Volume 12

Page 4017

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

4 פעמים נבחר כנציג דתי במועצה ובעיריית חדרה, ופעמים רבות נבהר לסגן ראש העיר חדרה.

נבחר כיושב ראש המועצה הדתית בחדרה מיום ייסודה (כחמש שנים).

בעל מאפיה ומשק דבורים בחדרה.

צאצאיו: יעקב נחתומי, ישראל, אסתר אשת ישעיהו חן (חינין).

מרים הודיס

נולדה בלודז' (פולין) בשנת תרס"ט (1909).

לאביה יחיאל קלינסקה ולאמה פניה בת מרדכי בימקה (נרצחו יחד עם בנם ובתם ע"י הנאצים בשנת 1942). קיבלה חינוך עממי-תיכון והשתלמה בבית ספר ל אחיות.

עבדה בתור אחות בבית החולים בווארשה.

בשנת 1930 נישאה למרדכי הודיס (נפטר בטבריה בראש השנה תשי"א).

בשנת 1950 עלתה לארץ.

עובדת כל השנים בתור אחות רחמניה מסורה בטבריה.

בנה: יחיאל.

פרסי ששון גורג'י

נולד בבומביי (הודו), י"ח סיון תרפ"ג (2.6.1923). לאביו שאול ששון גורג'י (מבגדד ואח''כ בומביי) ולאמו חנה לבית נסים (דודה היה סיר יעקב ששון).

קיבל חינוך בבית-ספר תיכוני ואח"כ באוניברסיטה בבומביי (כלכלה). המשיך בלימודיו באוניברסיטה בלונדון.

היה מזכיר כבוד של ההסתדרות הציונית בבומביי (1947-53).

שירת בדרגת ליוטננט בצי הממלכתי ההודי (1943-46).

מגיל 12 פעיל בהסתדרות הנוער "הבונים" בבומביי, אח"כ חבר פעיל בפועלי-ציון באנגליה בתור מזכיר כבוד לפועלי-ציון בבריטניה הגדולה עד עתה.

משנת 1949 ביקר 4 פעמים בארץ.

חבר בועד המרכז הציוני וחבר הועד של הקונגרס היהודי העולמי בבריטניה.

חבר ב"בורד אוף דעפיוטיס" באנגליה.

היה ציר מהודו בקונגרסים הציונים הכ"ג והכ"ה בירושלים.

בשנת 1957 נשא לאשה את ברכה בת אברהם אבולעפיה. עתונאי ומרצה In Political Science.

היה עורך "Jewish Advocate"בבומביי והקורספודנט של "דבר ת"א בבומביי (1949-53).

חיבר את הספרים :"The Jew and his Mission" )Bombay, 1943(; "Ideals, India, Israel in .(1950Asia" )Bombay, כתב וכותב מאמרים בעתונים שונים בהודו ובאנגליה.

חיים ברונשטיין

נולד ברומון (רומניה) בשנת תרל''ד (23.8.1874). לאביו ר' אברהם בן 8 שנים נתפס לחינוך הצבא הרוסי של ניקולאי) ולאמו רבקה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4017). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4017