Volume 12

Page 4065

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(י"ב שבט תרל"ז) עד גליון 31 (ה' סיון תרל"ז) נדפסו בראש כל גליון שמות העורכים ובעלי הדפוס. ומנויי "האריאל" קיבלו את "החבצלת" תמורתו.

יחד עם י. ד. פרומקין, חיים פרס ואברהם משה לונץ יסדו את בית הספרים הראשון בירושלים.

נפטר בירושלים, ב' חשון תרע"ו (10.10.1915).

בנו: ד"ר שמואל זוסמן (מתלמידי ביה"ס מקוה ישראל הראשונים. אח"כ רופא מרציני בגרמניה).

בנימין וויינריב

נולד בקורוב (פולין), א' סיון תרס"ו (13.5.1906).

לאביו יעקב וויינריב (ממשפחת חסידי ליבליל. מפעילי המזרחי, עמד בראש קרן הגאולה בעירו) ולאמו שיינדיל בת ר' יצחק מאיר ניסנבום.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש ואצל מורים פרטיים.

בעירו היה : ממיסדי "החלוץ", יו''ר ההסתדרות הציונית, מורשה לקרן הקימת לישראל וממיסדי חברת לינת הצדק.

עסק במסחר.

בשנת 1928 נשא לאשה את ליפצ'ה בת הרב שלום גילדברג. (44 שנה כיהן כרב בעיר קורוב. בשנת 1935 עלה לארץ. וכעבור 5 שנים נפטר. היא פעילה בתנועת חרות).

בשנת 1936 עלה לארץ.

המשיך לעסוק במסחר.

היה פעיל בארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) ובמשטרה המיותרת ברמת-גן.

חבר מועצת תנועת החרות, חבר ועדת התברואה בעירית רמת-גן, חבר ועדת הבקורת בבית הכנסת הגדול ברמת-גן.

יו"ר יוצאי קורוב. מיוזמי הוצאת הספר יזכור קורוב לזכר קדושי עירו (1216 עמודים עם 600 תמונות שהופיע בשנת 1955 - בשפות: אידיש, עברית ואנגלית).

צאצאיו: פרחיה אשת גדליהו רכטר, חיים, רחל.

אברהם גוטביר

נולד בלודמיר (ווהלין) בשנת תר"מ (1880).

לאביו יהודה גוטביר (היה עסקן צבורי. חבר מועצת העיר. בעל ביח"ר ליצירת מכונות טכסטיל ברוסיה) ולאמו שרה. קיבל חינוך מסורתי.

היה בעל בית חרושת לטקסטיל בעירו.

נשא לאשה את רבקה בת איזיק ורוזה ווערניק. בשנות 1906-1910 בארצות הברית.

בשנות 1911-1912 ביאפן וחזר לרוסיה.

בשנת 1926 עלה עם משפחתו לארץ.

בנה ביח"ר לטקסטיל בג'רה ע"י נהלל.

בשנת 1930 עבר לרמת-גן ויסד בית חרושת לתעשית מנועים.

כל השנים היה יחד עם בניו - פעיל בהגנה.

נפטר ברמת-גן, י"א אדר ב' תש"ג (18.3.1943) והובא לקבורה בנחלת יצחק.

צאצאיו : יהודה, משה, מרדכי, ברכה אשת שמואל מרגושילסקי.

ד"ר תיאודור (טבלא דוד) ברסלואר

נולד בקמפנא, פאזן (גרמניה), י"ב שבט תרמ"ט (14.1.1889).

לאביו יצחק (תלמיד חכם ועסקן צבורי. השתתף בועידת קטוביץ במרינבד) ולאמו קלרה בת ר' שלמה שייאר. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה, למד בגמנסיה והשתלם באוניברסיטאות: ברסלאו, מינכן וברלין.

קיבל תואר - ד"ר לפילוסופיה. וכן קיבל תואר של רופא שנים.

בשנת 1919 נשא לאשה את פרידה בת גרשון גרונם בלסה. היה חבר אגודת ישראל וחבר ועד הקהילה בברסלאו.

ממיסדי אגודת גמילת חסד ומשען אבלים בברלסאו.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4065). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4065