Volume 12

Page 3995

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הלל ברון

נולד בצנסטיחוב (פולניה), ו' סיון תרס''ב (1902). לאביו ישראל יצחק ברון ולאמו ביילה יהודית בת יהודה שיף.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. היה חבר הסתדרות "צעירי מזרחי" בצנסטיחוב. עסק במסחר.

בשנת 1923 עלה לארץ.

היה בין 20 הראשונים בכיבוש כפר ויתקין.

בשנת 1924 נסע לביקור לחו"ל "בצרנוביץ (רומניה) נאסר בין החשודים כמרגלים פולניים בזריקת פצצה על מלך רומניה. אחרי חקירות - שוחרר.

בשנת 1925 חזר לארץ ונתקבל כתלמיד בסמינריון למורים של המזרחי בירושלים.

מראשוני הסתדרות העובדים המזרחיים בא"י (הפועל המזרחי), בעל תעודה מספר 3.

נשא לאשה את צפורה בת חיים שפר, מטומושיף (נפטרה בחדרה, א' תמוז תש''ך).

בשנת 1928 נשלח לשומרון לכיבוש עבודה עברית יחד עם החברים : יעקב מלמד , השו"ב הרב יוסף חיים אורנשטיין, משה אונה, ברוך ינקלביץ, יעקב ג'סל, נחום טפר ועוד יסדו את הסתדרות "הפועל-המזרחי" בחדרה ובזכרון יעקב.

בשנת 1942 עזר להמרכז להתגיסות הישוב בחדרה.

בשנת 1944 ייסוד בי"ס דתי ראשון בחדרה.

היה מפעילי ההגנה במושבה.

חבר המפלגה הדתית לאומית המזרחי-הפועל המזרחי, ארגון ותיקי התנועה.

חבר המרכז הארצי של הסתדרות המזרחי בא"י (1950). פעיל ומגיש עזרתו לארגון בעלי בתים בחדרה, לבית היתומות הכללי (וינגרטן) בירושלים, לבני-ברית ועוד.

גזבר סניף הסוכנות היהודית בחדרה.

היה ציר בכינוסי הפועל המזרחי. כתב "הצופה" ו''פנים אל פנים" בחדרה.

צאצאיו: יצחק, חיה אשת אברהם גרוס, כרמלה אשת אהרן הר.

ד"ר יעקב גולדברג

נולד כ' כסלו תרנ''ד (29.11.1893) בקארלסרוהא שבמערב גרמניה.

לאביו ר' משה (בנקאי, מראשי הקהלת החרדית) ולאמו אידה בת ר' אלעזר מאינץ (ממשפחת רבנים).

נתחנך בידיעת היהדות ובהשכלה תיכונית ואוניברסיטאית והוסמך לד"ר לכלכלה.

ב-1924 נשא לאשת את שרה-ארנה בת מרדכי יוספי (מצאצאי השל''ה).

פעל בתור בנקאי, חבר הבורסה לניירות-ערך וחבר הועדים של חברות כלכליות. היה חבר ועד הקהלה, ועד האגודה הציונית, ועד סניף המזרחי וב-1921 נבחר ברשימתו לקונגרס הציוני.

אחרי ביקור בארץ בפברואר 1933 עלה ב-1936. תחילה עבד בחקלאות, בעזרה לקרובים בכפר ירקונה. אח"כ חזר לעיסוק כלכלי כסוכן לנכסי דלא ניידי והשתקע ברמת-גן. השתתף ביסוד בית הכנסת הגדול, פעיל כחבר המועצה הדתית, חבר ועד סניף המזרחי, חבר ועד בית היתומים, אח בלשכת רמת-גן של בני ברית והיה חבר ועד הפקידים בה.

שירת במשטרה המיוחדת ובמשמר האזרחי.

בתו: מרים אשת באזיל רוז , ושלושה נכדיו בקיבוץ לביא של הפועל המזרחי.

פנחס גלזרסון

נולד ברסיין (ליטא) בשנת תרע"א (1911). לאביו ר' יעקב ברוך (בן הרב דב ליב מקלם) ולאמו שרה רבקה בת זאב. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה וכללי בבי"ס עממי.

עסק במסחר.

בשנות 1928-34 מפעילי הפועל המזרחי בעירו בארגון הקבוצות.

השתתף בועידת הפועל המזרחי (1931) יחד עם צבי ברנשטיין ורזניק.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3995). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3995