Volume 12

Page 4072

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יושב ראש ועד בית ספר התיכון הדתי "יבנה" בחיפה.

חבר הנהלת המפלגה הדתית-לאומית בחיפה.

מייסד ויושב ראש החוג למוסיקה קמרית בחיפה.

חבר הועדה הצבורית של הקונסרבטוריון בחיפה והועדה המנהלת של הקרן למלחינים ישראליים.

חבר המועצה של אגודת שוחרי התאטרון בחיפה.

בנו: איתמר.

ד"ר אברהם כהן

נולד בבורגפרפך (גרמניה), י"ב סיון תרס"ו (5.6.1906).

לאביו הרב ד"'ר נפתלי כהן (לאחרונה: רב מחוזי במרבורג-גרמניה) ולאמו חנה בת הרב אביעזרי אוירבך (בנו של בעל "נחל אשכול" - הרב צבי בנימין אוירבך).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס יסודי עברי (בעיר הולדתו), בית ספר ריאלגמנסון בימרבורג, בית מדרש לרבנים ע"ש הילדסהיימר בברלין, אוניברסיטאות : קלן, ברלין ומרבורג. וקיבל תואר ד"ר לפילוסופיה.

מורה תיכוני בבית הספר התיכוני העברי של קהלת הלברשטט.

מדריך לשנים רבות וחבר ההנהלה הארצית של ארגון הנוער החרדי "עזרא", ושל צעירי אגודת ישראל בגרמניה.

באפריל 1935 (ניסן תרצ"ה) עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את תרצה (הני) בת שמואל בכרך. מייסד ומנהל בית הספר התיכון הדתי "יבנה" בחיפה, לרבנם י"ש העילדסהיימר בברלין, אוניברסיטאות: קלן, ומנהלו עד אב תש"ח (אבגוסט 1948).

היה חבר ועד ההנהלה של הדר הכרמל, חבר ועדת הגיוס והערעורים לפני ועם הקמת המדינה.

פעיל בהג"א ומשמר עם.

חבר המועצה הדתית בחיפה.

חבר הוועד המחוזי וחבר המזכירות הארצית של איגוד עובדי המדינה.

חבר מרכז פועלי אגודת ישראל.

כתב מאמרים שונים בעתונות בחו"ל ובארץ בענייני חוץ.

חיבר ספרים (בגרמנית): "Beitraege zur Geschichte der Juden in Hessen Kassel in 17-18 Jahrhundert" ; Staat und Um welt in ihrem Verhaltnis zu den Juden )Teil .1933druck( - Frankfurt פעיל בוועדות חינוכיות שונות של הקהילה העברית בחיפה.

פעיל בוועדות שונות של ועד הדר הכרמל חיפה.

מנהל הלשכה המחוזית - משרד הסעד, למחוזות חיפה והצפון.

צאצאיו: יוכבד אשת מרדכי וורמסר, אביעד, נפתלי, מרים, חנה.

דב רייך

נולד ברוזבדוב, בשנת תרל"ז (3.7.1877).

לאביו ר' יהודה ליבש רייך ולאמו דבורה בת ר' מנחם מנדל צאנגעל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

מראשי הקהילה וראש העיר בעירו.

יו"ר חברה קדישא ופעיל במוסדות צדקה שונים בעירו.

בשנת 1898 נשא לאשה את סימה בת ר' יוסף אברהם (ממשפחת שאול ווהל בפולניה. נפטרה בשנת 1944) ובזיווג שני נשא בשנת 1951 את לאה בת יצחק טענצער. היה פעיל בתנועה הציונית והמזרחי.

יסד ת"ת ומושב זקנים בעירו.

בשנת 1950 עלה לארץ.

פעיל בתנועת המזרחי.

יו"ר גמ''ח ויו"ר ועד השכנים ברמת גן.

כתב מאמרים בעתון "לעטצטע נייעס'.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): ד"ר יוסף רייך (פקיד בכיר - יועץ משפטי ושופט בביטוח לאומי), ד"ר ליאון רייך (עורך דין. נהרג ע"י הנאצים בשנת 1942), צפורה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4072). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4072