Volume 12

Page 3971

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המפלגה הליברלית) והנו חבר פעיל במוסדותיה, חבר הנהלת סניפה המקומי והועד הפועל שלה אח בלשכת "מנורה" של בני ברית וסגן יו"ר התאחדות עולי בוקובינה.

היה ציר לקונגרסים הציוניים ה-18 בפרג וה-20 בציריך.

בשנת 1936 היה ציר בקונגרס היהודי העולמי בג'נבה ובשנת 1956 בירושלים.

כתב מאמרים רבים בשבועון הציוני "אוסטיודישה צייטונג" שיצא בגרמנית בצ'רנוביץ, כמה מאמרים ב"הארץ" וכותב לעתים קרובות ב"די שטימה".

חיים מנדלסון

נולד בניו-יורק (ארצות-הברית), י' אלול תרע"ו (8.9.1916). לאביו ראובן מנדלסון (בנו של ר' אלטר מנקר מנדלסון , ראש המנקרים בירושלים בימים ההם) ולאמו שרה בת אליעזר סלובס (ראה כרך ג', עמוד 1287).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה "עץ חיים" בירושלים, בית המדרש למורים '"מזרחי" ירושלים.

בשנת 1922 עלה לארץ.

מורה. כיום, מנהל בית ספר ממלכתי ברמת-גן.

בשנת תרצ''ט (1939) נשא לאשה את לאה בת שמעון ולנשטיין .

כתב מאמרים בעתונות בבעיות חינוך ב"הד-החינוך".

מצטיין בארגון הצגות בבית הספר, בועידות, אספות ומגביות.

היה פעיל בהגנה.

צאצאיו: אליעזר, דן, חנה .

ד"ר מאריו אוטולנגי

נולד א' ניסן תרס''ד (17.3.1904) בפלורנץ שבאיטליה.

לאביו סיליו (אליהו ) (ממשפחה מיוחדת של סוחרים אמידים) ולאמו אגלה בת משה פרוגה (היה הסטנוגראף של הפרלמנט האיטלקי, קשור למשפחת אסקולי , שהעמידה גנרל לצבא ואדמירל לחיל הים של איטליה).

למד באוניברסיטת רומא והוסמך לד"ר לכלכלה.

ב-1934 נשא לאשה את לוציאנה בת דאנטה כהן .

עם פעילותו בחיי הכלכלה באיטליה ובהשפעה על דרכיה באמצעות מאמריו הרבים בעתונות שם על נושאים בתחומי הכלכלה והתעשיה, נתן הרבה מזמנו וממרצו נוסף לתרומות ביד רחבה - לתנועה הציונית. למד עברית בשיעורים פרטיים ותנ"ך בחוגים ציוניים שיסד. שימש במשך שנים מזכיר ההסתדרות הציונית באיטליה ועורך בטאונה "ישראל" וייצג אותה בקונגרסים. יסד מחנות הכשרה לחלוצים במשקים חקלאיים שבסביבת פ'ירנצי.

בשנות 1934-38 היה עורך העתון ישראל באיטליה.

עלה לארץ בשנת 1938. יסד בנתניה את בית-החרושת לעורות "עליון" והשתלב בחיי היצרנות בארץ.

חיבר באיטלקית ספר בעניני כלכלה בשם Controllo delle materie prime ederrate agricoleשיצא ב-1935 בפ'ירנצי.

במלחמת השחרור שירת בצה''ל.

צאצאיו: ד"ר מיכאל, מרים אשת יצחק רוט (תעשיין), עליזה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3971). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3971