חזר לארץ בשנת 1949.

הראשון בארץ אשר חיבר ספר לימוד לאקורדיון (חוברת א', ב'). המושתת על ההוואי הישראלי במדינה המחודשת - המתאים לרוח התלמיד הישראלי, ושחסרונו היה מורגש עד הופעת ספר לימוד זה. וכן היה הראשון אשר חיבר שירים ישראליים לתזמורת אקורדיונית בשנים 1960-61.

מורה למוסיקה ומוציא לאור ספרי לימוד לאקורדיון.

בניו: לביא, יורם .

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3988). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3988