Volume 12

Page 4067

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנחם תלמי

נולד ברמת-גן, י"א תשרי תרפ"ז (19.9.1926).

לאביו אפרים יוסף תלמי-ולוקה (ראה כרך ג', עמוד 1929) ולאמו טובה בת מנחם לנצנר. למד בבית חינוך ולאחר מכן בכפר הנוער בן-שמן.

בשנת 1942 יצא להכשרה המגוייסת לקיבוץ מזרע שבעמק יזרעאל. היה שם רועה צאן, טראקטוריסט ומדריך נוער.

כל השנים חבר ההגנה. בעת מלחמת העצמאות היה בחטיבת "גבעתי" והשתתף בהגנת ירושלים בגדוד "מוריה" הידוע.

בשנת 1946 החל מפרסם סיפורים קצרים, ודבריו ראו אור בבמות שונות, בין היתר במוספי שבת לספרות של העתונים היומיים.

היה מפעילי המשמרת הצעירה של הסופרים.

כיום חבר מערכת "מעריב".

נשא לאשה את דליה בת ישראל שפילבג. ספרו הראשון "לחיות, לחיות", קובץ סיפורים ממלחמת השחרור (בהוצאת "ספרית פועלים", 1948).

פירסם 11 ספרים לילדים ולנוער, שני ספרים על תקופת המאבק ומלחמת השחרור.

יחד עם אביו, אפרים תלמי , כינס וערך שלוש אנתולוגיות על ארץ-ישראל וכתב שני ספרים בידיעת הארץ.

ספריו: "לחיות, לחיות" (הוצאת "ספרית פועלים"); "כך התגונן ישראל" (הוצאת "עמיחי"); ""כך לחם ישראל" (הוצאת "יזרעאל"); "ילקוט דרכים" (קובץ דפורטאז'ות, הוצאת "עמיחי") ; "ספר הנגב" (אנתולוגיה, יחד עם אביו, הוצאת "עמיחי"); "ספר הגליל" (אנתולוגיה, הוצאת "עמיחי"); "ספר ירושלים" (יחד עם אביו, הוצאת "עמיחי") ; "ישראל, דרכים וישובים" (מדריך חדש, יחד עם אביו, הוצאת "יזרעאל"); "כל הארץ" (לכסיקון של ישראל, מדריך חדש, יחד עם אביו, הוצאת "עמיחי").

ספרי ילדים ונוער: "יחי האומץ" (הוצאת "טברסקי"); "הבחורים לא הכזיבו" (הוצאת "טברסקי") ; "המטוס המריא בחצות" ; "הנזיר באי האלמוגים"; "הצלחת המעופפת" ; "בעוז רוחם" (זכה בפרס למדן לספרות ילדים); "הכנופיה של היימן" ; "שיירות באש"; "ישובים באש" ; "כך לחמנו בסיני"; "מכנסי עור היגואר" (כולם הופיעו בהוצאת "עמיחי").

מרים גולדשטיין

נולדה בסקבירה (רוסיה) בשנת תרס"ב (10.11.1902).

לאביה ר' יהודה ליב מץ (בן הרב משה מץ, רב ראשי בסקבירה. אביה עלה לארץ בשנת 1921 ונפטר בארץ) ולאמה בת-שבע. קיבלה חינוך מסורתי וכללי.

היתה חברה פעילה ב"צעירי-ציון".

בשנת 1921 עלתה לארץ עם קבוצה של חברי "החלוץ" מרוסיה.

עבדה כפועלת בכבישים, בכיבוש עבודה עברית ועבדה כעובדת סוציאלית מתנדבת.

בשנת 1922 נישאה לאהרן גולדשטיין (ראה את הערך שלו בכרך זה).

היתה חברה פעילה בועד הפועל של הקופדרציה של הציונים הכלליים העולמית.

בשנות 1939-51 מנהלת ואחראית של לשכה סוציאלית בשכונת בורוכוב.

טיפלה בנוער התימני בארץ.

היתה ציר מטעם הציונים הכלליים בקונגרס הציוני ה-23 בירושלים.

היתה ציר בועדה העולמית של ההסתדרות לשווי זכויות לאשה שנערכה באוגוסט 1961 בדובלין (אנגליה) בתור נציגת ויצ"ו.

יו"ר ועדת הארגון של נשים ליברליות בישראל.

חברה פעילה במרכז המפלגה - בועד הפועל של המפלגה הליברלית.

כתבה מאמרים בעתונות הציונים הכלליים בארץ.

בנותיה: שולמית אשת ישראל אלון, נחמה אשת מרדכי ברש.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4067). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4067