Volume 12

Page 4034

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אהרן גולדשטיין

נולד בזלאטופל רוסיה, כ"ח כסלו תרס"ג (19.12.1902).

לאביו משה מנחם גולדשטיין (ראה כרך י"א, עמוד 3849) ולאמו מילכה בת יהודה ליב ציון (מצאצאי משפחה מגולי ספרד שנתגלתה למזרח אירופה).

קיבל חינוך מסורתי וגמר בית-ספר תיכון.

היה פעיל בתנועה הציונית בעירו.

במרץ 1921 עלה לארץ.

היה חבר גדוד העבודה, עבד כפועל בנין ואח"כ במשק חקלאי.

בשנת 1922 נשא לאשה את מרים בת יהודה ליב מץ (ממשפחת רבנים ועסקנים. היתה פעילה בארגון החלוץ.

כיום יו"ר ארגון של נשים ליברליות במרכז. היתה ציר בקונגרס הציוני הכ"ד בירושלים, בשליחות בתור נציגת ויצ''ו, ועוד).

ממיסדי שכונת בורוכוב וגבעתיים. היה יו"ר הועד המקומי של שכונת בורוכוב. משנת 1933 קבלן לבנינים. מנהל "חברת האחים גולדשטיין" - קבלני בנין. לזכותם - הגדלת רמת-גן והסביבה.

משנת 1952 יו"ר מרכז הקבלנים והבונים בארץ.

חבר מרכז הסתדרות הציונים הכלליים (הליברלים).

חבר הועד של קרן היסוד.

חבר בועדות ממשלתיות שונות.

חבר ההגנה מיום עליתו לארץ.

יו"ר בנק למשכנתאות לבנין, ויו"ר אוצר הקבלנים.

מרצה וכותב מאמרים על בעיות חינוך, ובעיות מוניציפליות, כלכלה ובנין בעתונות העברית (הבקר, הבונה וכו').

בנותיו: שולמית אשת ישראל אלון, נחמה אשת מרדכי ברש.

ד"ר חנן לוינטל

נולד בבוסק (פולין), ו' סיון תרס"ג (1.6.1903).

לאביו נתן לוינטל ולאמו גולדה לבית אשכנזי. קיבל חינוך מסורתי ועברי. השתלם באוניברסיטה בוינה (אוסטריה) וקיבל תואר דוקטור למשפטים.

היה עורך דין בוינה.

בשנת 1938 עלה לארץ.

כל השנים היה חבר ההגנה.

בשנת 1949 נשא לאשה את הרטה יעל בת יוליוס יונס. שופט שלום.

היה יו"ר ביהמ"ש העירוני בחיפה.

בנותיו: מרים, איריס.

אהרן מנחם מנדל שניארסון

נולד בצ'רקסי (רוסיה), ז' תמוז תרמ"ה (1885). לאביו ר' נחום זלמן שניארסון (רב בצ'רקסי, ממשפחת התנאי והנגיד הטשרנובלי (משפחת הטברסקאים), צאצא הבעש"ט והרבי מלאדי) ולאמו סטרנה בת הרב מרדכי דב טברסקי. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בעודנו נער היה פעיל בארגונים הציונים והתבלט במרצו הרב בפעולה ציבורית וציונית.

בשנת 1907 נשא לאשה את חיה בת הרב חיים משה טברסקי. בימי מלחמת העולם הראשונה יסר בעיר רדומוסול, שכיהן בה כרב מטעם, גימנסיה עברית, אחת הגימנסיות העבריות הראשונות ברוסיה.

עם תום מלחמת העולם הראשונה עבר מרוסיה לפולין, והשקיע עצמו במלוא מרצו בפעולת העזרה של הג'וינט וביצר לו בה מקום מרכזי. ואכן רב חלקו בפעולות ההצלה של הג'וינט שנודע להן תפקיד מכריע בחיי יהדות פולין בעת ההיא. בעיקר התמסר לארגון ולניהול בתי היתומים של "צנטוס", שטיפלו ביתומי המלחמה היהודיים.

בשנת 1929 עלה לארץ. היה זה מספר שנים אחרי ייסודה של האוניברסיטה העברית על הר-הצופים והוא נתמנה לגזבר האוניברסיטה. בעבודתו זו, בצדו של ד"ר

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4034). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4034