Volume 12

Page 4066

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל בכמה ארגונים צבוריים בעידות בקהילת ברסלאו.

כתב מאמרים בעתון יזרעאלית.

השתתף בכמה כינוסים של אגודת ישראל.

עלה לארץ ב-29.1.1934.

ממיסדי לשכת בני-ברית ברמת-גן.

גבאי וממיסדי בית הכנסת הגר"א בתל-אביב.

בביתו - אוסף גדול של תעודות על קלף מגדולי היהדות בארץ ובחו"ל.

ממשיך לעבוד במקצוע כרופא שנים ברמת-גן.

צאצאיו: יצחק (מנהל בנק אלרן), רות אשת יהודהפרישמן (קרוב משפחה להרב יוסף חיים זוננפלד זצ''ל), חנה.

הרב בן-ציון הכהן פנדלר

נולד בדוניבצי (רוסיא), ג' תמוז תרנ"ח (1898). לאביו הרב יוסף הכהן פנדלר זצ"ל (נכד הרבי המפורסם הגאון ר' ישראל חריף , בעל "תפארת ישראל" מסטנוב) ולאמו אסתר גיטל בת הרב יעקב (ז"ל) שפירא. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות קמיניץ וקישינוב.

היה רב בעירו.

פעיל בתגועת המזרחי ובעניני צבור.

בשנת תרצ"ד (1934) נשא לאשה את לאה בת הר' יצחק לוי זעליחובסקי. בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

נתקבל לעבור בועד הארצי של הקרן הקימת והיסוד במחלקת החרדים.

רב אזורי בצפון ת"א.

מנהל מחלקת החרדים בועד הארצי של קרן קימת.

ד"ר לודויג (יהודה אריה) גוטסמן

נולד בסמולניק (צ'כוסלובקיה), כ"ה טבת תרע"ג (4.1.1913).

לאביו ישראל גוטסמן (ממנהיגי העיר קישיצה בצ'כיה) ולאמו שרה בת יעקב מרסל. למד באקדמיה ליצוא, ובאוניברסיטת וינה.

ממיסדי התנועה הציונית, ואח"כ המפלגה הרביזיוניסטית בצ'כוסלובקיה.

היה חבר המחלקה הפוליטית של ההסתדרות הציונית החדשה באירופה.

בשנת 1933 קיבל תואר אלוף לטניס - כמשתתף מצ'כוסלובקיה במכביה הראשונה בא"י.

ממנהלי ופעילי עליה ב' בהונגריה בימי הפלישה של היטלר להונגריה.

היה פעיל במחתרת הפרטיזנים.

נאסר ונשלח למחנה השמדה בברגן-בלזן.

כתב מאמרים שונים בעתון "פראגער טאגעבלאט" וכו'.

כתב מאמרים והרצה על עניני הציונות ועל נושאים כלכליים. היה חותם בפסבד' אלאל.

היה ציר לקונגרס ציוני.

בשנת 1945 נשא לאשה את קטרינה בת ולטר ז'גו. בשנת 1945 עלה לארץ.

היה חבר ארגון המחתרת אצ"ל.

מנהל כללי של חברות ביטוח: "שמשון" ו"קדימה''.

קונסול אוסטריה לחיפה והמחוז.

יו"ר איגוד ידידות אוסטריה-ישראל.

בתו: גבריאלה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4066). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4066